Doorgaan naar hoofdcontent

Media Corruptie 25Vrijdag 31 oktober 2014, maakte NRC-opiniemaker Hubert Smeets in een uitzending van Nieuwsuur over 'De propaganda rond onderzoek MH17' ondermeer de volgende opmerkingen over Aleksej Poesjkov, voorzitter van de Buitenland Commissie van het Russische parlement:

Hij is getrouwd met een actrice. Dat zal hij ook zelf goed kunnen, denk ik…/ Ik ben geen specialist als het gaat om technisch onderzoek, hè, dus ik klets misschien ook een beetje uit mijn nek…/ Ik heb het gevoel, als ik zo'n beetje, als amateur-psycholoog naar het interview kijk…/ Maar misschien vergis ik me vreselijk hoor en is het gewoon een klassiek Russische koers om verwarring te zaaien…/ Dat weten wij niet, want wij zijn natuurlijk niet bij het onderzoek betrokken, het kan zijn dat hij inderdaad pressie wil uitoefenen, of misschien zelfs intimidatie…
http://7mei.nl/de-propaganda-rond-onderzoek-mh17/

Duidelijk is dat bij gebrek aan rationele argumenten Smeets tendentieuze sentimenten inzette om het Russische verzoek het onderzoek naar de oorzaak zo breed mogelijk te doen verdacht te maken.  Poesjkov wees er in een interview op dat het hier 'een complex verhaal' betreft met 'twee versies die elkaar tegenspreken.' Het is op dit moment niet uit te sluiten dat Oekraïne verantwoordelijk is voor het neerstorten van het passagiersvliegtuig, zo suggereerde de Russische volksvertegenwoordiger, en gezien het feit dat het onderzoek nog lang is niet afgelopen moet ook een onafhankelijke journalist, die tot de 'vrije pers' behoort, deze mogelijkheid openlaten. Hoor en wederhoor. Maar omdat Hubert Smeets een Atlanticus is, die al lange tijd NAVO-propaganda bedrijft en zich door de Atlantische Commissie liet belonen met een door de belastingbetaler gefinancierde reis naar de VS, is Smeets alles behalve onafhankelijk en dus begon hij onmiddellijk met de oude beproefde propagandatruc: het criminaliseren van de tegenstander: het parlementslid Aleksej Poesjkov. Voor Smeets is het al een uitgemaakte zaak, de pro-Russische 'rebellen' hebben in samenwerking met 'Poetin' een aanslag gepleegd door middel van een Buk-raket. Vandaar ook dat Smeets' collega bij de NRC, Michel Krielaars, onweersproken kan schrijven dat 'separatisten in Oost-Oekraïne vlucht MH17 neerhaalden.' Hoe weten Smeets en Krielaars dit zo zeker? Welnu, op maandag 21 juli 2014, vier dagen na het ongeval, berichtte de NRC dat:

Amerikaanse inlichtingendiensten meer [weten], zoals president Obama eerder al zei. Nu heeft de VS elf bewijzen daarvoor op de website van de Amerikaanse ambassade in Oekraïne gezet.

Het probleem is alleen dat wat voor de NRC 'elf bewijzen' zijn, in werkelijkheid  'circumstantial evidence,' is, oftewel indirect bewijs, dat wil zeggen, en dan alleen als de informatie van de Amerikaanse geheime diensten klopt. Opnieuw, voor een onafhankelijke journalist geldt dat in dit soort gevallen hij of zij uiterst terughoudend dient te zijn, aangezien de VS de illegale inval in Irak rechtvaardigde met de bewering dat Saddam Hoessein over massavernietigingswapens beschikte, waaraan de Britse geheime dienst toevoegde dat die binnen 45 minuten op Europa konden worden afgeschoten. De 'bewijzen' van de NRC zijn bovendien zeker geen 'bewijzen,' zolang de krant ze niet alle 'elf' zelf heeft gecheckt. Washington beweert dit 'bewijzen' zijn, en de NRC had dus niet moeten schrijven dat 'de VS elf bewijzen [heeft],' maar dat de VS die zou hebben. Aangezien Smeets en Krielaars voetstoots aannemen dat de beweringen van Washington  waarheden zijn, gedragen ze zich niet als journalisten maar als tamelijke domme propagandisten. Dom, omdat propaganda alleen maar werkt zolang de propaganda geen twijfel oproept. Anders wordt propaganda dat wat het doorgaans is, namelijk een verzameling halve waarheden of aperte leugens. 

Zolang de buitenwereld, inclusief de journalistiek, niets zeker weet, dient men alle mogelijkheden open te laten. Zeker een journalist moet niet onmiddellijk de versie die zo populair is binnen NAVO-kringen tot waarheid uitroepen. Smeets' stigmatisering van de voorzitter van de Buitenland Commissie van het Russische parlement is dan ook uiterst verdacht. Waarom zou hij, terwijl hij niets zeker weet, de Russen criminaliseren? Daar komen nog de volgende vragen bij: welk belang zou Rusland dan wel de separatisten hebben gehad bij het neerschieten van een verkeersvliegtuig? Was het een vergissing? Hoe kwam die vergissing tot stand? Was die vergissing het resultaat van de 'cyber warfare'? Heeft het regime in Kiev, met zijn neo-nazi elementen, niet veel meer belang bij het bewust neerschieten van een verkeersvliegtuig? Immers, daarmee werd Rusland nog meer een paria in de westerse internationale politiek, en met een beetje geluk zou er zelfs een gewapend conflict kunnen worden uitgelokt tussen Rusland en de NAVO, dat elf keer meer uitgeeft aan bewapening dan Moskou. Al deze mogelijkheden kunnen op de achtergrond hebben meegespeeld. Ik stel met nadruk kunnen, want we weten nog niets met zekerheid, en misschien zal het nooit echt duidelijk worden wie de daders zijn. Maar omdat Smeets intellectueel dermate corrupt is kan hij geen twijfel accepteren zodra het Rusland betreft. En dus krijgt het mainstream-publiek voortdurend zijn onnozele propaganda voorgeschoteld in de trant van:

Hij is getrouwd met een actrice. Dat zal hij ook zelf goed kunnen, denk ik…/ Ik ben geen specialist als het gaat om technisch onderzoek, hè, dus ik klets misschien ook een beetje uit mijn nek…/ Ik heb het gevoel, als ik zo'n beetje, als amateur-psycholoog naar het interview kijk…/ Maar misschien vergis ik me vreselijk hoor en is het gewoon een klassiek Russische koers om verwarring te zaaien…/ Dat weten wij niet, want wij zijn natuurlijk niet bij het onderzoek betrokken, het kan zijn dat hij inderdaad pressie wil uitoefenen, of misschien zelfs intimidatie… 

En het o zo oppervlakkige Nieuwsuur geeft Smeets maar al te graag een platform om zijn gevaarlijke stigmatisering rond te bazuinen. Wat is relevant aan de informatie dat Poesjkov's vrouw 'actrice' is? Wel, daarmee suggereert de opiniemaker van de krant, die zijn lezers oproept 'durf te denken,' dat de Russische volksvertegenwoordiger niet meer is dan een toneelspeler die de waarheid verdraait, want voor de kleinburger kan toneel nooit de waarheid uitbeelden. Wat is relevant om te weten dat 'misschien ook ik een beetje uit mijn nek [klets]'? Wel, een dergelijke opmerking wordt in de polder gezien als gepaste bescheidenheid, waardoor de schlemiel een zekere mate van betrouwbaarheid krijgt, vooral als hij ook nog eens laat weten dat ook hij, net als de kijker, een 'amateur-psycholoog' is. Daardoor kan hij als 'amateur' op tv alle beschuldigingen en verdachtmakingen blijven herhalen. Wat is relevant aan Smeets' opmerking dat 'wij' niet 'weten' wat de onderzoekers weten of niet weten? Wel, hoewel hij niets zeker weet, weet Smeets één ding wel, namelijk dat de verdachte 'Poesjkov' een Rus is en dat het 'typisch Russisch [is] om altijd alles om te draaien,' quod erat demonstrandum: 'het kan zijn dat hij inderdaad pressie wil uitoefenen, of misschien zelfs intimidatie!' Maar wat absoluut niet kan, in de propaganda van Smeets, is dat Poesjkov's argument serieus dient te worden genomen, aangezien de westerse mainstream-pers allang besloten heeft dat de Russen de MH 17 hebben neergeschoten. Punt uit! En daarom krijgt Hubert Smeets snoepreisjes aangeboden en een werkelijk kritische journalist niet. Punt uit! Want corruptie betaalt altijd beter dan serieuze journalistiek. Meer later.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

De Geldlust van de Mainstream Media

https://www.villamedia.nl/artikel/mede-mogelijk-gemaakt-door-de-overheid.-wanbetaling-freelancers-is-legaal-geworden?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Mede mogelijk gemaakt door de overheid: wanbetaling van freelancers Actueel Nederlandse mediabedrijven krijgen wel degelijk staatssteun. Het mag alleen niet zo heten. Een soepele opstelling van de toezichthouder en een voorkeursbehandeling door de Belastingdienst houden kranten en tijdschriften overeind die het anders niet zouden redden. De rekening gaat naar onderbetaalde nieuwsarbeiders. Tegenover de schrale beloning van freelance journalisten staan mooie winsten van mediabedrijven en bovenmodale salarissen voor journalisten in vaste dienst. Kranten mogen het volgens de oplagecijfers en advertentie-inkomsten zwaar hebben, hun uitgevers en hoofdredacties weten die pijn bekwaam af te wentelen op andere belanghebbenden.  De Persgroep legde over 2017 opnieuw 40 miljoen euro dividend opzij voor de eigenaren, de familie Van Thillo. U…