• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

zondag 11 juni 2017

Het Geert Mak Denken. 'Het zal erom spannen.'

In het Europa van 2017 is, goddank, de overgrote meerderheid nog altijd een overtuigd democraat. En een man als Trump is geen Poetin en geen Erdogan, hij handelt niet in een traditie van tsaren en sultans. Integendeel. Hij opereert in de democratische context van de Amerikaanse Founding Fathers die bijna twee en een halve eeuw geleden een stelsel ontwierpen dat er, via allerlei ‘checks and balances’, juist voor bedoeld was om dit soort totalitaire leiders effectief de pas af te snijden. De Amerikanen zweren, net als de meeste Europeanen, voor staatsfuncties geen eed aan een bepaalde persoon maar aan de constitutie, aan een stelsel van democratische principes. Nu moeten die democratische systemen, zowel in Europa als in de VS, echter laten zien dat ze, ondanks alle polarisatie en corruptie, nog steeds functioneren. Het zal erom spannen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten