• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

 • I.F. Stone

maandag 15 augustus 2016

De Neoliberale 'Participatie Samenleving'

Armer Dan Hun Ouders: Ongelijkheid Neemt Toe

mckinsey
Uit een onderzoek uitgevoerd door McKinsey blijkt dat in Nederland het werkelijke inkomen tussen 2005 en 2014 van 70% van de gezinnen gelijk bleef of dat zij er zelfs op achter uit gingen. Terwijl in de periode er voor tussen 1993 en 2005 gemiddeld in 25 westerse economieën maar 2% van de gezinnen NIET in inkomen stegen.
McKinsey heeft het onderzoek ‘Poorer than their parents’ gedaan in 25 welvarende landen, waaronder Nederland en de VS. In Italië is zelfs 97% en in de VS 81% in inkomen gelijkgebleven of heeft ingeleverd.
De 25 welvarende landen uit het onderzoek zijn Australië, Oostenrijk, België, Canada, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, en de VS.
De groep die hierdoor het hardst wordt getroffen zijn jonge minder goed opgeleide werknemers. McKinsey signaleert in het rapport van juli 2016 dat een belangrijk deel van degenen wiens inkomen niet stijgt het geloof in het economische systeem verliest. Een derde van hen is negatief over vrijhandel en immigratie.
Door deze groeiende ongelijkheid is de verwachting dat er meer sociale spanningen zullen komen.
De onderzoekers zien drie redenen voor deze verontrustende ontwikkeling die op de arbeidsmarkt liggen:
 1. Toename van de technologie doet arbeidsplaatsen verdwijnen. Steeds meer banen verdwijnen in een enorm tempo.
 2. Verplaatsen van werkgelegenheid naar lage lonen landen.
 3. Immigratie, meer dan 200 miljoen mensen zijn vertrokken uit hun vaderland. Dit heeft weliswaar minder impact gehad op de inkomensval dan de twee oorzaken hiervoor, maar voor veel mensen is dit de meest duidelijke reden.
In het onderzoek wordt niet de mogelijke ongelijkheid vergeleken tussen landen, maar wordt gekeken naar de situatie in elk van de 25 ontwikkelde landen. Er wordt naar ongelijkheid vanuit een andere invalshoek gekeken namelijk naar het aandeel van de bevolking wiens inkomen niet gestegen is vergeleken met mensen in het verleden met vergelijkbare inkomens.
De hamvraag blijft natuurlijk hoe deze ontwikkeling kan worden gestopt. Tot nu toe zijn westerse regeringen niet in staat het tij te keren. Door hun standaardbeleid van bezuinigingen wordt de economie niet aangewakkerd, eerder aangemoedigd om nog meer te investeren in machines en robots dan in werknemers. Het lijkt er op alsof de meeste regeringen de ontwikkelingen van groeiende ongelijkheid en sociale onrust negeren. Anderen zien de agressieve houding van de NAVO onder aanvoering van de VS als een antwoord en een afleidingsmanoeuvre om hun gebrek aan oplossingen te verdoezelen.
Naast de overheid heeft het bedrijfsleven ook een verantwoordelijkheid hierin. Ook het bedrijfsleven is gebaat bij meer consumptie, waarvoor de burgers wel meer inkomen nodig hebben. De ontwikkeling naar meer deeltijdbanen en meer arbeidscontracten van beperkte duur samen met de tendens van dalende lonen draagt niet bepaald bij aan een groter vertrouwen in de toekomst.
Rob Vellekoop, 15 augustus 2016

2 opmerkingen:

 1. PVVDA en de domme kuddedieren die haar steunen kunnen tevreden zijn; de emulatie van
  de Amerikaanse jungle heeft al danig vorm gekregen. Het zal echter niet zonder
  consequenties zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat mij wel wat bezorgd maakt aan dit bericht is dat de oplossing weer gezocht wordt in groei, meer consumptie > meer arbeid. Deze denkwijze is juist de veroorzaker van de ellende waar we nu in verkeren. Streven naar eindeloze groei is niet de oplossing maar juist het probleem. Of een basisloon de oplossing is durf ik niet te beweren maar in elk geval heb je de garantie dat je, als je zonder werk zit, (nét) kunt overleven. We zullen anders moeten gaan denken over arbeid, het is onmogelijk om elke volwassene een volwaardige baan te garanderen, er moet verdeeld worden. Nu zit een zorgwekkend grote groep werkeloos op de bank terwijl een andere groep zich een slag in de rondte met werken om aan de eisen van de baas te voldoen. Klopt niet.
  De oude politiek heeft gefaald en moet op de schop, kom maar op met de verkiezingen (al heb ik weinig vertrouwen in de uitslag).

  BeantwoordenVerwijderen