zaterdag 14 januari 2017

Foute Informatie


Paul Schaaps

17:03 (52 minuten geleden)


aan mij
Dag Stan,


Het artikel "It's Official: European Scientific Journal Concludes 9/11 was a Controlled Demolition" bevat belangrijke onjuistheden en de kop is pertinent onwaar, zo valt uit commentaren (c.q. links daarin) bij je bronartikel op te maken.
Het onderhavige rapport is niet door het ESJ gepubliceerd, maar door een nieuwsblad, Europhysicsnews, dat is echt heel wat anders.

Dacht je hier toch even op te moeten wijzen.

Hartelijke groet!


Story of a Jewish American Hero

Personal History FIGHTING FOR THE AMERICANS, CAPTURED BY THE GERMANS, FREED BY THE SOVIETS How a Jewish-American soldier in...