woensdag 21 december 2016

Boycot Israel

Is niets doen een optie?


Beste vrienden van Palestina,

In november lanceerden wij een petitie tegen de komst van het Israelische bedrijf EBS Egged als vervoeder in de regio Amsterdam Amstelland Meerlanden. In een week tijd ontving de regioraad meer dan duizend petities van onze abonnees. Nu is er heugelijk nieuws: EBS heeft het contract niet gewonnen! Hiermee greep het bedrijf op jaarbasis naast een bedrag van 40,5 miljoen euro.
 
Doneer met iDeal
Portefeuillehouder Derk Reneman zegt hierover : Anders dan u wil, internationale en mensenrechtelijke overwegingen hebben geen rol gespeeld bij deze
keuze”.


Maar hadden we dan net zo goed geen brieven en petities kunnen sturen?  Nee! Onze actie heeft invloed gehad. GroenLinks heeft zelfs een motie geformuleerd om bij alle komende aanbestedingen mensenrechten en sociale aspecten mee te nemen. De motie werd helaas verworpen:  “.. een motie om dat wel te doen (dwz wèl met mensenrechten rekening te houden) , conform uw wens, is met overgrote meerderheid verworpen” (35 tegen 11).

Bewustwording over de talrijke Israelische schendingen van de rechten van Palestijnen is een belangrijke doelstelling van BDS. Uit het feit dat er een motie ter tafel is geweest blijkt dat onze actie tot discussie heeft geleid. De voltallige raad heeft kennis genomen van de medeplichtige rol van EBS, en heeft moeten nadenken over de problematiek.

De conclusie is: Gezien de hopeloze situatie waarin de Palestijnen verkeren, is niets doen geen optie, is elke invloed meegenomen, zelfs al is de kans om te winnen klein.

Intussen slijpen onze tegenstanders alvast de messen voor het volgende treffen met de minister over BDS. Het worden gure tijden met veel tegenwind.
Wij vragen onze donateurs om ons voluit te blijven steunen, en de BDS campagne ook in 2017 wind in de zeilen te geven!  Welke opties zijn er?  

Geef de BDS campagne in 2017 wind in de zeilen!


Stort uw bijdrage via iDeal of direct op Triodos bankrekening NL 12 TRIO 0254 7345 29 ten name van Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) te Rotterdam. DocP heeft ANBI status, dus uw bijdrage is aftrekbaar.

Heel veel dank, en prettige feestdagen!

Benji de Levie, voorzitter
 
Steun onze BDS activiteiten ook in 2017
Wil je ons voor langere tijd steunen met behulp van een zeer aantrekkelijke belastingregeling? Dat kan door middel van een jaarlijkse schenking, klik hier om te zien hoe dat werkt.

Plot Against Trump Revealed

Bombshell Development: Lisa Page Reveals Plot Against Trump Bombshell Development! FBI anti-Trump plotter Lisa Page revealed unde...