• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

 • I.F. Stone

donderdag 17 november 2016

Akkoord Nationale Herdenking Nederlandse Slavernijverleden

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis
NiNsee
De Bazel,
Vijzelstraat 32,
1017 HL Amsterdam
T. 020 - 21 49 640
E. info@ninsee.nl
www.ninsee.nl
AKKOORD OVER NATIONALE HERDENKING NEDERLANDSE SLAVERNIJVERLEDEN 2017


AKKOORD NINSEE EN LANDELIJKE VERZETSBEWEGING: “ZEG NEEN TEGEN HET NINSEE”NiNsee: akkoord NiNsee en Landelijke Verzetsbeweging over Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2017
Op woensdagochtend 16 november 2016 hebben het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden (NiNsee) en de Landelijke Verzetsbeweging: “Zeg Neen Tegen Het NiNsee”, in tegenwoordigheid van Clarence Seedorf en burgemeester Van der Laan van Amsterdam, een akkoord gesloten over de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2017.
Het NiNsee en de Landelijke Verzetsbeweging zijn zeer verheugd te melden dat er een akkoord is bereikt over de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden. Het akkoord omvat de volgende punten:
 1. 30 juni wordt een Nationale dag van Bezinning in het kader van het Slavernijverleden. Op deze dag vindt tevens de Plechtige Ceremoniele Spirituele reiniging van het Nationaal Slavernijmonument (de Dag van de Afrikaanse Kabra’s) plaats. Met de spirituele reiniging wordt het monument klaargemaakt voor de Nationale Herdenking op 1 juli.
 2. De Nationale Bezinning zal rond middernacht op 1 juli overgaan in de Nationale Herdenking van het Nederlands Slavernijverleden en Viering bij het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark/Watergraafsmeer te Amsterdam;
 3. Akkoord geldt voor 2017, met dien verstande dat de tijd gebruikt wordt om nieuwe wegen richting toekomst in te slaan, waarbij de intentie is om te komen tot een nationale voorziening die vorm en inhoud moet gaan geven aan het nationale herdenkingsaspect van het NiNsee.
Het NiNsee en de Landelijke Verzetsbeweging verklaren zich tevens bereid in gesprek met elkaar te gaan en te blijven om verdere invulling te geven aan een vruchtbare toekomstige samenwerking.

2 opmerkingen:

 1. De afschaffing van de slavernij in de 'West' kon mede door de navrante uitbuiting van mensen en opiumhandel in de 'Oost' worden gefinancierd volgens Vanvugt in het boek Roofstaat. Als ik zijn boek goed heb gelezen, vindt hij dat deze toch niet te overziene historische feiten ook een rol bij de Nationale dag van Bezinning een plek moeten krijgen. Maar zulks is vast niet meegenomen in de gesprekken door beide partijen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben niet op de hoogte van de meningsverschillen van beide partijen wel hoop ik dat het eindelijk eens afgelopen is met het opeisen van het slachtofferschap door vrijwel uitsluitend (OEI) mensen van Surinaamse komaf. Het doet volstrekt geen recht aan de Molukkers, Anmbonezen, Indonesiërs of bewoners van andere overzeese gebiedsdelen (belastingparadijsen niet uitgesloten).

   Het gevaar van nare nationalistische trekjes is heus niet voorbehouden aan gemeenschappen van witte mannen zeg maar. Er is een springlevend vervolg op het oude imperialisme en kolonialisme met nieuwe vormen van slavernij die buitengewoon verstrekkende gevolgen hebben niet in de laatste plaats voor de weinige gemeenschappen van oorspronkelijke 'native' bewoners 'indigenous people' overal ter wereld.

   Ik zal maar niet beginnen over de - bij de herdenking - aangerichte barbeque's bij het vieren van de afschaffing van de slavernij (een misvatting) alsof er niets mis is met het klimaat tengevolge van onze niet te stillen trek in cultureel verantwoorde eetpatronen (TABOE).

   Ach, het gaat er eigenlijk niet om wie er begonnen is...
   Hoe maak je er een eind aan, uitbuiting, uitputting, roofbouw, ongelijkwaardigheid en slavernij ik mag hopen dat beide partijen een brede visie gaan demonstreren. Het instorten van een textiefabriek in Bangla Desh slechts luttele jaren geleden waarbij 1100 mensen het leven lieten en een veelvoud aan kinderen tot wees werden veroordeeld (!) nog in herinnering denk ik dat een 'Spirituele reiniging' (wat het ook mag zijn behalve spiritueel materialisme) gestoeld op winti danwel meer oorsronkelijke Afrikaanse tradities niet echt recht doet aan de herdenking van de onnoemelijke níet Afrikaanse slaven die de dood vonden. Daarmee mag het, met alle respect(!) wel, alleen hoop ik dat men zich er terdege rekenschap van geeft dat het cultiveren van exclusiviteit op slachtofferschap een verkeerd, achterhaald vooral verkeerd signaal is en nationalisme misplaatst en ongepast. De link naar moderne slavernij onontkoombaar in your face presenterend! Fuck de romantiek en fuck de bourgeoisie die het onrecht mogelijk maken!

   Verwijderen