Doorgaan naar hoofdcontent

Magchiel Matthijsen

6 Parallellen tussen de MH17 in de Oekraïne en 9/11 in Amerika

Ik wil hier op een belangrijke parallel wijzen tussen 9/11 en het neerhalen van MH17 in de Oekraïne. In de hoop de ogen van enkele mensen enigszins te kunnen openen.
Een van de problemen waardoor het hele onderzoek naar MH17 lijkt stuk te zijn gelopen is het feit dat onze onderste-steen-boven-premier een uiterst belangrijk station in het hele onderzoek lijkt over te slaan. Hij vermoedde mogelijk niet dat die steen in Amerika zou kunnen leggen. De Amerikaanse minister Kerry deelde namelijk al drie dagen na de ramp mee dat Amerika over informatiemateriaal beschikte (radaropnames) op grond waarvan de juiste plaats van het afschieten van de raket duidelijk zou zijn. 
De voortreffelijke Amerikaanse onderzoeksjournalist Robert Perry heeft de moed gehad om het State Department (Buitenlandse Zaken) te vragen of die informatie wel aan het internationale onderzoekteam in Nederland was doorgegeven. Het antwoord was dat zij alles hadden doorgegeven waar men daar om had gevraagd; een behoorlijk dubbel en duister antwoord. Dat doet de vraag rijzen of daar eigenlijk wel naar gevraagd is! Is het denkbaar dat men al van te voren wist dat de Amerikanen deze informatie niet zouden geven en dat er misschien daarom niet naar gevraagd is? (maar dat blijft uiteraard een speculatie). In ieder geval lijkt er hier een spoor dood te lopen. M.i. zal het harde bewijs nooit geleverd kunnen worden zonder deze Amerikaanse informatie. (Ik meen dat soortgelijke harde informatie vanuit de Okraïne – de gesprekken tussen de verkeerstoren in Kiev en de piloten in het vliegtuig ook niet aangelevend is, maar in dit geval schijnt het omdat toevallig op die ene dag het systeem niet gefunctioneerd zou hebben (very convenient). 
1. Ondertussen doet dat zeer aan 9/11 denken. Hier is ook uiterst belangrijk bewijsmateriaal dat bewust wordt achtergehouden. Bijvoorbeeld de video’s die op camera’s rond het Pentagon zijn opgenomen. Daarvan stonden er 83! (en daarvan zijn uiteindelijk van 1 camera niet meer dan 5 losse beelden vrijgegeven!). Ook niet vrijgegeven door de vliegmaatschappijen zijn de passagierslijsten van de toestellen die (misschien!) terroristen aan boord hadden. Er is meer, maar dit mag voldoende zijn om duidelijk te maken dat er in beide gevallen duidelijk van sabotage van hogerhand sprake lijkt te zijn.
2. Het andere wat ook vergelijkbaar is, is het volgende. Ik weet in het geval van de Oekraïne niet exact wanneer en door wie bekend werd gemaakt dat Poetin als de hoofdschuldige achter deze ramp werd aangewezen, maar het moet toch wel zeer snel na de ramp zijn gebeurd dat hij ‘in beeld’ kwam. Mogelijk was het de westerse pers zelf. In ieder geval was zijn imago dat laatste jaar (na de Krim en oost-Oekraïne) al niet zo geweldig, dus was hij een makkelijke prooi voor de westerse pers. 
Van wie het imago ook niet al te best was waren de lieden van Al Qaida die in 1998 al enkele aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika hadden uitgevoerd. Het was daarom ook niet zo moeilijk om hen met de schuld van de aanslagen op 9/11 op te zadelen. (Ik zeg dat nu maar enigszins ironisch, maar daar zijn vele aanwijzingen voor naast die ontbrekende passagierslijsten en boardingkaarten). Zij kwamen namelijk even makkelijk en ‘vanzelfsprekend’ als de daders voor de aanslagen in beeld als Poetin zou je denken. 
3. Daar komt nog bij (ook hier), dat de vermeende schuldigen in het geval van 9/11 al drie of vier uur na de aanslagen bekend waren. Vóórdat er nog van enig onderzoek sprake was geweest werden hun namen al de wereld in geslingerd. Dat geldt netzo voor 17 Juli 2014 in de Oekraïne. Ook daar werd meesterdader (Poetin) al direct in de schijnwerpers gezet. Evenals de terroristen in Amerika werd hij hierdoor een soort outcast. Zonder dat er overigens in beide gevallen van harde bewijzen sprake was. 
4. Een andere overeenkomst is dat de beschuldigingen op geen enkele manier na de onderzoeken aan kritiek of twijfel onderhevig is geweest of zelfs maar ter discussie heeft gestaan. In het geval van Amerika wees de regering de schuldigen aan en het officiële rapport van de 9/11 commissie dat geen werkelijk onderzoek was, heeft de versie van de regering gewoon overgenomen en bevestigd. Het lijkt erop dat dit ook in de Oekraïne te gebeuren staat, zeker nu de Oekraïne binnen de commisie over een vetorecht beschikt. En zolang de informatie uit Amerika niet beschikbaar is en er kennelijk ook niet naar gevraagd wordt zal dat zo blijven. Zo blijft Poetin zonder duidelijk bewijs als de grote verdachte en gevaarlijke boeman achter. Zo werkt manipulatie van de pers. In beide gevallen is het de bevolking die zich alles laat aanleunen en zich voor de zoveelste keer emotioneel gewonnen geeft en geil in de publicitaire carroussel meedanst.   
5. In Amerika is 9/11 gebruikt om oorlog tegen de terroristen te beginnen. Dat was ook een van de verborgen doelen van de aanslagen (in een hoofdstuk in mijn boek over 9/11 spreek ik over 9 doelen). In Europa heeft de demonisatie van Poetin zeker ook door de MH17 nog een extra dimensie gekregen. Die zit inmiddels in de algemene opinie vastgemetseld. De Amerikanen zullen uiterst tevreden zijn met de manier waarop dit voorval mede het negatieve Poetin-beeld mee heeft helpen bepalen. Echter, het zal niet alleen maar bij een negatief beeld blijven. Gezien de Amerikaanse interesse in en bemoeienis met de Oekraïne (met een Amerikaanse minister van financiën en een ‘Amerikaanse’, Poetin hatende goeverneur Sjakasvili in Odessa  (die na zijn vlucht uit Georgië en zijn tijdelijk verblijf in Amerika nu tot Oekraïner is genaturaliseerd ) zal de onrust alleen maar toenemen. Na de Oekraïne hebben de Amerikanen immers hun zinnen op Rusland gezet. (Dat heeft overigens zijn aanloop al direct in 1991 gehad, direct na de implosie van het Sovjet Rijk in ’89).
6. Een laatste punt betreft de betrokkenheid van de twee regeringen zelf. In 9/11 was het de Amerikaanse regering die direct met de terroristen naar buiten kwam en die als de daders aanwees. De 9/11 Commission heeft die versie van het gebeuren alleen maar bevestigd. In het geval van MH17 is er binnen de Onderzoekscommissie naar de achtergronden van MH17 een deal gesloten waardoor elk land een vetorecht heeft m.b.t. de inhoud van het uiteindelijke rapport. In de praktijk betekent dit dat de regering van de Oekraïne met zijn veto de uiteindelijke regie over de uitkomst van het rapprt heeft. Zij is op dezelfde manier belanghebbende bij MH17 als de Amerikaanse regering bij 9/11. Beide landen wijzen zo elke verdenking van een mogelijke valse vlag a priori af. Beide landen plaatsen zich op die manier buiten de groep van mogelijke daders. Dat is weliswaar zeer begrijpelijk, maar in deze wereld is de valse vlag als middel van oorlogvoering nergens meer uit te sluiten.  
En het Referendum?
Tegen die achtergrond is een stem voor een ja tegen het Oekraïne-verdrag er een die de spanningen rond Rusland alleen maar zal doen toenemen, want de ogen van Amerika zijn na de Oekraïne eerst op Rusland en daarna op China gericht (zie Peter Koenig, ex staflid van de Wereld Bank hieronder). Iedere stem op ja is er in principe een voor een nieuw ijzeren gordijn in Europa en dus voor een gigantische stap terug. Dat zou inderdaad wel eens een recept voor oorlog kunnen zijn. Het op die manier afsluiten en isoleren van een bepaald land is in deze wereld niet zonder gevaar (economisch wordt er in feite al met Rusland oorlog gevoerd, zie nu weer de vluchtelingen-deal met Turkije – rond de gaspipeline) en een m.i. niet meer te verdedigen politieke handelwijze. Oekraïne zal als grensland gezien moeten worden waarbij het in ieders belang is (en in de eerste plaats in het belang van de Oekraïne zelf) dat de economische contacten met Rusland juist niet worden afgesneden maar ze net zo open worden gehouden als met Europa.  
Info:
Nicolai Petro Over de huidige economische en politieke situatie in de Oekraïne

En wat betekent de nieuwe Koude Oorlog nog meer?

Tot slot een overweging die de globale oorlogvoering betreft. Na de Koude Oorlog lijkt het dat we opnieuw in een soort Koude Oorlog II zijn beland. In ieder geval voor zover het het opvoeren van de wederzijdse bewapeningen betreft. Hiervoor wordt van de kant van het oosten (Rusland) het reële argument gebruikt dat de NAVO zich nog steeds tegen alle afspraken in naar het oosten uitbreidt (Servië en Montenegro zijn nu potentiële kandidaten en Oekraïne en Georgië zitten in de wachtkamer). Van het westen is het argument ‘agressie’ van Rusland een onjuiste lezing van Ruslands bemoeienis met de Oekraïne, waar zij evenals destijds in Georgië reageert op een escalerende situatie die door resp. het westen (in de Oekraïne) en in Georgië (Amerikaanse en Israëlische betrokkenheid) werd geprovoceerd. 
Op grond hiervan kunnen we zeggen dat de fase die tussen de beide Koude Oorlogperiodes in ligt, de interimperiode van de War on Terror, is afgelopen. De terreur heeft zich nog wel tot enkele landen in het Midden-Oosten uitgestrekt en met incidentele acties zal zij enkele Europese steden bestoken (in de handlangerstaten van Amerika), maar dit staat in geen verhouding meer tot de grote ‘geplande aanvallen’ op Amerika zelf. In Amerika zullen we ook niets meer over terreuraanvallen vernemen. Vanaf het moment dat Poetin als nieuwe boeman fungeert zijn die nemelijk ook niet meer nodig. De terroristen hebben hun dienst inmiddels bewezen door deze periode zonder duidelijke vijnd, d.w.z. zonder uiterlijke dreiging voor de Verenigde Staten door een land dat hen ‘naar de kroon steekt’, te overbruggen. De terroristen hebben hun functie gehad om het historischa gat tussen de Sovjet Staat en het nieuwe vijandige Rusland tijdelijk op te vullen. Op dit moment is er met de ‘dreigingen’ van een agressief Rusland gelukkig weer voldoende reden om de bewapening opnieuw op te voeren, de resp. Europese NAVO-defensies van extra miljarden te voorzien, de wapenverkoop op peil te houden en voor de laatste fase van ultieme oorlogvoering (cyber warfare en de oorlog in de ruimte) nieuwe monsterwapens te ontwikkelen. Voor Amerika bestaan er geen remmingen en zijn geen grenzen, geen financiële en geen morele. Hollywood en Pentagon (fantasie en realiteit) vormen hier een synergie: zij werken nauw samen bij het ontwikkelen van het nieuwste wapentuig. De grenzen tussen virtuele en werkelijke oorlogvoering vervagen. Zij zullen de wereld een futuristische oorlog bezorgen die ieders voorstellingsvermogen te boven gaat. De voorbereiding van deze laatste fase van oorlogvoering (die tegen Rusland en China) is in volle gang. Met dank aan de monddood gemaakte laffe westerse pers en… de terroristen. Leve de NAVO die ons tegen de Russen beschermt.                             
[N.B. Voor de onbevooroordeelde en objectieve waarnemer zal het duidelijk zijn dat Amerika niet alleen op kundige wijze gebruik heeft gemaakt van deze middenperiode, maar actief meegewerkt moet hebben om hem te laten ontstaan. Het beste voorbeeld daarvan is Osama bin Laden die nog tot kort voor de aanslagen van 9/11 met de CIA samenwerkte].

Dit is een lezing van prof. dr. Graeme McQueen over The fictional base for the War on Terror een uiterst belangrijke lazing die aantoont hoe zowel de antraxbrieven (een week na de aanslagen) als de aanslagen van 9/11 zelf geen basis leveren voor de oorlog tegen het terrorisme omdat beide niet alleen door terroristen uitgevoerd kunnen zijn.

Magchiel C. Matthijsen 
  magchielc@ziggo.nl

John Pilger:

‘Ukraine – once part of the Soviet Union –  has become a CIA theme park. Having orchestrated a coup in Kiev, Washington effectively controls a regime that is next door and hostile to Russia: a regime rotten with Nazis, literally. Prominent parliamentary figures in Ukraine are the political descendants of the notorious OUN and UPA fascists. They openly praise Hitler and call for the persecution and expulsion of the Russian speaking minority’.


Reacties

 1. https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-led-coalition-has-used-uk-manufactured-cluster-bombs-yemen-new-evidence

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Verschikkelijke (Britse) clusterbommen verwoesten hele dorpen......de westerse beschaving slaat weer toe.......hoe ziek de westerse wereld.......

   Verwijderen
 2. Een goed artikel.

  Na ook dit gelezen te hebben, vraag ik me af hoelang dit blog bereikbaar blijft. In dit artikel staan ook duidelijk weer zaken die voor landen/organisaties onwelgevallig zijn. Andere blogs, met voor landen/organisaties onwelgevallig nieuws (wat overigens best waar kan zijn), zijn nu en dan niet bereikbaar.

  Lees wat dat betreft voor de aardigheid eens dit: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/05/22/un-wollen-weltweite-zensur-des-internets-durchsetzen/

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…