vrijdag 27 januari 2017

Een Ander Joods Geluid Komt Op Voor Humanistische Waarden

Reactie van EAJG op de brief van minister-president Mark Rutte

26-01-2017 16:41
Een Ander Joods Geluid laat ‘de brief’ van minister-president Mark Rutte niet geruisloos aan zich voorbij gaan. Gezien de actuele politieke situatie in Nederland, in andere Europese landen en in de Verenigde Staten, valt het ons -als joodse organisatie- tegen dat onze eigen minister-president meegaat in de nu populaire wijze van het indelen van mensen in categorieën.

SAMENleving
Onze minister-president schrijft over samenwerken. Hoe ziet Mark Rutte gelijkwaardige samenwerking voor zich als hij in zijn brief refereert naar ‘wij’ en ‘zij’? Wij geloven niet in categoriseren, want onze samenleving bestaat uit individuen die van elkaar verschillen en waarvan de grote meerderheid bezig is het leven van alledag te kunnen leiden, met alle zorgen die daarbij horen.
We hadden liever een opbouwende brief gelezen, waarin we samen werken naar een land waarin we respectvol met elkaar omgaan, zonder dat we vingers naar elkaar of naar groepen wijzen.

Normaal doen
Mark Rutte vraagt zijn beoogde doelgroep ‘normaal te doen’. De meeste positieve veranderingen die in Nederland (of elders in de wereld) plaatsvonden, zijn teweeggebracht door mensen die juist niet ‘normaal’ gevonden werden, maar juist ‘buitengewoon’ en ‘exceptioneel’. Mensen die buiten de kaders dachten. En als we nu even verder denken… wie is er nu eigenlijk wel normaal? Wie voldoet er aan de term ‘normaal’? Als joodse organisatie benadrukken we dat wij -als joden- een aantal decennia geleden ook niet als normaal werden gezien. De consequenties daarvan zijn ons allen bekend.

Respect en gelijkwaardigheid
Een Ander Joods Geluid vindt de brief van minister-president Rutte onacceptabel. EAJG streeft naar respect voor elkaar, gelijkwaardigheid en vrijheid. Polarisatie gaat niet samen met het tonen van respect en de gelijkwaardigheid van mensen.

http://www.eajg.nl/node/965Story of a Jewish American Hero

Personal History FIGHTING FOR THE AMERICANS, CAPTURED BY THE GERMANS, FREED BY THE SOVIETS How a Jewish-American soldier in...