• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

 • I.F. Stone

maandag 27 juni 2016

Anti Russisch OnderwijsAnti Russische Propaganda Op Nederlandse Scholen Bekend In VS


examen
Volgens Amerikaanse websites van davidicke.com en sott.net worden Nederlandse schoolkinderen geïndoctrineerd met anti-Russische propaganda in hun schoolboeken. Uitgever Essener laat weten in een schriftelijke reactie dat het werkboek verschillende meningen die er in de maatschappij leven weergeeft.
Het werkboek “Thema’s iantirussischnederlandsn maatschappijleer 1 voor VMBO-KGT 2014/15” is bedoeld voor leerlingen van 15 en 16 jaar. De illustraties staan op pagina 67 van het werkboek. De ene illustratie toont Rusland als de agressor terwijl Europa een helpende hand toesteekt. Een van de vragen die gesteld wordt bij deze afbeelding is:”Wat doet Rusland en wat doet Europa in dit plaatje?”

propagandatextbookimg2Het tweede plaatje geeft in “Hoe vrij is de wereld?” de groene landen aan als ‘vrij’ en de oranje en rode landen als “niet-vrij” of minder vrij. Rusland is niet-vrij en de VS en Europa zijn meest vrij!
Wanneer zoals de uitgever beweert verschillende meningen getoond worden vraag ik me af waarom niet de mening vertegenwoordigd is die vertelt over de politiestaat waarin de VS de afgelopen jaren veranderd is.

DLM stelde uitgeverij Essener de volgende vragen..
1. Bent u bekend met het feit dat genoemd boek anti-Russische propaganda bevat op pagina 67? Zie illustratie.
2. Bevat het nieuwe werkboek 2015-16 deze illustraties eveneens?
3. Kunt u mij zeggen wie de verantwoordelijkheid draagt voor deze propaganda? Is dat de schrijver, bent u dat als uitgever of is dat het Ministerie van Onderwijs?
4. Op wiens initiatief wordt propaganda als genoemd verwerkt in de door u uitgegeven schoolboeken?
en kreeg daarop als reactie:
“De cartoon over het conflict in Oekraïne is oorspronkelijk verschenen in NRC Handelsblad. Deze en vele andere bronnen uit onze lesmethode laten leerlingen verschillende visies zien die er in de samenleving bestaan over recente politieke en andere gebeurtenissen. Ze geven uiteraard niet de visie van de uitgever weer. In het geval van de cartoon wordt de leerlingen gevraagd weer te geven hoe de tekenaar tegen het conflict aankijkt.”
Aangezien de gangbare media positief en volgzaam ten opzichte van de Amerikaanse politiek staan worden Nederlandse schoolkinderen geïndoctrineerd met pro-Amerikaanse berichtgeving. Dit schoolboek illustreert treffend hoe het kan dat Nederland het meest volgzame land is van de VS.
Rob Vellekoop, 18 juni 2015

1 opmerking:

 1. Kennelijk is voor dit mij onbekende uitgevertje NRC synoniem met neutraal.
  Essener -- verklaart die naam een hoop? Eens onder de loep nemen.

  Inderdaad is Nederland (d.w.z. 'Den Haag' en alle schijnjournalisten als Kijne
  et al.) lakei-land numero één van de State Department.

  Nederland was spitsspeler in de Oekraine-deal, totdat de Nederlandse bevolking
  NEE zei.

  BeantwoordenVerwijderen