dinsdag 4 december 2018

CIDI-Extremisme

 1.   heeft geretweet
  Het event in kwestie: 'Een schreeuw om recht - Dries van Agt over 70jr bezetting’ ontkent dus het bestaansrecht van Israël. Het lijkt alsof zich achter erevoorzitter Van Agt schaart, door dit te delen!

  Op deze manier probeert hety CIDI twee feiten te verhullen:

  1. Israel mocht lid worden van de Verenigde Naties op voorwaarde dat het de naar schatting 750.000 met geweld verdreven Palestijnse burgers zou laten terugkeren. Tot op de dag van vandaag weigert het zionistisch regime aan deze eis van de wereldgemeenschap te voldoen. Sterker nog: Israel heeft, in strijd met het internationaal recht, tenminste 400 Palestijnse dorpen met de grond gelijk gemaakt. Hun grondgebied is door de zionisten in beslag genomen.

  2. De Palestijnen hebben met de ondertekening van de Oslo-Akkoorden het bestaan van Israel erkent. Volgens het VN-Verdelingsplan uit 1947 kregen de Palestijnen 47 procent van hun eigen land, het voormalige Brits Mandaatsgebied Palestina, toebedeeld. Dat verminderde in 1947 en 1948 door het zionistisch expansionisme, waardoor in totaal 22 procent van de 100 procent overbleef, minder dan de helft die door de VN aan de Palestijnse bevolking  was toegewezen. Maar zelfs van de resterende 22 procent die de Palestijnen bereid waren te accepteren, zijnde de Westbank en de Gaza-strook, stal Israel nog eens een aanzienlijk deel van de Westbank, tenminste 40 procent. Daardoor is van de 47 procent die de VN aan de Palestijnen gaf nog maar zo'n 13 procent over, iets meer dan een kwart. 13 procent van de 100 procent van het land waarop de families van de verdreven Palestijnen tot 1947 generatieslang hadden gewoond. De Palestijnen willen nu dat de Joodse bezetters uit de Westbank verdwijnen zodat ze zelf een levensvatbare Palestijnse staat kunnen stichten, zoals tijdens Oslo was overeen gekomen. Het  zionistisch regime weigert hieraan te voldoen, ondanks de talloze VN-resoluties, ondanks het internationaal recht en ondanks de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat in 2004 vaststelde dat zowel de Muur als de Joodse nederzettingen in bezet gebied illegaal zijn. Een juridische uitspraak die vervolgens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met overgrote meerderheid werd bekrachtigd, met steun van de Europese Unie. Bovendien werd daarbij bepaald dat aangesloten landen op geen enkele manier mogen meewerken aan de Israelische schendingen van het internationaal recht. Dit is het issue.

  Deze feiten weigert het CIDI onder leiding van de Joods Israelische Hanna Luden, te accepteren. Het weigert  domweg het internationaal recht te respecteren.


  Hanna Luden verspreidt gevaarlijke propaganda.

  Met andere woorden: Niet 'DriesvanAgt ontkent dus het bestaansrecht van Israël,' maar Israel ontkent het bestaansrecht van een Palestijnse Staat. 

  Weliswaar hebben brutalen de halve wereld, maar de anderen hebben nog altijd de andere helft van de wereld.

  Het volgende verklaarde de gerespecteerde zwarte aartsbisschop en Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Desmond Tuto:


  The end of apartheid stands as one of the crowning accomplishments of the past century, but we would not have succeeded without the help of international pressure -- in particular the divestment movement of the 1980s. Over the past six months, a similar movement has taken shape, this time aiming at an end to the Israeli occupation.
Geen opmerkingen:

An Eternity of Anti-Semitism

FEBRUARY 15, 2019 Pence and the Benjamins: An Eternity of Anti-Semitism by   CHRIS FLOYD Facebook Twitter Google+ Reddit Email ...