Hidde J. van Koningsveld

Voorzitter  | studeert  | traint voor de 42.195 km (PR: 04:00:03, NYC) | 🇳🇱 🇮🇱

Hidde Koningsveld is voorzitter van het CIDI, een hasbara-club die de zionistische terreur tegenover de Palestijnse bevolking vergoelijkt. 

In ondermeer 2012 schreef ik over de werkwijze van het CIDI het volgende:

Wim Kortenoeven. De Hufterigheid van een Zionist


De Israel-propagandist en PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven.


PVV-Kamerlid Wim Kortenhoeven was jarenlang betaalde propagandist van het CIDI en stond dus op de loonlijst van de zionistische lobby.

Kortenoeven is een fanatieke zionist die moeiteloos foute informatie verstrekt, zoals ondermeer blijkt uit het volgende feit:  over W.R.F. Kortenoeven schreef het CIDI zelf na de grootschalige Israelische schendingen van de mensenrechten en het oorlogsrecht in 2006 in Libanon:


'Van pro naar anti; Historische sympathie voor Israel in Nederland kalft af...Wim Kortenoeven vervangt Ronny Naftaniel, die de directeur is van het CIDI en anders altijd het woord voert. Maar die is met vakantie. Nu zit hij op Naftaniels kamer - op een bovenverdieping in de Haagse binnenstad - en probeert ervan te maken wat ervan te maken valt.Hij stuurt de hele week al e-mails terug naar de mensen die het CIDI gemaild hebben. Hij verwijst hen naar een Libanese website, http://www.libanoscopie.com/, waarin wordt gezegd dat Hezbollah de aanval van Israel heeft uitgelokt door zelf een raket op het dak van het flatgebouw te plaatsen. En dat er eerst invalide kinderen naar dat flatgebouw waren gebracht. "Ik kan niet nagaan of dat waar is", zegt hij. "Maar ik vind dat mensen dit moeten weten." Hij verwijst ook naar http://eureferendum.blogspot.com/, een website waarop foto's van de puinhoop na de aanval met elkaar worden vergeleken. Foto's van een reddingswerker met een dood meisje, steeds op een andere plek en op een ander tijdstip, in andere kleren soms en tussen andere mensen. Doesn't Hezbollah have anyone else the media can photograph, staat erbij.Soms helpen die e-mails, zegt Wim Kortenoeven.' Zie: http://www.cidi.nl/

Ik citeer andermaal: 'Ik kan niet nagaan of dat waar is... soms helpen die e-mails.' Hier wordt openlijk toegegeven dat het PVV-Kamerlid W.R.F. Kortenoeven als betaalde zionist met ongecontroleerde informatie propaganda bedreef, en daarmee oorlogsmisdaden verdoezelde, die door zowel Amnesty International als Human Rights Watch zijn aangetoond.

Het verspreiden van 'fake news' is de taak van het CIDI, waarvan de financiers onbekend blijven. Uit Hidde J. van Koningsveld's twitter-account maak ik op dat hij twee paspoorten bezit, naast de Nederlandse ook de Israelische. Dat maakt hem alles behalve een betrouwbare informant. Overigens verkiest ook Hidde het om vooralsnog in Nederland te blijven wonen, terwijl toch tenminste 750.000 Palestijnse burgers in 1947 en 1948 uit Palestina zijn verdreven door joodse troepen om plaats te maken voor een rechtenstudent als Hidde J. van Koningsveld. Welk rechtsgevoel heeft deze knaap? En als hij meer affiniteit heeft met het Joods-Israelisch recht, dat Palestijnen discrimineert, waarom studeert hij dan in Nederland rechten?