woensdag 10 oktober 2018

Tweede Kamer Spreekt met Joods-Israelische Extremisten


Voortouwcommissie: Volgcommissie(s):
Activiteit:
Datum:
Tijd: Openbaar/besloten:

Onderwerp:
Agendapunt:
Zaak:
Griffier: Activiteitnummer:
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
vaste commissie voor Defensie
Gesprek
donderdag 11 oktober 2018 11.30 – 12.30 uur
besloten
Delegatie commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van Israëlisch parlement
Gesprek met delegatie van commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie van het parlement van Israël.
De delegatie bestaat uit de volgende leden:

Geen opmerkingen:

ISIS have taken 700 hostages - including US and European citizens

ISIS have taken 700 hostages - including US and European citizens - after raiding Syrian refugee camp and have begun executing 'ten pri...