maandag 8 oktober 2018

NRC Terminologie van Terreur

NRC's Sjors van de Rebellenclub: Peter Vandermeersch


Woensdag 26 september 2016 berichtte de NRC:

De Nederlandse regering was tot in detail op de hoogte van misdaden die werden begaan door Jabhat al-Shamiya, maar besloot toch om de Syrische rebellenbeweging te ondersteunen met logistieke middelen. Dat schrijven Nieuwsuur en Trouw woensdagavond op basis van een mailwisseling tussen Amnesty International en Buitenlandse Zaken.


Veelzeggend is de propagandistische terminologie van deze mainstream-krant. Jabhat al-Shamiya, een organisatie die zelfs door de Nederlandse regering als terroristisch wordt gezien, wordt door de NRC een 'rebellenbeweging' genoemd. Hoeveel terreur dient men te verspreiden voordat de daders door de NRC als terroristen worden betiteld? In haar beginselprogramma verklaart NRC Handelsblad de NAVO te steunen, door te stellen dat

de veiligheid van de wereld niet bevorderd [zal] worden door een Nederlands neutralisme. Vandaar dat wij de grondslag van het Atlantisch bondgenootschap aanvaarden 

Dit moet wel de reden zijn dat de krant een terreurorganisatie, die voor het Westen werkt, een 'rebellenbeweging' blijft noemen, en zes jaar lang zweeg over het feit dat de NAVO en haar Arabische bondgenoten de terreur in Syrië financieren.Geen opmerkingen:

An Eternity of Anti-Semitism

FEBRUARY 15, 2019 Pence and the Benjamins: An Eternity of Anti-Semitism by   CHRIS FLOYD Facebook Twitter Google+ Reddit Email ...