maandag 9 juli 2018

Nederland Financiert Chaos In Syrië


Nederlandse illegale hulp aan Syrië..!?


x

x

Nederlandse illegale hulp aan Syrië..!?

2018 © WantToKnow.nl/be
x
Nederland heeft de afgelopen drie jaar maar lliefst 22 gematigde strijdgroepen in Syrië gesteund. Nederland leverde geen wapens, maar wel onder meer communicatieapparatuur, voedsel en voertuigen. Dat schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) dinsdagavond 3 juli jl. in een brief (HIER) aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert, beiden van het CDA.
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt drong er in maart bij premier Mark Rutte op aan antwoord te geven op de vraag of Nederland of andere Europese landen in het verleden steun hebben verleend aan die specifieke groepen. Het ontaardde in een ongemakkelijk tafereel, waarin Rutte geen antwoord wilde geven en Omtzigt doorverwees naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.
En Nederland was niet alleen gul met hulp, nee, Nederland gaf ook training aan meerdere rebellen en werden 313 voertuigen geleverd. De hulpprogramma’s begonnen in 2015. Welke typen voertuigen Nederland precies leverde, is staatsgeheim. Ook wil de minister niet zeggen aan welke strijdgroepen Nederland steun heeft verleend. Tja, als we spreken over ‘voertuigen’ hebben we het natuurlijk niet over ijscowagentjes of vuilniswagens. En het feit dat het ‘staatsgeheim’ is, zegt natuurlijk ook al genoeg in het kader van de officiële labeling: ‘Humanitaire Hulp’…
Het is volledig begrijpelijk dat de VS, als hoofdsponsor van IS, niet zo in haar sas is met de komst van Rusland naar Syrië..! Hoe ver zijn we van de publiekelijke ontmaskering van IS als Zionistische camouflage..??
De 22 groepen werden allemaal geselecteerd aan de hand van een screening van de Amerikaanse overheid, die volgens Blok een lijst opleverde van 70 rebellenbewegingen ‘die in aanmerking kwamen voor steun’. Hierna voerde Nederland nog een extra screening uit, om uit te sluiten dat hulpgoederen terecht zouden komen bij extremisten. Daarnaast werd van strijdgroepen geëist dat zij “een inclusieve politieke oplossing nastreven en […] gecommitteerd zijn aan de naleving van het humanitair oorlogsrecht”.
Met de hulp probeerde Nederland te voorkomen dat de gematigde oppositie zou marginaliseren. De oppositie moest een alternatief blijven vormen voor extremistische groepen. De afgelopen jaren was de gematigde oppositie in Syrië sterk verzwakt. Aan welke groepen hulp is gegeven, blijft geheim. Tussen november 2016 en januari 2017 werd naar verklaring van het kabinet, geëvalueerd of de juiste strijdgroepen de juiste goederen ontvingen en hoe effectief die steun is geweest.
“De goederen zijn tijdig bij de juiste groepen geleverd”, schrijft Blok. “De geleverde voedselpakketten, voertuigen en communicatieapparatuur werden door de groepen als noodzakelijk ondersteuning ervaren.” Blok schrijft dat er geen indicatie is dat door Nederland gesteunde gematigde gewapende groepen zijn overgelopen. “Een aantal van de groepen bevindt zich in het gebied waar gevochten wordt, andere groepen bevinden zich in gebieden waar niet wordt gevochten”, aldus de minister.
Of er tussendoor hulp is stopgezet aan groepen omdat zij niet langer aan de door Nederland gestelde eisen voldeden, wil Blok niet zeggen. Wel is informatie hierover vertrouwelijk (Commissie Stiekem?) gedeeld met de Tweede Kamer in januari. Voor zover de minister bekend zijn er nooit door Nederland geleverde voertuigen in handen gevallen van extremistische bewegingen als IS en al-Qaeda.

De waarde van de hulp bedroeg meer dan € 25 miljoen..

De overtuiging waarmee minister Blok beweert dat hier enkel goedaardige, democratische rebellen worden ondersteund is vooral een leuk verhaal voor het publiek, niet meer dan dat en is daarbij helemaal niet te controleren. Het past meer in een langlopend project van het op Nederlandse wijze ondersteunen van Amerikaanse buitenlandavonturen, inclusief het verhaal dat we dit doen voor goedwillende democraten en natuurlijk de mensenrechten.
Hoewel er dan nog twijfel zal bestaan of er niet spullen in handen van islamitische extremisten zijn gevallen, als een paal boven water blijft staan dat Nederland heeft deelgenomen aan een oorlogsconflict binnen een soevereine staat en zelfs de gewapende oppositie met hulpmiddelen heeft ondersteund.
En kennelijk zijn de genoemde afwegingen gemaakt door ‘experts in de VS’, waar wij als schoothondjes achteraan lopen. En kennelijk is dat hetzelfde Amerika van Barack Obama, dat eenzelfde policy had, om ‘gematigde rebellen te steunen’. Kijk eens naar dit artikel dat door de Mail Online werd gepubliceerd, op grond van feitelijk materiaal. Maar de druk op deze krant werd zó groot, dat ze gedwongen werden het artikel terug te trekken. Het begrip ‘valse-vlag’-operatie moet kennelijk niet téveel bon ton worden in de volksmond..! Klik op de illustratie voor het hele artikel (pdf) dat de Mail Online dus moest terughalen.

Geen opmerkingen:

The Zionist Lobby is The Deep State

The Israeli Lobby Is the Deep State By  Jason Charles  on 2/13/2019 (6 days ago)  Israel/Zionism This week the Intercept reported ...