zaterdag 28 juli 2018

Centrum Amsterdam 2

Naar aanleiding van de verpaupering van de Amsterdamse binnenstad waar ik al een halve eeuw woon, schreef ik vijf jaar geleden, op

zondag 25 augustus 2013


Boudewijn Oranje 


De sociaaldemocratie is niet zozeer een politieke ideologie als een mentaliteit van vermeende progessieven, gekenmerkt door een zekere mate van corruptie, aldus bijna een eew geleden de enige historicus van wereldnaam die de polder ooit heeft voortgebracht, Johan Huizinga. In zijn essay De Nederlandse volksaard wees hij erop dat de bevolking in Nederland ‘tot grondtrek’ heeft ‘dat het onheroisch is.’  Hier kent men de grootsheid van het verzet niet, zoals opnieuw tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek en vandaag de dag weer blijkt. Huizinga:

Hoe kan het anders? Een staat, opgebouwd uit welvarende burgerijen van matig grote steden en uit tamelijk tevreden boerengemeenten, is geen kweekbodem voor hetgeen men het heroische noemt.

Men collaboreert liever met de macht en dit verklaart ook het feit dat uit het zogenaamd ‘tolerante’ Nederland procentueel tweemaal zoveel joodse burgers werd gedeporteerd als uit Belgie en driemaal zoveel als uit Frankrijk. Huizinga:

De eenheid van het Nederlandse volk is bovenal gelegen in zijn burgerlijk karakter… Uit een burgerlijke sfeer sproten onze weinig militaire geest, de overwegende handelsgeest… Hypocrisie en farizeïsme belagen hier individu en gemeenschap! […] het valt niet te ontkennen, dat de Nederlander, alweer in zekere burgerlijke gemoedelijkheid, een lichte graad van knoeierij of bevoorrechting van vriendjes zonder protest verdraagt.

Al in een zeer vroegtijdig stadium beschreef hij de consumptiecultuur als volgt in zijn essaybundel 'Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland':

De gemiddelde man met weinig tijd krijgt zijn noties aanhoudend en op velerlei wijzen aangepraat, en praat ze na. Indien men kon vergelijken, wat in het geestelijk leven van de enkele, in een minder ontwikkelde beschavingsperiode dan de onze, de rol is geweest van eigen nadenken, eigen keuze, eigen uitdrukking, dan is het zeer de vraag, of onze tijd met zijn veelzijdige en steeds overvloede belangstelling de prijs zou behalen. Het is niet, zoals de stormlopers tegen het intellect menen, de kennis, die schaadt, maar de intellectuele digestie, die hopeloos in de war is, alweer niet uitsluitend door de schuld van hen, die het geestelijk voedsel hebben op te dissen, maar ook door de omstandigheden die teweegbrengen, dat het te haastig en te heet verzwolgen wordt. De werkelijke belangstelling van het grote publiek is niet meer bij de werken des geestes, althans in veel mindere mate dan bij voorbeeld in de achttiende eeuw, toen het publiek veel kleiner, maar zijn gerichtheid veel intellectueler was. De ernst der massa's wordt tegenwoordig in toenemende mate besteed aan dingen, die een onvooringenomen cultuurwetenschap slechts als lagere spelvormen (er zijn ook zeer hoge) zou kunnen kwalificeren. Er heerst in de huidige wereld een georganiseerd puerilisme van mateloze omvang... Het kan soms schijnen, alsof de hedendaagse mensheid geen hogere gemeenschappelijke cultuurfunctie meer kent, dan met blijde of toornige blik in de pas te lopen.

Ik citeer de grote Huizinga omdat enige tijd geleden een vooraanstaande Amsterdamse politicus mij vertelde dat de hoofdstedelijke regent Boudewijn Oranje had geweigerd mijn verzoek om het centrum niet helemaal te veranderen in een toeristische patat-tent te behandelen. Dat wil zeggen hij wilde mijn reactie niet behandelen omdat ik eind jaren zeventig, begin jaren tachtig mij als journalist kritisch had uitgelaten over het Amsterdamse stadsbestuur en ik ruimte had gegeven op STAD/Radio Amsterdam aan krakers. Zoveel democratie schoot ruim 30 jaar geleden in het verkeerde keelgat van onder andere de sociaaldemocratische regent Boudewijn Oranje van D'66, en hij is er nog steeds niet overheen. Het is een prachtig voorbeeld van wat Huizinga 'een lichte graad van knoeierij of bevoorrechting van vriendjes zonder protest' noemt. Leest u hier meer over deze meneer:

Interview met Boudewijn Oranje


“De binnenstad ziet er beter uit dan ooit tevoren”


Boudewijn Oranje, dagelijks bestuurder voor D66 van het stadsdeel Centrum, heeft een enorme staat van dienst bij de gemeente, kent de binnenstad op z’n duimpje en is een gedreven politicus. In 1982 was Oranje wethoudersassistent van Gerrit-Jan Wolfensperger, in 1983 een van de eerste duo-raadsleden in de gemeenteraad van Amsterdam en van 1986 tot 1996 was hij raadslid voor D66. Daarna heeft Oranje, tot het moment dat hij in april van dit jaar weer terugkeerde in de politiek, als ambtenaar diverse functies in de binnenstad vervuld. Een kennismaking.
Ondertussen is Boudewijn Oranje in het kader van het neoliberale ambtelijk beleid druk doende om de binnenstad nog meer uit te verkopen aan de banken en hun misselijk makende middenstand. 

Dat was 2013. Nadat de neoliberale sociaaldemocraat Lodewijk Asscher naar Den Haag was vertrokken om daar als minister het volk te leiden, verscheen mevrouw Karin Hildrun (Kajsa) Ollongren van D'66 ten tonele, die de verpaupering in het hoofdstedelijke centrum naar een absurd hoog niveau opvoerde. Er wordt nu op grote schaal internationaal zwart geld gewit. Vele miljoenen uit Afghaanse opiumhandel,  westerse wapenhandel, en de Oost-Europese handel in vrouwen, worden via de aanschaf van onder andere winkel- en woonpanden in de neoliberale economie gepompt. De belastingontduiking is inmiddels politiek gelegaliseerd. Ook Ollongren is intussen naar Den Haag vertrokken om daar als minister het volk te leiden. Door de neoliberale wetteloosheid is er nu een situatie ontstaan die niet meer genegeerd kan worden. De NOS bericht: 

"Het centrumgebied wordt 's nachts een urban jungle waar crimineel geld leidend is, en het gezag niet langer aanwezig. De politie kan deze situatie niet langer aan," zei (ombudsman) Zuurmond... "Hier geldt het recht van de sterkste, en niet meer de openbare orde," voegde hij daar later aan toe. De gemeente, justitie en politie herkennen zich in zijn verhaal.
https://nos.nl/artikel/2243574-centrum-amsterdam-is-s-nachts-wetteloze-stadsjungle-zonder-gezag.htmlD'66. Ollongren. “De binnenstad ziet er beter uit dan ooit tevoren”Geen opmerkingen:

An Eternity of Anti-Semitism

FEBRUARY 15, 2019 Pence and the Benjamins: An Eternity of Anti-Semitism by   CHRIS FLOYD Facebook Twitter Google+ Reddit Email ...