vrijdag 22 juni 2018

Ian Buruma en de Lof der Zotheid

Dinsdag 16 juli 2002, terwijl de Amerikaanse mainstream-media volop propaganda maakten voor de illegale inval in Irak die een onoverzienbare chaos in het Midden-Oosten heeft geschapen, adviseerde mijn oude vriend Ian Buruma in het Britse dagblad The Guardian onder de kop 'Why we must share America's dirty work,' het volgende:

If we want the Americans to sign up to the ICC, we too must do the dirty work, and take the risk of being held accountable. 
https://www.theguardian.com/world/2002/jul/16/usa.features11 

Ik verzoek u die zin nogmaals te lezen. 

Hier staat het volgende: wanneer 'wij' als Europeanen van de Verlichtingsidealen willen dat 'de Amerikanen' zich houden aan het internationaal recht dan moeten 'wij,' ondanks onze geclaimde normen en waarden, bereid zijn om dat internationaal recht grof te schenden, zodat 'de Amerikanen,' lid zullen worden van het ICC, en dan -- net als wij  nu al -- veroordeeld kunnen worden voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, en zelfs genocide. Om de president van de VS en het Congres over de streep te trekken moeten wij dus allereerst zelf het internationaal recht  schenden. De onuitgesproken gedachte van NRC-opiniemaker Buruma is dat als de Democraten en Republikeinen zien dat 'wij' Europeanen, net als de VS, bereid zijn om te moorden en te roven, 'de Amerikanen bereid zullen zijn,' om zich door het ICC juridisch te laten vervolgen. Op grond van welk feit de Erasmusprijs-winnaar 2008 dit denkt, maakt Ian helaas niet duidelijk, want dan was onmiddellijk duidelijk geworden dat niet alleen hij geenszins in staat is een logisch betoog op te bouwen, maar dat ook de commerciële massamedia die zijn onzin afdrukken, daartoe niet in staat zijn. Hoe kan iemand die publiekelijk oproept oorlogsmisdaden te plegen, door de jury van de Erasmusprijs worden gelauwerd? Als dit geen 'lof der zotheid' is, wat dan wel? In verband met het, in zijn woorden, 'naderende einde' van wat hij ‘Pax Americana’ noemt, schreef hij in de NRC ook nog dat ‘we ons [zullen] moeten voorbereiden op een tijd waarin we met weemoed terugkijken op het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington.’ In het kader van het jaar van 'de nieuwe kosmopoliet' ontving Buruma 150.000 euro uit handen van toen nog prins Willem Alexander.


Zes jaar nadat hij publiekelijk had opgeroepen om deels het 'vuile werk' van de VS over te nemen -- door het plegen van oorlogsmisdaden -- ontving hij van de gevestigde orde de Erasmusprijs. En zo sluit de cirkel zich. Erasmus is vooral bekend vanwege zijn satire Lof Der Zotheid (1511), waarin hij onder andere uiteenzette dat door 'de zotheid oorlogen' ontstaan. Hij schreef:

Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel dan voordeel van ondervinden?Geen opmerkingen:

Racism is Welcome in Israel

Roseanne Barr’s Racism is Welcome in Israel February 17, 2019 at 6:51 pm Written by  Middle East Monitor ( MEMO  Op-ed)  — The d...