zaterdag 23 juni 2018

De Witte Man

Naar aanleiding van het volgende interview dat door Café Weltschmerz wordt uitgezonden

Bestaat er nog academische vrijheid als het om de MH17 gaat? Stan van Houcke met Kees van der Pijl

schreef een mij verder onbekende meneer Andreas Rasito de volgende reactie:

Stan haalt er plosteling 'de witte man' (albino's?) bij die de wereld zou onderdrukken, en die nog liever de wereld zou willen opblazen dan zijn positie van heerser in de wereld op te geven. Wij in het Westen zouden onze welvaart te danken hebben aan het witte privilege, wat goddank ten einde zou komen nu de blanken demografisch en economisch op hun plaats worden gezet. Niet dat 'de witte man' de toegenomen welvaart in het Westen te danken zou hebben aan wetenschappelijke en technische vooruitgang, ben je gek. Of dat we het stammenverband en de eerwraak te boven zijn gekomen middels instelling van een rechtstaat. Hoe kom je erbij. Nee, het is allemaal brute onderdrukking van de edele gekleurde medemens door het witte monster, dat z.s.m. terug moet in zijn hok, c.q. zijn plaggenhut. Het is een geperverteerde versie van de christelijke leer van de erfzonde zoals die in de Linkse Kerk wordt aangehangen. God is dood, nu de witte man nog.

Dit soort reacties zijn kenmerkend voor de houding in Nederland zodra het over het westerse kolonialisme en neo-kolonialisme handelt. De meeste witte Hollanders zijn gewend het begrip 'zwarten' te gebruiken, maar niet het woord 'witten.' Eerder al schreef ik hierover:

Wat mij opvalt aan een aanzienlijk aantal reacties op mijn gesprek met Freek de Jonge is de angstaanjagende rancune, de bitterheid, de haat en de verongelijktheid van Nederlandse kleinburgers, die het gevoel hebben zelf niet helemaal uit de verf te zijn gekomen. Zo schreef een mij verder onbekende Bert Heemst ondermeer over Freek: Verder wordt wat 'de witte man' fout heeft gedaan zo opgeblazen, dat het niet meer dan normaal is dat hij het binnen niet al te lange tijd een stuk moeilijker krijgt. http://stanvanhoucke.blogspot.it/2018/05/bert-heemst.html Vijf eeuwen westers genocidaal kolonialisme en imperialisme wordt door deze Heemst afgedaan als iets dat door Freek en mij werd 'opgeblazen.' Ontelbare miljoenen gekleurde mensen werden vermoord om de westerse rijkdom mogelijk te maken, zodat nu ongeveer 20 procent van de mensheid rond de tachtig procent van alle rijkdommen op aarde bezit. De mening van de reageerders verraadt niet alleen een gebrek aan kennis, maar tevens aan een onvermogen om verantwoording te accepteren. Onze huidige rijkdom is gebaseerd op slavernij, moord en roof. Het heeft de westerling nooit aan ‘ideologische rechtvaardigingen’ ontbroken, zo constateerde de Zuid-Amerikaanse auteur Eduardo Galeano, wiens bekende trilogie Kroniek van het vuur (1991) in 20 talen is verschenen. Met betrekking tot de verovering van het Amerikaanse continent schreef hij over de ‘woeste vloedgolf van hebzucht, terreur en wreedheid,’ die ten grondslag ligt aan een alles behalve 'opgeblazen' genocide. Galeano: Volgens de meest betrouwbare recente onderzoekingen had Mexico in de tijd vóór Columbus tussen de 30 en 37,5 miljoen inwoners en men schat dat in het Andesgebied nog eens zoveel indianen woonden; Midden-Amerika telde tussen de 10 en 13 miljoen inwoners. In totaal waren er tussen de 70 en 90 miljoen Azteken, Inca's en Maya's toen de buitenlandse veroveraars aan de horizon verschenen: anderhalve eeuw later was dat aantal teruggelopen tot slechts 3,5 miljoen. En nogmaals, net als nu ontbraken destijds ideologische rechtvaardigingen niet. Het bloedbad dat in de Nieuwe Wereld werd aangericht veranderde in een daad van naastenliefde of kreeg geloofsmotieven. Tegelijk met de schuld ontstond er een heel systeem van alibi's voor de schuldige gewetens, die nog steeds er heilig van overtuigd zijn dat dit alles is 'opgeblazen.' Wat deze praatjesmakers niet beseffen is dat, zoals Galeano in zijn boek De aderlating van een continent. Vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika (1971) vaststelde:

Dankzij het offer van de slaven in het Caribisch gebied kwamen James Watts stoommachine en George Washington’s kanonnen op de wereld... De suiker uit de Latijns-Amerikaanse tropen vormde een grote stimulans voor de accumulatie van het kapitaal ten behoeve van de industriële ontwikkeling van Engeland, Frankrijk, Nederland en ook de Verenigde Staten, terwijl tegelijkertijd de economie van Noordoost-Brazilië en de Caribische eilanden erdoor verminkt en de historische ruïnering van Afrika erdoor bezegeld werden. De steunpilaar voor de driehoek-handel tussen Europa, Afrika en Amerika was de slavenhandel met als bestemming de suikerplantages.

Zo wordt al vijf eeuwen lang een onmenselijk systeem in stand gehouden. Galeano: 

Adam Smith zei dat de ontdekking van Amerika 'het mercantilistische systeem tot een stadium van schittering en glorie had verheven dat het anders nooit bereikt zou hebben,'

met als uiteindelijk resultaat dat de

landen die in onze tijd ontwikkeld zijn, ontwikkelden zich; de onderontwikkelden onderontwikkelden zich. 

Daardoor werd het mogelijk dat anno 2018 slechts 64 individuen op aarde evenveel bezitten als de helft van de hele mensheid tezamen. De kracht van Galeano’s werk is dat het verborgen processen bloot legt en in simpele bewoordingen lezers erop attent maakt dat 

De rijkdom van veel mensen op deze wereld het resultaat [is] van de armoede van anderen. Het wordt tijd dat we de kloof tussen rijk en arm kleiner maken. 

Galeano behoort bij een voorbije tijd en hij wist het. Over zichzelf zei hij: 

Ik realiseer me dat praten over de machtigen en de underdogs absoluut niet in de mode is. Maar ik ben dan ook een prehistorisch mens.

Daarentegen geloven Bert Heemst en zijn gelijkgestemden in het postmodernisme, waarin geen enkele waarheid meer bestaat, behalve die van de waan van de dag. Daarom zullen zij nooit de mening kunnen delen van Galeano dat: 

To justify itself, state terrorism manufactures terrorists: it sows hate and harvests alibis. Everything indicates that this slaughterhouse of Gaza, which according to its perpetrators is for finishing off the terrorists, will achieve boosting them.

Since 1948, the Palestinians live condemned to perpetual humiliation. They cannot even breathe without permission. They have lost their country, their land, their water, their freedom, everything of theirs. They do not even have the right to choose their governments. When they vote for those they should not, they are punished. Gaza is being punished. It turned into a mousetrap without exit since Hamas cleanly won the elections of 2006. Something similar happened in 1932 when the Communist Party triumphed in the elections of El Salvador. Drenched in blood, the Salvadorans atoned for their bad behavior and since then have lived under military dictatorships. Democracy is a luxury which not everyone deserves.

Voor de twijfelaars onder degenen die weigeren volwassen te worden zijn hier de woorden van de neo-conservatieve geleerde Samuel Huntington in The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996):

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do.


Andreas Rasito 'albino's?' Waarom is het zo moeilijk voor een aanzienlijk aantal witte Nederlanders om hun zelfbeeld bij te stellen? Waarom wel kritiek op het zelfbeeld van de Amerikaan, de Turk, de Joods-Israeli, etcetera en geen kritiek op de witte Nederlander kunnen accepteren?


Geen opmerkingen:

Racism is Welcome in Israel

Roseanne Barr’s Racism is Welcome in Israel February 17, 2019 at 6:51 pm Written by  Middle East Monitor ( MEMO  Op-ed)  — The d...