zondag 24 juni 2018

Bas Heijne's Wereldje


Toen ik begon, begin 2001, was mijn wereld relatief klein. Politiek interesseerde me nauwelijks, de belangrijke vragen en kwesties leken uit de politiek verdwenen. 

Dit is de laatste column van Bas Heijne. Hij blijft vast verbonden aan NRC en zal regelmatig essays, recensies en interviews schrijven.

Helaas maakt Heijne in zijn 'Slotakkoord' niet duidelijk waarom zijn 'wereld relatief klein' was. Per slot van rekening was hij opiniemaker geworden van  de mainstream-media, die zichzelf ziet als de 'vrije pers.' Dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking door Heijne's westerse neoliberale systeem zich gedwongen zag 'ons' te imiteren, waardoor 'de belangrijke vragen en kwesties' absoluut niet 'uit de politiek' waren 'verdwenen,'  was ontgaan, is de verklaring waarom de P.C. Hooftprijs-winnaar op 11 september 2001 ineens wakker schrok. Wat was dit nu? Hij is nooit meer van die schok bekomen. Terwijl vooraanstaande kritische elders in de wereld al lange tijd buitengewoon sceptisch stonden tegenover de macht, en beseften dat het Westen niet alleen ecologisch, financieel en economisch, maar vooral ook moreel en cultureel failliet is, oftewel kampt met een systeemcrisis, dacht de Hollandse 'politiek-literair elite' nog steeds dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Met als gevolg dat Heijne en de zijnen tot de aanslagen in New York en Washington gewoon konden door snurken en desalniettemin konden doorgaan voor goed geïnformeerde deskundigen. En die larmoyante geestesgesteldheid sloot naadloos aan bij de lethargische houding onder zowel de massa als de 'stedelijke elites.' Toen ik mijn oude vrienden als Geert Mak en Ian Buruma uiteenzette waarom ik mijn boek over 11 september Het Keerpunt had genoemd, werd ik of bestraffend toegesproken of meewarig aangestaard. Het drong niet tot hen door dat het neoliberale besstel de wereldorde fundamenteel had doen wankelen en nog steeds beseffen zij niet de volle omvang van deze revolutie. Ook al vertelde ik hen dat minder dan 0,1 procent van de mensheid evenveel bezit als de helft van de hele mensheid tezamen, en dat dit natuurlijk niet democratisch tot stand is gekomen, dan nog bleven zij mij verdwaasd aankijken. Welnu, het orakel Heijne verdwijnt, maar hij 'blijft vast verbonden aan NRC en zal regelmatig essays, recensies en interviews schrijven.' God hebbe zijn ziel.The Psychology of Materialism, Violence and War

Love Denied: The Psychology of Materialism, Violence and War Friday, 24 May 2013, 4:35 pm Article:  Robert J. Burrowes Love Denied: ...