zondag 24 juni 2018

Bas Heijne's Wereldje


Toen ik begon, begin 2001, was mijn wereld relatief klein. Politiek interesseerde me nauwelijks, de belangrijke vragen en kwesties leken uit de politiek verdwenen. 

Dit is de laatste column van Bas Heijne. Hij blijft vast verbonden aan NRC en zal regelmatig essays, recensies en interviews schrijven.

Helaas maakt Heijne in zijn 'Slotakkoord' niet duidelijk waarom zijn 'wereld relatief klein' was. Per slot van rekening was hij opiniemaker geworden van  de mainstream-media, die zichzelf ziet als de 'vrije pers.' Dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking door Heijne's westerse neoliberale systeem zich gedwongen zag 'ons' te imiteren, waardoor 'de belangrijke vragen en kwesties' absoluut niet 'uit de politiek' waren 'verdwenen,'  was ontgaan, is de verklaring waarom de P.C. Hooftprijs-winnaar op 11 september 2001 ineens wakker schrok. Wat was dit nu? Hij is nooit meer van die schok bekomen. Terwijl vooraanstaande kritische elders in de wereld al lange tijd buitengewoon sceptisch stonden tegenover de macht, en beseften dat het Westen niet alleen ecologisch, financieel en economisch, maar vooral ook moreel en cultureel failliet is, oftewel kampt met een systeemcrisis, dacht de Hollandse 'politiek-literair elite' nog steeds dat het allemaal zo'n vaart niet zou lopen. Met als gevolg dat Heijne en de zijnen tot de aanslagen in New York en Washington gewoon konden door snurken en desalniettemin konden doorgaan voor goed geïnformeerde deskundigen. En die larmoyante geestesgesteldheid sloot naadloos aan bij de lethargische houding onder zowel de massa als de 'stedelijke elites.' Toen ik mijn oude vrienden als Geert Mak en Ian Buruma uiteenzette waarom ik mijn boek over 11 september Het Keerpunt had genoemd, werd ik of bestraffend toegesproken of meewarig aangestaard. Het drong niet tot hen door dat het neoliberale besstel de wereldorde fundamenteel had doen wankelen en nog steeds beseffen zij niet de volle omvang van deze revolutie. Ook al vertelde ik hen dat minder dan 0,1 procent van de mensheid evenveel bezit als de helft van de hele mensheid tezamen, en dat dit natuurlijk niet democratisch tot stand is gekomen, dan nog bleven zij mij verdwaasd aankijken. Welnu, het orakel Heijne verdwijnt, maar hij 'blijft vast verbonden aan NRC en zal regelmatig essays, recensies en interviews schrijven.' God hebbe zijn ziel.5 opmerkingen:

Anoniem zei

Over 'goed geïnformeerde deskundigen' en 'lethargische houding' gesproken, wie nog steeds "doet alsof" hij geen patronen herkent in medeplichtigheid aan systematische onderdrukking en daar z'n mond over houdt omdat het kennelijk zijn belangen schaadt er openlijk zijn afkeer over uit te spreken is gewoon laf. Volgens Adalah: The Legal Center For Arab Minority Rights In Israël, bestaan er binnen het zogenaamd meest democratische land in de regio: "over 65 Israeli laws that discriminate directly or indirectly against Palestinian citizens in Israel and/or Palestinian residents of the Occupied Palestinian Territory (OPT) on the basis of their national belonging" The Discriminatory Laws Database
Het is zonder meer buitengewoon laf wat de NL Ambassadeur in Israël triomfantelijk twittert over de samenwerking van Nederland met het repressieve, racistische regime, de politiestaat over 'cyber security', veiligheid op internet (Hetzelfde internet waarvoor het militair industrieel complex aan de basis heeft gestaan overigens maar dit terzijde als ook het vuile werk van de mossad). Voor haar veiligheid (Lees: om niet vervolgd te kunnen worden) is zeer onlangs in het Israëlische parlement een wetsvoorstel ingediend om het maken van foto of filmbeelden van militair personeel en politie strafbaar te maken. Deze grove schending op het gebied van informatie vergaren door het publiek, de pers en mensenrechtenorganisaties die bewijs nodig hebben om misstanden aan te kunnen tonen gaat zelfs 'n stap verder dan omgekeerde bewijsvoering, het gaat veel verder dan lafheid maar de Ned. Ambassadeur hoor je daar niet over, dat hoeft hij niet te doen, daar is hij niet voor aangesteld. Onlangs bleek onomstotelijk dat Israël hier te lande, in onze hoofdstad rekruten werft voor haar cyber divisie die propaganda op social media dient te verspreiden: "Er werken dagelijks 80 vrijwilligers in twee shifts van 14 uur om de Gaza-oorlog van de Israëlische kant te promoten op sociale media. De afgelopen weken zijn al honderden berichten gepost via Twitter en de Facebookpagina Holland4 Israël." 24 uur per dag! Israël gesteund door ‘sociale media leger’ uit Amsterdam Dat staat helemaal niet op zichzelf want nog voor de schandalen met Cambridge Analytica en Facebook bekend werden wist een Amerikaanse informatie en activistengroep te melden dat er sprake is van een wereldwijd opererend netwerk betaald uit middelen van de Israëlische staat om het internet te censureren, ook maar niet alleen met trollenlegers: How Israël and its partisans work to censor the Internet. hoe de staat workshops organiseert om Wikipedia pagina's te infiltreren met propaganda en smeer campagne's vertelt de volg. video die het heeft over het zuiveren van informatie als 'balanced and zionist in nature'.

Anoniem zei

Nederland zit nota bene in de veiligheidsraad van de VN. Amerika spreekt z'n veto uit over elke VN resolutie waarin verzocht werd de Israëlische misdaden onlangs gepleegd in Gaza te onderzoeken waarvoor uitgebreid bewijs in de vorm van foto en filmmateriaal voorhanden is en stapt zelfs uit de mensenrechten commissie van de VN om het instituut te ondermijnen. Om mensenrechten en de consensus daarover te ondermijnen.
Nederland in de veiligheidsraad, blijft zitten, op haar handen. Het is ontbreekt niet slechts aan een kritische houding tov Israël, het betuigt juist constant haar aanhankelijkheid aan dit weerzinwekkende koloniserende regime dat lak heeft aan Israel in blatant violation of UN Security Council demand to immediately halt settlement activities resoluties in de veiligheidsraad van de VN. Ondertussen zit de Nederlandse ambassadeur veilig in z'n ivoren toren te doen alsof zijn neus bloedt. Hoelang gaat het Nederlandse volk deze hypocriete schertsvertoningen nog accepteren en wanneer maken onze volksvertegenwoordigers en 'vrije pers' eens gehakt van deze dubbele moraal die de wereld er alleen en steeds onveiliger op maakt?

Anoniem zei

Dutch Ambassador to Israel : Present at the #CyberWeek at Tel Aviv University. Cyber security is a crucial topic nowadays! In both Israel and the Netherlands national infrastructure is being developed: the Israel National Cyber Directorate and the Dutch National Cyber Security Centre

Anoniem zei

Kabinet Israël steunt wetsvoorstel: wie soldaten filmt moet de cel in.

Anoniem zei

Ter overweging? Ik kan nog wel even doorgaan, niet dat het uitmaakt hoor maar herinnert u zich deze nog? Beelden van een joch dat zo ongenadig gemolesteerd werd bij zijn arrestatie dat er nog vloedgolven van woede opkomen bij mij wanneer ik er mij verbijtend, opnieuw naar kijk: Het filmen moet verboden worden! Beating of Palestinian-American Boy Caught on Video

Racism is Welcome in Israel

Roseanne Barr’s Racism is Welcome in Israel February 17, 2019 at 6:51 pm Written by  Middle East Monitor ( MEMO  Op-ed)  — The d...