Doorgaan naar hoofdcontent

Bas Heijne's 'Hollands Perspectief'


In de bijna achttien jaar dat ik deze column voor NRC schreef, eerst tweewekelijks in het opiniekatern, toen wekelijks op deze mooie plek, heb ik de wereld zijn vorm zien verliezen. Toen ik begon, begin 2001, leek alles nog windstil. Omdat ik bang was dat ik over mijn kat zou gaan schrijven, of – het andere uiterste – China voor de laatste keer zou gaan waarschuwen, koos ik bewust voor een Hollands perspectief. Nederland was mijn onderwerp.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/25/een-hollandse-column-a1604349

Ik had het niet treffender kunnen beschrijven, de Nederlandse 'politiek-literaire elite,' zoals Hofland haar zo fraai omschreef, koos en kiest in feite nog steeds het provinciale 'perspectief' als uitgangspunt, en Bas Heijne ontving hiervoor de P.C. Hooftprijs, de in 1947 ingestelde staatsprijs. In Nederland leek alles 'windstil,' want over de grenzen keek de mainstream polderintelligentsia niet. Zelfs in de geglobaliseerde wereld strekt de context van het wereldgebeuren niet verder dan Holland. Als modale opiniemaker van de kleinburger kon Heijne niet meer zien dan hij wist, voor de rest bleef hij stekeblind. Terwijl het neoliberalisme druk doende was de verzorgingsstaat af te breken door zijn geglobaliseerde politiek van deregulering en privatisering om zodoende de economische- en financiële elite nog rijker te maken ten koste van de groeiende groep overtolligen en op die manier de basis legde voor de politieke opkomst van 'populisten,' meende Bas Heijne dat, ik citeer, 'alles nog windstil [leek]'! De veel geprezen opiniemaker van de zelfbenoemde kwaliteitskrant had, volgens eigen zeggen, helemaal niets door. 'Windstil.' Misschien wel het allerergste is dat hij zich er ook niet voor schaamt en dat de NRC-lezer zijn bekentenis doodnormaal vindt. Het 'Hollandse perspectief.' Meer over dit provincialisme de volgende keer.  
Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…