zaterdag 5 mei 2018

Willem Willem en Bert Heemst

Een lezer van mijn blog Willem Willem stelde mij vandaag deze vraag naar aanleiding van de volgende bewering van ene Bert Heemst:

'Linksen zouden met terugwerkende kracht allemaal goed geweest [zijn] in WOII, hebben ook altijd gelijk gehad tijdens de koude oorlog, en nu geven ze even niet thuis. Los het maar op jongens, want we verdiepen ons in luchtfietserij zoals hier, en/of we hakken op de personen in die ons bekritiseren, wat dan ook, alles liever dan ons fatale ongelijk te erkennen. Daar zijn 'we' na ons hele leven gelijk hebben iets te zelfvoldaan voor geworden.'

Wat is daar mis mee Stan?

Wat is er mis met die opmerking van Bert Heemst, Stan?

Welnu Willem Willem, nog afgezien van het feit dat deze bewering in zijn algemeenheid belachelijk is, heeft deze bewering niets te maken met de citaten van Heemst die ik gaf, namelijk:

wat 'de witte man' fout heeft gedaan [wordt] zo opgeblazen, dat het niet meer dan normaal is dat hij het binnen niet al te lange tijd een stuk moeilijker krijgt.

En: 

Bert Heemst
3 maanden geleden

Ongelofelijk hoe een op mij joods overkomend iemand, partijen die opkomen voor de bescherming van vrouwen, homo's en joden ! zo kan beschrijven als hier wordt gedaan. De man lijkt me enigszins een dwaallicht.

Wat begrijp je nu niet aan mijn conclusie dat we hier te maken hebben met een ressentimentvolle kleinburgers? 

Laat me het weten. Dan zal ik het voor je uitspellen.


3 opmerkingen:

Willem Willem zei

Prima Stan, je hebt je punt gemaakt, en ik ook.

Mijn reactie was wel wat langer dan wat hierboven staat. Omdat allemaal te gaan herhalen lijkt me zinloos.

De kern van mijn reactie is dat ik me nogal geïrriteerd heb aan dat interview met De Jonge op Weltschmerz, waarin hij zich voordoet als iemand die weet wat er in de samenleving speelt, en het De Jonge maar niet duidelijk wordt (17 jaar na 911) dat het mensen zoals De Jonge zijn die een vals geloof aanhangen en dat valse geloof vol overgave hebben verspreid en nog steeds verspreiden.

Van dat valse geloof heb ik hardhandig consequenties ondervonden, zoals ik hier heb beschreven.

http://degrijzeduif.blogspot.nl/2015/12/over-terrorisme.html?m=1

Daar zou ik je wel meer over willen vertellen, maar hier (onder een draad) lijkt me dat niet de plek. Als je me kan vertellen op welke manier ik je kan bereiken (bv je mailadres) dan kan ik je mijn persoonlijke gegevens sturen. Vervolgens zouden we kunnen kijken hoe ik je eea over mijn leven aan je kan vertellen, wat wel wat verder reikt dan wat ik van mensen als Freek de Jonge vind.

Groeten,
Willem

Jan Verheul zei

Deel 1 van 2.
Mijn analyse van Bert Heemst en zijn reactie op de Weltschmerz interviews met De Swaan ( januari) en Freek (mei), de wijze waarop Stan die reacties als 'kleinburgerlijk gelul' af deed. De boosheid van Willem daarover en de korte reactie van Stan daarop en tenslotte de twee lange en 1 korte reactie van Willem.
----

In de eerste zin is Bert Heemst boos op de identity-politics beweging die als doel heeft elke samenleving af te breken door ze in kleine en met elkaar ruziënde groepjes op te delen. Omdat de blanke man nog als de 'baas van het spul' wordt gezien is die uiteraard de grote pispaal.
Alles wat hij ooit fout deed ( in een tijd met andere normen) wordt als bewijs van zijn aangeboren slechtheid opgevoerd.
Bert's boosheid is grotendeels terecht.
*

Het tweede citaat is een uitspraak van Bert onder een video van een interview dat Coen .... had met Abraham de Swaan. Op Weltschmerz. ( Ik vind Coen heel goed, maar kan nu even niet op zijn achternaam komen) .
De Swaan is heel erg de joodse zaak toegedaan en dat kun je goed merken.
Bert suggereert dat de Alt-right en de moslim-bashers worden gedreven door hun zorg voor de joden en homosexuelen in hun gemeenschap, en dat ze daarom tegen de influx van moslims zijn.
Bert is daar ongeloofwaardig.
*

Stan gebruikt het neerbuigende 'kleinburger' om die ongeloofwaardigheid van Bert te duiden. Dat is argumenteren door een scheldwoord te gebruiken.
(Soms kan dat, als je er verder geen tijd aan wil besteden. Dat is hier het geval.)
Dat zou voldoende zijn om aan te tonen dat de man weinig over de wereld weet en vooral vanuit het perspectief van zijn eigen straat redeneert.
Laat ons dat even 'onthouden', dat negatieve oordeel over Bert, door Stan.
*

Dan wil ik nu ingaan op de kritiek van Willem t a v Freek.
Willem heeft aan den lijve ondervonden dat terreur-aanslagen altijd gebruikt worden om 'de moslims' in een heel kwaad daglicht te zetten: ze zouden uit onbegrijpelijke haat voor het westen aanslagen plegen waarbij onschuldige mensen omkomen.
Willem zegt: de motieven van de aanslag-plegers zijn vaak heel invoelbaar. En wat Willem vooral dwars zit: de behandeling van moslims in moslimlanden ( door Het Westen) roept juist dat terrorisme op.

Willem zegt: WAAR lees ik dit bij Freek? Waar lees ik dat trouwens bij al die oudere linkse mensen? Waarom zijn ze plots blind geworden?
*

[ ik heb nu pas de beide comments van Willem gelezen op de blog 'Bert Heemst', om 13 uur op 5 mei geplaatst. Heel goede comments.
WF heeft het ook perfect verwoord: 'Wat is een superieure geest? Hij die zich niet al te duidelijk uitspreekt, met de mode meedoet en zijn denken en handelen laat afhangen van de omstandigheden.'
'Superieure geest is hij die, zonder te liegen, niet de hele waarheid vertelt. Wie als hij geen leeuw kan zijn, er genoegen mee neemt een vos te wezen.' ]
*
Word vervolgd.

Jan Verheul zei

Deel 2 van 2.


En zo is het natuurlijk.

Als je de hele 911-Truth informatie hebt gemist, dan heb je niet het recht om in de MSM belerend te doen.

Ortega y Gasset zegt in 'De Massamens' ongeveer het volgende ( als ik het goed begrijp): 'Juist ontwikkelde mensen , gestudeerde mensen, zijn vaak on-kritisch en traditioneel. Ze hebben het gemakkelijk: de ongeletterde gelooft toch alles wat de geleerde man zegt. Waarom zouden ze moeite doen om ècht goed te kijken en hun wereldbeeld bij te stellen?

Voor Freek is er dan de extra handicap dat zijn echtgenote joods is.

En een oprechte analyse maken van de periode 2001-2018, met 6 miljoen dode moslims en 100 miljoen ontwrichte, verknoeide levens, is onmogelijk zonder

1) de oorlogsverklaring van 'de Neocons' [nu zei ik toch bijna 'de joden'!(*)] die we in het PNAC Rapport lezen, en
2) de Neocon coup direct na 911 waarover generaal Wesley Clark getuigt op FORA en bij Amy Goodman.
3) de plannen die de neocons al in september 2001 hadden 'to take out' (=kapot maken) 7 moslimlanden. ( Wesley Clark zegt het zelf.)
4) de vele bewijzen dat in elk geval 'Irak 2003' een puur joodse onderneming was (Thomas Friedman in Haarets, Sniegoski's boek Transparent Cabal)


(*) In 1991 pleitte ik binnenskamers voor een discussie over de massa-immigratie. Ik durfde dat niet openlijk, want je werd gekielhaald door mensen als Leon de Winter. Sinds 2010 heb ik een blog dat de rol van 'de joden' bespreekt, maar ik durfde dat niet openlijk, want je wordt gekielhaald door mensen als Leon de Winter. Kinderlijke rancune van een NRC journalist heeft dat blog aan mij gekoppeld, en ik ben nu dus exposed als anti-semiet.
Dat ben ik niet, natuurlijk. Maar voor de gewone krantenlezer en voor mijn relaties en kennissen ben ik dat nu wel. Met alle gevolgen van dien.

Ik kan me niet voorstellen dat je beweert dat je het goed voor hebt met de bevolking van deze wereld, en ondertussen de machtigste groep ( de Neocons) die steeds weer oorlogen beginnen om Lebensraum voor Israel te maken, buiten beschouwing laat.
Dat is de doodzonde die Freek pleegt.
Dat is waar de schoen verselijk wringt.
Dat is waar het hele verhaal van Freek in feite de prullenbakl in kan worden gegooid.
Dat is waar al die memoires en herinneringen in een klap waardeloos worden: zijn weigering om 911 te onderzoeken en zijn weigering om te beseffen dat die moslims eerst bewust hierheen werden gehaald door de Leon de Winters ( 1994: "Handleiding ter besrtrijding van extreem rechts") van het Westen ( Kevin MacDonald toont aan dat de neefjes van Leon in de VS precies hetzelfde deden, met het zelfde motief: het land multi maken en daarna de delen tegen elkaar op zetten zodat het bijna een burgeroorlog wordt ( die fase breekt nu in 2018 aan) om daarna een welwillende dictatuur' aan te bieden, mogelijk gemaakt door de verfijnde surveillance waar ze al jaren ervaring mee op deden omdat ze zogenaamd de extreme moslims moesten surveilleren.

The Coming Wars

The Coming Wars Bruno Maçães explores the frontlines of the future. Russia's President Vladimir Putin, left, walks wi...