zondag 13 mei 2018

Het Eurovisie Songfestival Van FascistenEen scherpschutter van het Israelische leger die lacht omdat hij zojuist een Palestijns kind heeft neergeschoten. Hedendaagse Joodse humor.
http://www.thomaswictor.com/pallywood-made-by-non-palestinians/


Wat Willem Willem tevens 'vergeet,' of beter nog, weigert van de geschiedenis te leren, is dat de 'gewone man' geen solidariteit kent, en er bovendien niet in geïnteresseerd is. Uit ervaring weet hij dat het bestaan neerkomt op ieder voor zich en God voor ons allen is. Hij reageert via geconditioneerde reflexen. Reflexen die hij heeft geleerd vanaf het moment dat hij naar de kleuterschool ging. Ze zijn de witte man en witte vrouw met de paplepel ingegoten. Bijna alles wat zij weten is hen vertelt, nagenoeg niets weet hij of zij uit eigen ervaring. Door culturele deprivatie zijn zij niet in staat hun gedachten in woorden te vertalen. Hij en zij hebben na de Tweede Wereldoorlog geleerd dat het joodse lichaam heilig is, en tegelijkertijd hebben zij geleerd het Arabische lichaam te haten, net zoals zij vóór de oorlog leerden het joodse lichaam te haten, of op zijn minst te wantrouwen.

Kenmerkend voor de gewone man is dat bijvoorbeeld zelfs de gereformeerde dominee Catrinus Mak, zijn ‘uitverkoren volk’ in 1936 publiekelijk verraadde door in een krant te  verkondigen dat de Neurenberger Rassenwetten van de nazi’s -- die joodse Duitsers uit het publieke leven verbanden -- ‘staatkundig tolerabel’ waren. En zo verraadt zijn zoon Geert Mak vandaag de dag het ‘grondbeginsel’ van de ‘Verlichting,’ te weten ‘de rede,’ met de daaruit voortvloeiende normen en waarden. Hoewel mijn oude vriend in het openbaar pleit voor ‘[k]waliteit, empathie en courage, ja, dat hebben wij, als elite, in deze tijd nodig,' ontbreekt het hem nu juist aan intellectuele moed om bijvoorbeeld het antisemitisme van zijn ouders onder ogen te zien, en toonde hij zich tegenover mij verontwaardigd dat ik hun houding als 'antisemitisch' had getypeerd. In De eeuw van mijn vader (1999) — niet voor niets zijn best verkochte boek in Nederland — wordt langs de geschiedenis geschampt, en komt hij niet verder dan ‘verklaringen’ als 

Mijn ouders wisten nu eenmaal niet, zoals niemand dat weet, op welke plek ze zich bevonden in de geschiedenis. En met name wisten ze één ding niet: dat hun leven zich afspeelde tussen een voorbije wereldoorlog en een komende,

of deze:  

Soms vraag ik me af: heeft bij de mannenbroeders van voor de oorlog, die zich zelf zo graag ‘de kinderen Gods’ noemden, wellicht ook een onuitgesproken jaloezie meegespeeld? Jegens de enige echte ‘kinderen Israëls’?

Dus, ‘soms, wellicht,’ gevolgd door een vraagteken. Dat de ‘staatkundig tolerabele’ nazi-wetgeving tenslotte eindigde in het uitmoorden van zeker 75 procent van de joodse burgers in Nederland is een zaak waaraan Mak zich niet brandt, terwijl de houding van ondermeer zijn ouders toch interessant blijft, aangezien procentueel gesproken twee keer zoveel joodse Nederlanders werd uitgeroeid als joodse Belgen en drie keer zoveel als joodse Fransen. Hoe is dit verschil te verklaren? Wanneer 'we' op Geert Mak’s website lezen dat ‘[z]elden Nederlandse lezers een boek zo snel in het hart [zullen] hebben gesloten als De eeuw van mijn vader,’ dan bewijst dit simpelweg dat de geschiedschrijving à la Mak nagenoeg alle heikele punten omzeilt om zodoende de lezer een feel-good gevoel te geven, hetgeen op zijn beurt weer de oplage ten goede komt. 

De 'gewone man,' de kleinburger, is weliswaar het slachtoffer van de geschiedenis, maar dan een geschiedenis die hij en zij zelf hebben geschapen. En dus belonen Mak's Europese kleinburgers de Joodse fascisten in Israel die in grote meerderheid akkoord gaan met het uitroeien van Palestijnse kinderen, met wie de ME-TOO-generatie geen enkele empathie toont. De zionist is de eeuwige slachtoffer die weigert te accepteren een beul te zijn. Wat dit betreft lijkt hij sprekend op de westerse kleinburger die door Willem Willem in bescherming wordt genomen. 


ME-TOO, dat wil zeggen, alleen het Joodse lichaam dient ongeschonden te blijven, niet het Palestijnse lichaam. De winnares van het Europese Songfestival merkte naderhand op dat de eerste prijs werkt als propaganda voor Israel. Zo is het maar net. En aldus gaat het alledaags fascisme gewoon door. 

John Tibbe and Joop Jansen shared a post.


4 opmerkingen:

Willem Willem zei

Ik schreef over de wanhoop in het feit dat de blanke mannelijke bevolking van middelbare leeftijd in Amerika sterft aan de opiumepidemie tgv de globalisering en de recessie. En mensen die wanhopig zijn, zijn makkelijk te beïnvloeden, zoals HRC in haar basket of deplorables statement aangaf. Vind ik dat problematisch? - Zeker. Kan daaruit Charlottesville verklaard worden? - Ook.

Hoe racisme zoals dat plaats vindt/vond in Charlottesville en elders te voorkomen?

Door te zeggen: 'jullie klasse heeft het al 70 jaar goed en nu wordt het tijd dat jullie het minder goed krijgen,' helpt mijns inziens niet, en dat bedoel ik met 'blaming the victim'

Wat mijns inziens wel helpt is de oorzaak van de wanhoop weg te nemen. Daarover gaat the elephant chart of inequality. De verdeling van welvaart is oneerlijk. Zo heeft Oxfam geloof ik berekend dat als de 8 rijkste mensen ter wereld de helft van hun vermogen weggeven, er geen absolute armoede meer in de wereld bestaat. Deze ongelijkheid van welvaart heeft mijn inziens niet de blanke blue collar worker in the rust belt ten oorzaak. Wie wel? Het eerlijke antwoord is: ik heb zo wel mijn ideeen, maar ik weet het niet. Wat niet wegneemt dat het probleem (ongelijkheid van welvaart) bestaat en dat heb ik willen benadrukken in de comment.

Ik weet niet hoe dat de situatie in Palestina gaat oplossen. Een probleem wbt Israel en Palestina is desinformatie, het andere probleem is misinformatie. Niet op dit blog, of bij bv Johnathan Cook, maar zij die slechts de MSM volgen, kan je het ze kwalijk nemen dat ze niet weten wat er in Palestina speelt?

Over dit probleem, het juist informeren van mensen, heb ik eerder iets geschreven onder een blog bij DGD. Achter die woorden sta ik nog steeds

http://degrijzeduif.blogspot.nl/2015/09/het-dode-syrische-jongentje-en-het.html?m=1

Tot slot een excuus: Stan, ik weet dat jij veel meer van zaken als de Palestijnse zaak afweet dan ik, en dat ik me maar behelp. Ik ben slechts pas sinds een paar jaar bezig om me het meer dan tientallen jaren aangeleerde 'objectief' gebrachte nieuws af te leren. Dat kost tijd, moeite en af en toe zit ik er erg naast. Sorry.

stan zei

nee willem, het gaat om iets anders. waar het hier omdraait is simpelweg het feit dat de witte man slachtoffer is van zijn eigen driften, en dat hij daarvoor zelf verantwoordelijk is. niemand zal hem redden. alleen hijzelf kan dit doen. niet door zijn ressentimenten te etaleren, maar door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen geschiedenis. de witte man moet eens flink de waarheid worden verteld, wil men voorkomen dat hij opnieuw een fascist wordt.

stan zei

daar komt nog bij dat de opium-derivaten die de amerikaanse witte man gebruikt een escape zijn. hij vlucht voor zijn eigen verantwoordelijkheid. als maatschappelijk fenomeen is het larmoyant.

Sjuul van Dissel zei

Social darwinism is een cultuuruiting, en dat zou in de biologie geen plaats moeten hebben. In dat verband zijn Jane Goodall met haar simpansee en wiens naam ik even kwijt ben met haar gorilla observaties ook twijfelachtig waardevol voor de biologie als wetenschappen. Het een zijn observaties betreffende gedragingen en het ander zou via onomstotelijk bewijs verkregen wetenschappen moeten zijn. Meetbaar zo te zeggen. Hoewel zeer te respecteren vind ik de bewijsvoering van Lindqvist ook in de eerste categorie passen. Kortom, als politiek in een wetenschappen een plaats krijgt is de waarheid ver te zoeken. https://www.facebook.com/sjuul.vandissel

A Must Read: The Zionist Plan for the Middle East

“Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East The Infamous "Oded Yinon Plan". Introduction by Michel Chossudovsky ...