dinsdag 10 april 2018

The Next Global Conflict

Cultural Perspectives, Geopolitics & Energy Security of Eurasia:

Is the Next Global Conflict Imminent?

General Editors
Dr. Mahir J. Ibrahimov Mr. Gustav A. Otto COL Lee G. Gentile, Jr.

US Army Command and General Staff College Press US Army Combined Arms Center
Fort Leavenworth, Kansas

Geen opmerkingen:

Ian Buruma's Gebrek aan Logica 13

Onder de kop ‘Herkennen we de signalen voordat het te laat is?’ beweerde Ian Buruma in NRC Handelsblad van 2 augustus 2018: zor...