zaterdag 14 april 2018

Opnieuw Amerikaanse Schendingen van Internationaal Recht


Irak vergaste destijds ±100.000 Iraniërs en Koerden. Was het westen op de hoogte? Ja. Hoe reageerde het westen (en Nederland)? Het leverde Irak grondstoffen voor chemische wapens.

De Volkskrant, toen al een foute krant, presteerde het in 2003 (in de opmaat naar de aanval op Irak) te melden dat het geen Iraaks gifgas was, maar dat Iran de Koerden vergast had -> https://www.volkskrant.nl/archief/halabja-werd-bestookt-met-iraans-gifgas~a728062/

Geen enkele resolutie van de VN-Veiligheidsraad uit die periode stelde Irak verantwoordelijk voor de gifgasaanvallen op Iraniërs en Koerden.

Toen het eindelijk ik Nederland doordrong dat Irak 100.000 mensen vergast had wilde men aan Irak exportbeperkingen opleggen. Maar Frits Bolkenstein en zijn bende ambtenaren verzette zich daartegen met hand en tand.

Sterker nog, een Iraakse handelsdelegatie kreeg in Nederland de rode loper. Economische Zaken: "ook in deze voor Irak moeilijke tijden […] dient het Nederlandse bedrijfsleven zich daar staande te houden; de Nederlandse overheid komt daarbij een aanmoedigende rol toe."

Ook, toen er Kamervragen waren over een eventuele vervolging van Frans van Anraat, werd dat van de hand gezen, want de zaak zou verjaard zijn.
Volgens de belangrijkste getuige-deskundige in de zaak Van Anraat zouden de grondstoffen voor het gifgas van Irak voor 45 procent van Nederlandse handelaren afkomstig zijn geweest.

Toen uitkwam dat Saddam Hoessein geen chemische wapens had, schakelde men snel over op dat hij zo'n wrede dictator was en we de arme Irakezen moesten helpen. Dat was hij ook, maar dat was voor de inname van het Ministerie van Olie nooit een bezwaar geweest.

Enfin, vanmorgen word ik weer wakker met de gebruikelijke praatjes in de mainstream media bij immorele, criminele en illegale proxy wars van het westen: proportioneel, legitiem, begrijpelijk, weloverwogen.

Correspondent Wouter Zwart (NOS) spreekt van precisiebombardementen, en legt bombarderen zonder mandaat uit als dat de regels 'even aan de kant geschoven' zijn.

Defensiespecialist (Clingendael) Frans Osinga geeft bij de NOS deskundig commentaar: "Want ik lees in de New York Times dat..." (Niet) toevallig dezelfde Frans Osinga die in 2003 de aanval op Irak toejuichte.

Geen opmerkingen:

US Used NZ Spies to Spy on Third Countries

Exclusive: They Spy with Their Little Eye January 18, 2019  •  13 Comments Bewaren   The Five Eyes, a part of what the NSA calls...