• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

dinsdag 13 maart 2018

SP Buigt voor de Amerikaanse Hegemonie

In 2006 groeide de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen naar een respectabele 25 zetels en werd daarmee de derde partij van Nederland.
Formateur Jan-Peter Balkenende kon er dus voor de ogen van het publiek moeilijk onderuit, om de SP mee te nemen bij de kabinetsformatie.
Helaas. Nederland is een vazalstaat van de VS, dus moest eerst een delegatie bestaande uit Jan Marijnissen en Harry van Bommel hun opwachting maken bij de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. Jawel, er gebeurt ...
See More

Geen opmerkingen:

Een reactie posten