dinsdag 6 maart 2018

MSM Propaganda over Syrië

Bisschop Bonny doorprikt leugendiscours over Syrië

De Antwerpse Bisschop Bonny heeft op eigen houtje een rondreis door Syrië gemaakt en heeft daarbij ook de plaatsen bezocht die door het Syrische leger heroverd werden op de terreurgroepen van IS en Al Qaida. In het wekelijkse Tv-programma “De Zevende Dag” heeft hij op objectieve en realistische wijze  het gangbare leugendiscours doorprikt, dat de opinie eenzijdig manipuleert. In tegenstelling tot de mainstream media zoals de VRT, die al sinds het begin van het conflict in Syrië partij kozen voor de “vredelievende “rebellen, tegen de “misdadiger” Assad, spreekt hij in evenwichtige bewoordingen over wat in dat geteisterde land echt gebeurt. In tegenstelling ook tot deze media, die bijna altijd vanuit rebellengebied hun informatie halen en die een vertekend beeld ophangen van de situatie, getuigde bisschop Bonny ook  vanuit de hoofdstad Damascus. Hij heeft er de verwoestende beschietingen van de islamitische rebellen vanuit de enclave Oost-Ghouta op de woonwijken van de stad  kunnen meemaken. Hier vallen enorm veel weerloze slachtoffers, zowel christenen als moslims. Deze mensen getuigen dat het beeld dat de meeste westerse media de wereld insturen vervalst is. De gruweldaden van de rebellen worden  bewust verzwegen. Waarom?
Bisschop Bonny vraag zich terecht af hoe het komt dat de moorddadige rebellenlegers over de meest krachtige en gesofistikeerde wapens beschikken en wie hen die levert…” Wat kan president Assad anders doen dan zich verdedigen en trachten de fanatieke islamitische rebellengroepen te vernietigen”, zo stelt hij nog… Toch eens een ander discours, nietwaar?… De bisschop wijst ook met een beschuldigende vinger naar de machten die in het conflict verwikkeld zijn. Zij leveren de wapens aan de rebellen, zij weigeren om met overleg tot een werkelijke vrede te komen…
Monseigneur Bonny, u hebt mij aangenaam verrast. Wat u gezegd heeft kwam uit het hart, het was eerlijk en niet vooringenomen. Het was de getuigenis van iemand die de dramatische situatie in Syrië op het terrein heeft meegemaakt en het lijden van de mensen ter plaatse met eigen ogen heeft gezien. Van iemand die ondervonden heeft hoe machteloos hij als enkeling daartegen stond.
Wij weten al langer welke enorme leugencampagne in ons land en in het Westen in het algemeen rond het tragische Syrische conflict gevoerd wordt. Steeds meer moedige stemmen roepen op om dit eenzijdige discours te doorbreken. Als christen is het onze plicht de waarheid aan het licht te brengen. Vergeten wij niet dat Damascus een van de plaatsen is, van waaruit ons geloof zich verspreidde. De Syrische christenen worden omwille van dat geloof  twintig eeuwen later nog vervolgd. Handelen dus…
Monseigneur Bonny, bedankt voor uw getuigenis. Als het goed is, mag het ook eens gezegd!

Geen opmerkingen:

Racism is Welcome in Israel

Roseanne Barr’s Racism is Welcome in Israel February 17, 2019 at 6:51 pm Written by  Middle East Monitor ( MEMO  Op-ed)  — The d...