zaterdag 17 maart 2018

Het Witter dan Witte Liberale Kabinet

Wel zes vrouwen, onder wie zelfs een lesbienne, (met zo’n 3 procent van de vrouwen, die zich volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau lesbisch noemt, een minderheidsgroep), maar allen zo wit als het maar kan.
NRC checkt: ‘Twintig procent van de Nederlandse bevolking is migrant’


Volgens de jongste gegevens van het CBS (van 1 januari 2017) blijkt dat de Nederlandse bevolking 17.081.507 mensen omvat. Van hen omschrijft het CBS in zijn tabellen 3.862.753 als allochtoon (al spreekt het CBS in zijn teksten tegenwoordig liever van mensen met een migratieachtergrond). Dat komt neer op 22,6 procent van de bevolking... De niet-westerse groep omvat in totaal 2.173.723 mensen, wat neerkomt op 12,7 procent van de bevolking.Hoeveel niet westerse  migranten zitten er in het huidige, door de liberalen van D'66 en VVD, gevormde kabinet?

Antwoord: Nul. Hoe kan dit anders verklaard worden dan door racisme?   

4 opmerkingen:

Willem Willem zei

Een bevolkingsgroep die ik ook mis in het kabinet: de arme bevolking (10% van de NL bevolking aldus het CBS). En die alleen maar armer gaat worden de komende jaren dankzij de plannen van het kabinet waarbij de armen meer belasting gaat betalen en waarbij de 'austerity', ingezet door de PvdA in 2012, met name de arme bevolking zal blijven treffen die afhankelijk is van subsidie en uitkeringen.

Santé!

Willem Willem zei

Overigens zijn niet westerse migranten oververtegenwoordigd onder de arme NL bevolking.

En is hier geen sprake van racisme, maar van klassenstrijd!

Voor getallen: zie het CBS document: welvaart in NL 2016

stan zei

het en sluit het ander niet uit. racisme en armoede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. maar je hebt gelijk dat het tevens over armoede gaat.

Willem Willem zei

Net liep ik met mijn dochter en vrouw door de stad. Op het plein stonden de partijen waarop je kan kiezen. Ik zag daar veel gekleurde hesjes, die louter gedragen werden door mensen met witte hoofden (100% blanke score). Flyers werden massaal uitgedeeld op en rondom dat plein, maar niet aan mijn vrouw en mijn dochter. Je moet weten: mijn dochter is rolstoel gebonden. Ik vrees dat de flyeraars bang waren voor de volgende vraag van mij of mijn vrouw: 'wat gaat uw partij doen voor de gehandicapte medemens als mijn dochter?' Daarop weet ik uit eigen ervaring overigens het antwoord ook wel zonder het de flyeraar te vragen. Dat antwoord is namelijk: NIETS.

Racisme
Armoede
Uitsluiting

Dat is wat ik zie als ik naar de verkiezingen van nu kijk.

Ian Buruma's Gebrek aan Logica 13

Onder de kop ‘Herkennen we de signalen voordat het te laat is?’ beweerde Ian Buruma in NRC Handelsblad van 2 augustus 2018: zor...