zaterdag 17 maart 2018

Het Witter dan Witte Liberale Kabinet

Wel zes vrouwen, onder wie zelfs een lesbienne, (met zo’n 3 procent van de vrouwen, die zich volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau lesbisch noemt, een minderheidsgroep), maar allen zo wit als het maar kan.
NRC checkt: ‘Twintig procent van de Nederlandse bevolking is migrant’


Volgens de jongste gegevens van het CBS (van 1 januari 2017) blijkt dat de Nederlandse bevolking 17.081.507 mensen omvat. Van hen omschrijft het CBS in zijn tabellen 3.862.753 als allochtoon (al spreekt het CBS in zijn teksten tegenwoordig liever van mensen met een migratieachtergrond). Dat komt neer op 22,6 procent van de bevolking... De niet-westerse groep omvat in totaal 2.173.723 mensen, wat neerkomt op 12,7 procent van de bevolking.Hoeveel niet westerse  migranten zitten er in het huidige, door de liberalen van D'66 en VVD, gevormde kabinet?

Antwoord: Nul. Hoe kan dit anders verklaard worden dan door racisme?   

Ian Buruma's 'Signalen' 2

In NRC Handelsblad van donderdag 2 augustus 2018 beweerde mijn oude vriend, Ian Buruma, onder de kop ‘ Herkennen we de signalen voordat ...