zondag 11 maart 2018

De Gecorrumpeerde Journalistiek van Wouke van Scherrenburg


Naar aanleiding van het verschijnen van Journalist te koop (2016) over 'hoe corrupt de Nederlandse journalistiek is,' verklaarde in het programma van Jeroen Pauw op 28 april 2016, dat ik net op internet zag, de schrijver van het boek, Arnold Karskens, 'over de hype in de journalistiek, zeker in Den Haag,' dat dit 'voorkomt dat we goed onderzoek doen naar de Euro, naar de Europese Unie, naar het milieu, naar de vluchtelingenproblematiek, omdat we steeds achter' de waan van de dag 'aanlopen, die er eigenlijk niet toe doet. Ik verwijt de journalistieke collega's in Den Haag dat ze niet de grote problemen durven aan te kaarten omdat ze teveel tegen de macht aanschurken.' De voormalige parlementaire verslaggeefster van de NOS, Wouke van Scherrenburg, reageerde met de opmerking dat 'ook ik me daaraan schuldig heb gemaakt, omdat je daar in een soort tunnel loopt,' maar 'toch is het zo, en dat weet jij, Arnold net zo goed als wij allemaal aan tafel, dat journalistiek ook een kwestie van relaties is. Een journalist zonder relaties kan zijn of haar werk niet meer doen.'

Van Scherrenburg zei dit echt, en zij gelooft, net als alle andere parlementaire verslaggevers rond het pleintje in Den Haag, dat dit werkelijk zo is, zonder te beseffen dat een legendarische journalist als I.F. Stone, die ervan uitging dat 'all governments lie,' zonder 'relaties' zijn beste werk verrichtte door gewoon de rapporten te lezen van de Amerikaanse machthebbers. Maar dan moet je wel hard werken.Geen opmerkingen:

John Pilger On Glabalization

Globalisation in Indonesia: Spoils of a Massacre report by John Pilger, Guardian Weekend 14 July 2001 " Like the majority of hu...