maandag 5 maart 2018

Arnon Grunberg als Propagandist 4


Vandaag meldt Volkskrant-columnist Arnon Grunberg op de voorpagina van zijn krant ondermeer:

Rassenwaan groeit op de mesthoop van minderwaardigheidsgevoelens en vermeend falen, mede daaruit volgt superioriteitsdenken. 

 Zijn stukje begint met 'antisemitisme.' Het opmerkelijke is evenwel dat ook het zionistisch filosemitisme uitgaat van een 'superioriteitsdenken' dat is ontsproten uit 'minderwaardigheidsgevoelens.' De Palestijnse bevolking moet daarvoor nu de prijs betalen, terwijl juist de houding van de witte christenen de oorzaak is geweest van het zionistische minderwaardigheidscomplex. Waarom steunen de zionisten niet de Palestijnen? Daar verneemt de lezer nooit iets over in de Hollandse mainstream-media. Hoe zou dit te verklaren zijn? 


2 opmerkingen:

Willem Willem zei

Grunberg definieert zijn stellingen niet waardoor zijn stellingen in principe altijd waar (maar ook onwaar) kunnen zijn, het hangt er maar van hoe je het interpreteert.

"Rassenwaan groeit op de mesthoop van minderwaardigheidsgevoelens en vermeend falen, mede daaruit volgt superioriteitsdenken."

Is dat zo?

Vraagt het Rudyard Kipling en hij zegt: 'The white man's burden', heeft niks met minderwaardigheid te maken, de witte mens IS superieur! Vraag het aan een keizer: en hij zegt: ik voel me superieur omdat ik superieur ben!

Allen hebben gelijk en tegelijkertijd niet gelijk want wat wordt er bedoeld met

Rassenwaan?
minderwaardigheidsgevoelens?
superioriteitsdenken?

Kortom: het alleszeggende van Grunberg is nietszeggend, wat in de voetnoten van hem gebracht wordt als diepzinnig, maar feitelijk nog niet eens oppervlakkig is: het is niets!

Popper over deze alwetende personen die feitelijk niets meer zeggen dan wat de horoscoop op de achterpagina van een krant zegt (die zijn ook alleszeggend en nietszeggend tegelijk, door dat wat er staat zo breed te stellen, dat het altijd waar en niet waar kan zijn)

'A Marxist could not open a newspaper without finding on every page confirming evidence for his interpretation of history; not only in the news, but also in its presentation — which revealed the class bias of the paper — and especially of course what the paper did not say. The Freudian analysts emphasized that their theories were constantly verified by their "clinical observations." As for Adler, I was much impressed by a personal experience. Once, in 1919, I reported to him a case which to me did not seem particularly Adlerian, but which he found no difficulty in analyzing in terms of his theory of inferiority feelings, Although he had not even seen the child. Slightly shocked, I asked him how he could be so sure. "Because of my thousandfold experience," he replied; whereupon I could not help saying: "And with this new case, I suppose, your experience has become thousand-and-one-fold.'

Zie verder
http://www.stephenjaygould.org/ctrl/popper_falsification.html

Anoniem zei

quasi intellectuele broodschrijvende inteelt
poetische toch?

Ian Buruma's Gebrek aan Logica 15

Symptomatisch voor Ian Buruma’s houding was zijn gedwongen ontslagname als hoofdredacteur van The   New York Review of Books , nadat h...