Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus 20, 2017 weergeven

Ian Buruma en 'het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington' 12

Het is een moeilijke tijd voor de westerse mainstream-opiniemakers, nu, na de val van de Sovjet Unie, ook de ‘Pax Americana haar einde [nadert],’ zoals op vrijdag 9 juni 2017 de kop luidde boven een NRC-artikel van de journalist Ian Buruma. Voor hem, als overtuigd Atlanticus, is het problematisch, zo niet onmogelijk, te verklaren hoe het ‘betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington’ toch schijnbaar plotseling zijn langste tijd heeft gehad. Weliswaar probeerde Buruma zich alvast tegen kritiek in te dekken door de toevoeging ‘betrekkelijk,’ maar dat was niet meer dan een vormkwestie, immers, alles op aarde is ‘betrekkelijk.’ Het weerhield hem ook niet om te voorspellen dat ‘we,’ te weten het merendeels witte lezerspubliek, ‘ons [zullen] moeten voorbereiden op een tijd waarin we met weemoed terugkijken op het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington.’ Voor Buruma staat onomstotelijk vast dat Amerikaanse beleidsbepalers een grote bijdrage hebben geleverd aan het schep…

Ian Buruma en 'het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington' 11

Opvallend is de continu├»teit in de opvattingen van de westerse mainstream-opiniemaker. In The Guardian van dinsdag 16 juli 2002 beweerde de journalist Ian Buruma met grote stelligheid dat ‘it was an American president, Woodrow Wilson, who fathered the League of Nations in a wildly idealistic attempt to secure world peace.’ Klopt het journalistieke clich├ę dat Woodrow Wilson druk doende is geweest met een ‘onstuimig idealistische poging om de wereldvrede te verzekeren’? Nee, geenszins; de feiten maken dit overduidelijk. Zo definieerde de Amerikaanse historicus Norman Gordon Levin in zijn boek Woodrow Wilson and World Politics (1970) Wilson’s doel als
[t]he attainment of a liberal capitalist world order under international law safe both from traditional imperialism and revolutionary socialism, within whose stable liberal confines a missionary America could find moral and economic pre-eminence. https://www.theguardian.com/world/2002/jul/16/usa.features11
Buruma weet kennelijk ook niet dat de…