donderdag 9 november 2017

Poetin's Toespraak

FULL Putin's Speech on Double Standards in Case of Catalonia, EU, Kosovo, US, UN

Poetin: “Aantal landen probeert Midden-Oosten naar eigen inzicht vorm te geven” 

Vertaling Frank Knopers
https://www.geotrendlines.nl/poetin-aantal-landen-probeert-midden-oosten-naar-eigen-inzicht-vorm-geven/

Op 19 oktober hield de Russische president Poetin zijn jaarlijkse Valdai toespraak, waarin hij een pleidooi hield voor meer internationale samenwerking, zowel op economisch als op politiek gebied. In zijn toespraak, getiteld “Van conflict naar samenwerking”, benadrukte Poetin het belang van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen en sprak hij zich uit tegen het eenzijdig optreden van sommige landen.

Als voorbeeld noemt Poetin de situatie in Syrië, waar bepaalde landen de autoriteit van de Verenigde Naties ondermijnen door zonder goedkeuring van de Verenigde Naties deel te nemen aan een militaire missie in een ander soeverein land. Ook neemt de president in zijn toespraak van ruim een half uur uitgebreid de tijd om de ontwikkelingen op nucleair gebied te behandelen.

We hebben de volledige toespraak van Poetin vertaald. Er zijn tussenkopjes toegevoegd 


Vladimir Poetin: Om te beginnen wil ik graag de heer Karzai, de heer Ma en de heer Toje verwelkomen, collega’s en vrienden van ons allemaal. Ik zie veel bekende gezichten in het publiek, welkom allemaal bij de Valdai Club bijeenkomst. Traditioneel richt dit forum zich op de meest urgente wereldwijde politieke en economische zaken. Dit keer had de organisatie, zoals eerder gezegd is, de lastige uitdaging om deelnemers te vragen om voorbij de horizon te kijken, om te overpeinzen hoe de komende decennia eruit zullen zien voor Rusland en voor de internationale gemeenschap.

Natuurlijk is het onmogelijk om alles te voorzien en rekening te houden met alle kansen en risico’s waar we mee geconfronteerd zullen worden. Echter moeten we de belangrijkste trends proberen aan te voelen en te begrijpen, om out of the box antwoorden te vinden voor vraagstukken die de toekomst nu aan ons oplegt en dat steeds meer zal doen. Het tempo van de ontwikkelingen is zodanig dat we er voortdurend en snel op moeten reageren.

De wereld is in een tijdperk gekomen van snelle veranderingen. Dingen die tot voor kort gezien werden als een fantasie of als een onhaalbaar iets zijn realiteit geworden en zijn onderdeel geworden van ons dagelijkse leven. Kwalitatieve nieuwe processen ontwikkelen zich tegelijkertijd over allerlei verschillende gebieden. Het snelle leven in verschillende landen en de technologische revolutie zijn direct verbonden met veranderingen op het internationale vlak.

De concurrentie voor een plaats in de wereldwijde hiërarchie wordt heviger. Echter, veel methodes uit het verleden om conflicten en natuurlijke tegenstellingen bij te leggen zijn niet meer van toepassing. Vaak falen deze methodes, terwijl er nog geen nieuwe methodes zijn uitgewerkt. De belangen van landen vallen van nature niet altijd samen, verre van dat. Dit is normaal en natuurlijk. Dat is altijd al zo geweest.

De leidende machten hebben verschillende geopolitieke strategieën en percepties van de wereld. Dit is de niet te veranderen essentie van internationale relaties, die gebouwd worden op een balans tussen samenwerking en competitie. En het klopt dat zodra deze balans verstoord wordt, wanneer de observatie van en zelfs het bestaan van universele regels ter discussie komt te staan, dat wanneer belangen ten koste van alles doorgedrukt worden, dat een geschil dan onvoorspelbaar en gevaarlijk wordt en kan leiden tot gewelddadige conflicten.

Geen enkel echt internationaal probleem kan onder zulke omstandigheden en onder een dergelijke weerspiegeling van de situatie worden opgelost, met als gevolg dat de relaties tussen landen simpelweg verslechteren. De wereld wordt minder veilig. In plaats van vooruitgang en democratie wordt er dan vrij spel gegeven aan radicale elementen en aan extremistische groepen die de beschaving verwerpen om terug te keren naar de oudheid, richting chaos en barbarisme. De geschiedenis van de laatste paar jaren dient voor ons allen als een beeldende illustratie.

Geen opmerkingen:

US Used NZ Spies to Spy on Third Countries

Exclusive: They Spy with Their Little Eye January 18, 2019  •  13 Comments Bewaren   The Five Eyes, a part of what the NSA calls...