donderdag 26 oktober 2017

Open Brief Max van der Werff over MH17

Open brief met vragen aan Thomas Aling, woordvoerder Landelijke Eenheid Politie

Onderwerp:
MH17 - meenemen resten rampplek door Rudy Bouma van NOS Nieuwsuur

26 oktober 2017
Afzender: Max van der Werff


Geachte heer Aling,

In een artikel in het journalistenvakblad Villamedia staat:

“Menselijke resten


Onwetendheid speelt ook een rol wanneer journalisten stuitten op bewijsmateriaal of menselijke resten. Paulissen kan zich nog altijd verbazen over de manier waarop journalisten daarmee omgaan. ‘Op een gegeven moment tweette een journalist dat hij menselijke resten had gevonden. Vervolgens vroegen wij om de coördinaten, zodat wij het materiaal veilig konden stellen, maar die wilde hij ons niet geven. Waarom hij dat niet wilde, is mij nog altijd een raadsel.’


Woordvoerder Thomas Aling, die bij het gesprek aanwezig is, vertelt dat Rudy Bouma van Nieuwsuur niet begreep dat Aling boos werd omdat Bouma menselijke resten in z’n koffer had meegenomen. Aling: ‘Bouma had echt gedacht dat wij hem met bloemen zouden ontvangen, hij had geen flauw benul van het effect bij de nabestaanden als je menselijke resten domweg in je koffer stopt.’


Bron: https://www.villamedia.nl/artikel/we-willen-journalisten-oproepen- om-vaker-met-ons-teoverleggen

Vraag 1: Een andere journalist nam menselijke resten mee en dit leidde tot veel ophef. Zie https://nos.nl/artikel/2151791-verontwaardiging-over- meenemen-resten-rampplek-mh17.htm


Waarom is door de Politie desondanks openbaar gemaakt dat ook Rudy Bouma menselijke resten heeft meegenomen?

Vraag 2: Paulissen spreekt over de tweet van een journalist die de vondst van menselijke resten meldt. Om welke tweet gaat het?
page1image14480 page1image14640 page1image14800 page1image14960

Vraag 3: Hoe weet u dat Bouma menselijke resten "domweg" in zijn koffer stopte en niet eerst een zorgvuldige afweging heeft gemaakt?

In een officiële verklaring stelt Reijer Zwaan, hoofdredacteur van Nieuwsuur:
"De Hoofdredactie van Nieuwsuur herkent zich op geen enkele manier in de opmerkingen van Thomas Aling. Ze staan haaks op de wijze waarop Nieuwsuur al jaren met het MH17-dossier omgaat. Juist verslaggever Rudy Bouma, die vanaf het allereerste begin meerdere malen in het gebied is geweest, is altijd zeer zorgvuldig met het dossier en de nabestaanden omgegaan. In het geval waar Aling aan refereert hebben wij na gedegen research besloten niet te publiceren. Het feit dat Aling nu de openbaarheid zoekt en die zorgvuldigheid zelf niet in acht neemt maakt dat niet anders. Verdere details geeft Nieuwsuur niet, uit respect voor de nabestaanden en omdat wij zelden bijzonderheden verstrekken uit ons productieproces, zeker als het niet tot publicatie is gekomen. De suggestie van Aling alsof Bouma maar wat deed en geen “flauw benul” had is onheus, een overheidswoordvoerder onwaardig en curieus richting de nabestaanden die nu onnodig belast worden."

Nieuwsuur stelt dat u de “zorgvuldigheid zelf niet in acht neemt” en kwalificeert uw uitlatingen als: "onheus, een overheidswoordvoerder onwaardig en curieus richting de nabestaanden die nu onnodig belast worden."

Vraag 4: Wat is uw reactie op deze aantijgingen?
Woordvoerders van twee door de Nederlandse overheid gefinancierde instituten verwijten elkaar het onnodig belasten van nabestaanden van MH17 slachtoffers. Gezien het maatschappelijk belang hoop ik dat u met spoed mijn vragen beantwoort.

Met vriendelijke groet, Max van der Werff


Geen opmerkingen:

A Must Read: The Zionist Plan for the Middle East

“Greater Israel”: The Zionist Plan for the Middle East The Infamous "Oded Yinon Plan". Introduction by Michel Chossudovsky ...