• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

woensdag 28 juni 2017

Zionistische Terreur

Palestijnse christenen doen beroep op internationale kerkelijke solidariteit.
In een open brief doet de Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina (NCCOP) een dringend beroep op de solidariteit van de Wereldraad van Kerken en de oecumenische beweging. Na honderd jaar onrecht is actieve betrokkenheid van de wereldwijde christelijke gemeenschap noodzakelijk om verandering te brengen in een uitzichtloze situatie, schrijft de coalitie. The Rights Forum heeft de Nederlandse kerken opgeroepen gehoor te geven aan de noodkreet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten