Doorgaan naar hoofdcontent

Zionistische Terreur

PHROC veroordeelt besluit vermindering stroomvoorziening Gazastrook en waarschuwt voor humanitaire ramp

De Raad van Palestijnse Mensenrechtenorganisaties (PHROC) veroordeelt met kracht de beslissing van de Israëlische bezettende autoriteiten om de hoeveelheid elektriciteit die aan de Gazastrook wordt verstrekt te verminderen. Verder waarschuwt de PHROC de internationale gemeenschap voor de gevaarlijke gevolgen van deze beslissing, die de humanitaire crisis waaronder Gaza lijdt door de 10-jarige blokkade van Israël zou kunnen verergeren .
Het Israëlische veiligheidskabinet, dat op 11/6/2017 werd bijeengeroepen, heeft naar verluidt een vermindering van 35% van de elektriciteitslevering aan de Gazastrook goedgekeurd. Via media weten we dat de beslissing is genomen nadat de Palestijnse Autoriteit (PA) besloot om zijn financiering van de elektriciteit voor de Gazastrook te verminderen. Daarom beweren de Israëlische bezettende autoriteiten dat de onderbrekingen in de leveringen te wijten zijn aan het verzoek van de PA.
Israël moet als bezettende macht zijn verplichtingen ten opzichte van de bezette burgerbevolking nakomen, zoals bepaald in het internationaal humanitair recht. In plaats daarvan heeft Israël een tienjarige blokkade ingevoerd die de mensenrechten van Palestijnen blijft schenden, met inbegrip van hun recht op leven. De constante stroomuitval, die het grootste deel van de dag bestrijkt, heeft ernstige gevolgen voor het leven van mensen en belemmert hun mogelijkheid om toegang te krijgen tot basisdiensten. Gezondheidszorg, waaronder dialyse, chirurgie, intensieve zorg en bloedbanken, alsook andere diensten, worden voortdurend bedreigd door stroomonderbrekingen. Individuen met speciale behoeften, evenals kinderen en ouderen, hebben ook problemen met toegang tot hun huizen en diensten als het gebouwen van meerdere verdiepingen betreft. Op een hoger niveau wordt de economie van Gaza verder beperkt door de elektriciteitsbesnoeiingen en resulteert het in productiviteitsverliezen. Afvalwaterzuiveringsinstallaties en waterwinning- en distributiefaciliteiten kunnen niet anders dan onbehandeld afvalwater in de zee pompen door het gebrek aan electriciteit, waardoor de gezondheid van Gazanen en het milieu worden aangetast.
Volgens een reactie die de GISHA op 19 juni ontvangen heeft van de Israëlische advocaat-generaal, zal de vermogensreductie geleidelijk beginnen vanaf 10 uur (dezelfde dag), met een vermindering van 5% en toenemen totdat het percentage van 35% is bereikt. Het antwoord van de procureur-generaal was een reactie op een gezamenlijke brief van Israëlische mensenrechtenorganisaties die vroegen een einde maken aan de uitvoering van het besluit tot reductie.
In het licht van de door Israël veroorzaakte humanitaire crisis in Gaza door de blokkade en de Israëlische aanvallen op het gebied, en de catastrofale gevolgen van de afnemende aanvoer van electriciteit naar de Gazastrook, en overeenkomstig de wettelijke status van de Gazastrook, die onder de voortdurende bezetting door Israël blijft, verzoekt PHROC de internationale gemeenschap om onmiddellijk en effectief te handelen om te voorkomen dat de elektriciteitslevering door Israël als bezettingsmacht aan Gaza wordt verminderd, en om het herstel van de krachtcentrale in Gaza te waarborgen.
PHROC hernieuwt zijn oproep aan de internationale gemeenschap om het internationale recht te respecteren en respect te waarborgen, inclusief het feit dat Israël zijn taken als bezettingsmacht ten opzichte van de door dit recht beschermde Palestijnse bevolking vervult.
PHROC roept de Palestijnse Autoriteit op om zijn standpunt inzake de vermindering van elektriciteitslevering te verduidelijken en de nodige maatregelen te nemen om het lijden van Palestijnen in de Gazastrook te verlichten.

Zie ook: 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…