Doorgaan naar hoofdcontent

De Plastic Vervuiling

Naast plastic in de oceanen is verontreiniging van landbouwgrond door plastic in Europa en grote delen van de wereld een groeiend probleem. En er zijn geen normen voor. Die ontbreken ook voor restanten van pesticides en hun afbraakproducten in bodems.
Bodemexpert Violette Geissen van de universiteit van Wageningen in Nederland dringt aan op een normering.

Afdekplastic

In de landbouw wordt afdekplastic gebruikt om vochtverlies te voorkomen, tegen onkruid en om de zonnewarmte in het voorjaar vast te houden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Nederlandse aspergeteelt. Rond het Spaanse Cartagena is een terrein van zesduizend hectare met plastic bedekt. In China bedraagt de akkeroppervlakte met plasticdek zo’n 20 miljoen hectare, vijf maal de oppervlakte van Nederland.
“Door erosie, geleidelijke versnippering, zonlicht en bodemorganismen kunnen microplasticdeeltjes zich verspreiden over landbouwgronden en ook in oppervlakte- en grondwater dringen”, zegt Geissen. Regenwormen kunnen microplastics eten waarna ze die opnieuw uitscheiden in de bodem.

Plastic is overal

Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen blijkt dat plastic ook in de voedselketen kan terechtkomen. In Mexicaanse kippenmagen vonden onderzoekers 60 stukjes plastic per gram maagweefsel. “Plastic is overal”, concludeert Geissen.
Een soortgelijk verhaal geldt voor pesticiden en de afbraakproducten daarvan. Die blijven vaak tientallen jaren intact. In Europa is het gebruik van pesticides aanzienlijk. In Denemarken gaat het om 1 kilogram, in Italië 5,5 kilogram en in Nederland zelfs 8,8 kilogram per hectare per jaar.
Een studie in tien Europese landen wees op dertig verschillende pesticideverbindingen op velden met graan, bieten, groenten en fruitbomen. “Slechts 34 procent bleek schoon te zijn”, zegt Geissen. De meest voorkomende stoffen zijn glyfosaatverbindingen (46 procent), DDT (25 procent) en fungiciden (24 procent).
“Voor zowel plasticvervuiling als voor pesticides in de bodem bestaan geen internationale normen. Alleen voor enkele oude bestrijdingsmiddelen zijn soms nationale normen vastgesteld. Het is de hoogste tijd dat er een monitoringsysteem komt”, zegt Giessen.

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…