• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

zaterdag 10 juni 2017

Corbyn Versus Asscher

Gezien de overal aanwezige macht van het neoliberalisme zal Jeremy Corbyn niet in staat zijn het bestel wezenlijk te veranderen, maar wat de Britse sociaal-democraat wel duidelijk heeft gemaakt is dat er een tegenmacht kan worden opgebouwd. Wat dat betreft laat hij zien hoe rampzalig Lodewijk Asscher, telg uit een diamantairsfamilie, is voor de Nederlandse sociaal-democratie. Zijn gecorrumpeerde politiek heeft de klok teruggezet. Wil links nog iets betekenen in Nederland dan zal de yuppen-generatie in die partij haar macht moeten verliezen. Dat is de les die Corbyn de sociaal democratie heeft geleerd. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten