zaterdag 10 juni 2017

Corbyn Versus Asscher

Gezien de overal aanwezige macht van het neoliberalisme zal Jeremy Corbyn niet in staat zijn het bestel wezenlijk te veranderen, maar wat de Britse sociaal-democraat wel duidelijk heeft gemaakt is dat er een tegenmacht kan worden opgebouwd. Wat dat betreft laat hij zien hoe rampzalig Lodewijk Asscher, telg uit een diamantairsfamilie, is voor de Nederlandse sociaal-democratie. Zijn gecorrumpeerde politiek heeft de klok teruggezet. Wil links nog iets betekenen in Nederland dan zal de yuppen-generatie in die partij haar macht moeten verliezen. Dat is de les die Corbyn de sociaal democratie heeft geleerd. 


Military, Deep State and the American innocence

Military, Deep State and the American innocence Like fish in the water, Americans have lost the ability to notice the pervasive and omni...