Doorgaan naar hoofdcontent

'Niet-westerse minderheden integreren beter dan witte stadsbewoners'


'Niet-westerse minderheden integreren beter dan witte stadsbewoners' 


Autochtonen en etnische minderheden in Rotterdam-Zuid ANP
Wat gebeurt er met de oorspronkelijke inwoners van een wijk of stad als ze zelf een minderheid zijn geworden? Socioloog Maurice Crul van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoekt de komende vijf jaar hoe de integratie verloopt voor deze "vergeten groep".
Hoogleraar Crul heeft een Europese subsidie gekregen van 2,5 miljoen euro. Met een team van acht mensen gaat hij in zes steden in Europa na wat het betekent voor bewoners dat ze in aantal langzamerhand zijn overvleugeld door mensen met een migrantenachtergrond.
Crul en zijn mensen zoeken daarvoor de autochtone bevolking op in de havensteden Rotterdam, Antwerpen en Malmö en in drie financiële centra: Amsterdam, Frankfurt en Wenen.

'Blinde vlek'

Volgens Crul is het een "blinde vlek'' dat de situatie van deze groep niet eerder is onderzocht. "Onderzoeken richten zich al veertig jaar op de integratie van migranten en hun nakomelingen", zegt de socioloog. 
Hoe de autochtone bewoners zijn geïntegreerd in de huidige, "super-diverse", samenleving is volgens hem niet goed in beeld gebracht.

'Witte bubbel'

Crul heeft de indruk dat de oorspronkelijke bevolking doet aan "zelfsegregatie". De bewoners leven in een "witte bubbel", waarbij ze hun kinderen naar een "witte school" sturen en het liefst wonen in een "witte wijk". Ook hebben ze nauwelijks vrienden met een migratie-achtergrond.
Mensen met een niet-westerse achtergrond mengen volgens Crul veel meer: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen hebben een vriendenkring die volgens hem veel diverser is.

Verschillen tussen steden

Daarnaast onderzoekt de hoogleraar de onderlinge verschillen tussen steden en wijken waar meer migranten wonen dan autochtone inwoners.
Zo stemt in Rotterdam bijna een derde van de autochtone Nederlanders op de PVV van Geert Wilders, terwijl deze partij in Amsterdam veel minder steun geniet. "Waarom slaagt integratie in de hoofdstad kennelijk beter?'', is een van de vragen waarop hij hoopt een antwoord te vinden met zijn team.

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…