maandag 27 maart 2017

Lees Samizdat. Iets Ander over Rusland

SAMIZDAT - iets anders over Rusland

https://samizdat.nl

Samizdat is een term uit de Russische literatuur ten tijde van de Sovjet-Unie. Het is de aanduiding voor clandestien gedrukte en uitgegeven literatuur, die vanwege een controversiële of kritische inhoud niet officieel uitgegeven mocht worden.

Story of a Jewish American Hero

Personal History FIGHTING FOR THE AMERICANS, CAPTURED BY THE GERMANS, FREED BY THE SOVIETS How a Jewish-American soldier in...