• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 27 maart 2017

Lees Samizdat. Iets Ander over Rusland

SAMIZDAT - iets anders over Rusland

https://samizdat.nl

Samizdat is een term uit de Russische literatuur ten tijde van de Sovjet-Unie. Het is de aanduiding voor clandestien gedrukte en uitgegeven literatuur, die vanwege een controversiële of kritische inhoud niet officieel uitgegeven mocht worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten