Doorgaan naar hoofdcontent

Inkomens en Vermogens in Verkiezingstijd

wallstreet

Inkomens en vermogens, genegeerd in de verkiezingstijd?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert jaarlijks gegevens over inkomens en vermogens in Nederland. Tot dusver werd de informatie over het voorgaande jaar in het vierde kwartaal van het lopende jaar gepubliceerd, dus in 2015 de gegevens over 2014. Dit is echter niet gebeurd in het vierde kwartaal van 2016. Sterker, het wachten is nog steeds op deze statistieken van het CBS. En dat is vreemd. In de verkiezingstijd zou je toch zeggen dat politici er behoefte aan hebben om te weten hoe Nederland er voor wat betreft de inkomens en vermogens ervoor staat. Vooral de verdeling van die inkomens en vermogens is daarbij van belang, omdat er dan geen algemene uitspraken behoeven te worden gedaan, zoals: ‘de economie groeit en gemiddeld staan we er beter voor’ en ‘Nederland behoort bij de rijkste landen van de wereld’.
Dat de werkelijkheid anders is dan de globale uitspraken die erover worden gedaan blijkt uit deze twee grafieken:
inkomensgroepen-zonder-subsidie
vermogensverdeling 2014 2
De eerste geeft de verdeling van de besteedbare inkomens van huishoudens in Nederland weer, waarbij die huishoudens zijn verdeeld in tien in aantal gelijke groepen.
De tweede grafiek geeft de netto vermogens weer, exclusief overwaarde op de eigen woning van alle huishoudens in Nederland, ook verdeeld in tien in aantal gelijke groepen.
De scheefheid van de inkomens en vooral van de vermogens wordt – pijnlijk- duidelijk uit deze grafieken. Vooral als je je bedenkt dat de rijksten inkomen en vermogen hebben dat aan de aandacht van het CBS ontsnapt.
Uit de officiële cijfers blijkt al dat de rijkste 10% ongeveer 74% bezit van alles wat er te bezitten valt en dat minstens de helft van de Nederlanders weinig tot geen (vrij) vermogen heeft.
De besteedbare inkomens zijn voor minstens 60% van de Nederlandse huishoudens matig tot slecht, zeker als daarbij in aanmerking wordt genomen dat de hoge vaste lasten (wonen, zorg , energie) nog van die besteedbare inkomens af gaan. De Werkgroep Gelijke Behandeling Volkshuisvesting heeft de inkomens en oorzaken van de groeiende ongelijkheid diepgaand onder de loep genomen in het rapport: ‘Inkomensverschillen in Nederland’, dat ontnuchterende informatie geeft over hoe slecht het is met de inkomens in dit land. 17-02-27 Inkomensverschillen 02-2017(1) Ik kan iedereen aanbevelen om dit rapport te lezen voordat je naar de stembus gaat.
Het is verbijsterend, dat de politiek dit onderwerp vrijwel geheel laat liggen. Het lijkt haast opzet.
VERMOGENS CBS
INKOMENS CBS
(c) Ad Broere, econoom


Reacties

  1. Inkomensongelijkheid en daardoor welzijnsongelijkheid ,ongelijkheid van geluksbeleving, een van de meest bizarre aspecten van onze 'beschaving',waar iedereen zijn mond over houdt.Inherent hieraan steeds groter wordend verschil aan vermogen ......
    Zij die er een zinnig woord over zouden kunnen en moeten zeggen, moeten denken aan hun eigen inkomen,hun carrière,hun hypotheek en sociale omgeving en houden wijselijk hun mond......

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…