• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 2 januari 2017

Ron Eisenmann Blijft in Nederland Wonen

Sonja heeft een nieuwe reactie op je bericht "Ron Eisenmann van het CIDI" achtergelaten: 

Ron Eisenmann, advocaat en inmiddels fractievoorzitter VVD Amsterdam, over het bericht dat Israël geen Palestijnse doden meer gaat teruggeven:

"Volledig te billijken besluit, hoe moeilijk ook."

Dit druist als mensenrechtenschending in tegen het internationaal techt, en is m.i. ook een oorlogsmisdaad.

Eisenmann noemt daarbij mensenrechtenorganisaties en het Internationale Rode Kruis "tegenstrevers".

NB D66-raadslid Bart Vink heeft de "Volledig te billijken besluit, hoe moeilijk ook." tweet ge-liked
Ron Eisenmann, trotse bezitter van tevens de Israelische nationaliteit, sympathiseert met de Israelische terreur tegen de Palestijnse bevolking, maar hij blijft wel in Nederland wonen. Waarom? Dat wel. De vleesgeworden brutaliteit en grofheid. 


1 opmerking: