Doorgaan naar hoofdcontent

Hanna Luden. Extremiste van het CIDI

Hanna Luden is de PVDA-directeur van het CIDI, volgens de Israelische krant Haaretz een 'pro-zionistische lobbygroep,' die --zo voeg ik hieraan toe -- het extremisme van de overgrote meerderheid van de Joodse bevolking in Israel steunt, inclusief het Joods-Israelische terrorisme tegen de Palestijnse bevolking. 

Mevrouw Hanna Luden is in Israël geboren, werkt in Nederland als consultant op het gebied van ICT. Maar hoewel zij prefereert om niet in de Joodse natie te leven, heeft zij wel de extremistische  mentaliteit van veel Joden in Israel naar Nederland meegenomen. Zij functioneert als een propagandiste voor de Israelische staat, die zoveel mogelijk Palestijns land in beslag probeert te nemen. Mevrouw Luden heeft zich de zionistische variant van de Lebensraum-ideologie eigen gemaakt, de doctrine van de nazi's. 

Voor alle duidelijkheid: in 1947 schonk de Verenigde Naties 53 procent van het Britse mandaatgebied Palestina, waar joodse kolonisten slechts 6 procent van het land bezaten, aan Israel. In 1948 stalen de Israelische strijdkrachten meer dan de helft van de 47 procent van het land dat de wereldgemeenschap aan de Palestijnse bevolking had toebedeeld.  

Na de oorlog in 1967 bezette de Israelische strijdkrachten de rest van het Palestijnse land. Bij de Oslo-Akkoorden gingen de Palestijnse onderhandelaars ermee akkoord dat de Joden in Israel meer dan de helft van het land zouden krijgen, dat de VN aan de Palestijnse bevolking had gegeven, zodat de Palestijnse bevolking slechts 22 procent van het land zouden overhouden dat zij tijdens het Britse mandaat had. Maar dan zouden de Joden in Israel moeten accepteren dat er op de Westbank en in Gaza een Palestijnse staat kwam. Dat heeft Israel onmogelijk gemaakt door Joodse nederzettingen te bouwen en door de diefstal van Palestijns land tot nu toe voort te zetten, geheel volgens het oude zionistische plan van Ben Goerion, de grondlegger van de staat, die al in 1937 in een brief aan zijn zoon had laten weten: 'We must expel Arabs and take their places.' 67 jaar later stelde de vooraanstaande Joods-Israelische historicus Benny Morris:

Ben-Gurion was right... Without the uprooting of the Palestinians a Jewish state would not have arisen here.

De etnische zuivering van een groot deel van het oude Britse mandaatgebied is uitgebreid beschreven in gedegen historisch onderzoek van gerespecteerde Joods-Israelische historici als onder andere Simha Flapan, Ilan Pappe, Tom Segev, Avi Shlaim, Benny Morris.  De gewelddadige verdrijving van naar schatting 75 procent van de Palestijnse bevolking begon al in 1947, dus vóór de stichting van de staat Israel, een feit dat volgens Benny Morris: 

is based on many documents... most of them from the Israel Defense Forces Archives. What the new material shows is that there were far more Israeli acts of massacre than I had previously thought. To my surprise, there were also many cases of rape. In the months of April-May 1948, units of the Haganah [the pre-state defense force that was the precursor of the IDF] were given operational orders that stated explicitly that they were to uproot the villagers, expel them and destroy the villages themselves.

En:

From April 1948, Ben-Gurion is projecting a message of transfer. There is no explicit order of his in writing, there is no orderly comprehensive policy, but there is an atmosphere of [population] transfer. The transfer idea is in the air. The entire leadership understands that this is the idea. The officer corps understands what is required of them. Under Ben-Gurion, a consensus of transfer is created... Ben-Gurion was a transferist. He understood that there could be no Jewish state with a large and hostile Arab minority in its midst. There would be no such state. It would not be able to exist.

Het zal duidelijk zijn dat het begrip 'transfer,' een eufemisme is voor wat vandaag de dag etnische zuivering heet, het met geweld verdrijven van een ieder die in etnisch opzicht afwijkt is. Een fatsoenlijk mens zal denken dat Morris walgt van de meedogenloze zionistische politiek die de oorzaak is van het nog steeds voortdurende geweld. Maar met schokkende eerlijkheid beweerde hij in strijd met het internationaal recht: 'under certain conditions, expulsion is not a war crime. I don't think that the expulsions of 1948 were war crimes. You can't make an omelet without breaking eggs. You have to dirty your hands.' Morris verklaarde naderhand zelfs:

Ik denk dat [Ben-Goerion] in 1948 een ernstige historische fout maakte. Hoewel hij het demografische vraagstuk begreep en de noodzaak van het vestigen van een joodse straat zonder een grote Arabische minderheid, werd hij tijdens de oorlog bang. Op het laatst aarzelde hij… Ik weet dat dit de Arabieren en de ruim-denkenden en de politiek correcte types verbijsterd. Maar mijn gevoel is dat deze plaats rustiger zou zijn en minder lijden zou kennen als de zaak eens en voor altijd opgelost was geweest… Als aan het eind van het liedje mistroostig blijkt te zijn voor de joden dan zal dit zijn omdat Ben Goerion de transfer in 1948 niet voltooide. Omdat hij een groot en veranderlijke demografische reserve op de Westbank en Gaza en binnen Israël zelf achterliet.

Kortom, we hebben hier met Joodse terroristen te maken, die met geweld politieke doeleinden nastreven, de definitie die het Amerikaanse leger geeft voor terrorisme. 

Mevrouw Hanna Luden verspreidt nu openlijk namens de 'Joodse staat' extremistische opvattingen, onder andere in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag. Daar laat zij weten dat 'Beide partijen pijnlijke concessies [moeten] accepteren -- zoals correctie van grenzen...' Met andere woorden, zij steunt de fascistische opvatting dat de Joden in Israel, die viervijfde van de bevolking uitmaken, met geweld nog meer land van de Palestijnen kunnen stelen dan ze tot '67 al hadden gestolen. Zij steunt een mentaliteit die ook Hitler erop nahield door telkens weer een stuk land met geweld toe te voegen aan zijn duizendjarige rijk. Niet alleen is het weerzinwekkend dat Hanna Luden, die het verkiest om in Nederland te wonen en niet in Israel, dit fascistische gedachtegoed aanhangt, maar dat ze als Israelische tevens meent dat ze hier ook nog eens propaganda voor het terrorisme van haar land kan maken. Het is bovendien een gotspe dat de NRC ruimte voor haar vrijmaakt om zodoende terreur te laten vergoelijken. Inmiddels bezitten de Palestijnen nog ongeveer 13 procent van het voormalige mandaatgebied waar zij woonden. Mevrouw Luden bepleit het recht van de sterkste, net als de nazi's. O, eeuwige ironie. 
  

Hanna Luden, PVDA-lid met fascistische opvattingen.

  

Reacties

  1. Temidden van al die andere Partij van de Arbeid-extremisten, en al die NRC-stürmers
    zit deze fasciste precies goed.

    ICT-consultant. Zou zij ook met een miljoen op zak hebben gelopen?

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

De Geldlust van de Mainstream Media

https://www.villamedia.nl/artikel/mede-mogelijk-gemaakt-door-de-overheid.-wanbetaling-freelancers-is-legaal-geworden?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Mede mogelijk gemaakt door de overheid: wanbetaling van freelancers Actueel Nederlandse mediabedrijven krijgen wel degelijk staatssteun. Het mag alleen niet zo heten. Een soepele opstelling van de toezichthouder en een voorkeursbehandeling door de Belastingdienst houden kranten en tijdschriften overeind die het anders niet zouden redden. De rekening gaat naar onderbetaalde nieuwsarbeiders. Tegenover de schrale beloning van freelance journalisten staan mooie winsten van mediabedrijven en bovenmodale salarissen voor journalisten in vaste dienst. Kranten mogen het volgens de oplagecijfers en advertentie-inkomsten zwaar hebben, hun uitgevers en hoofdredacties weten die pijn bekwaam af te wentelen op andere belanghebbenden.  De Persgroep legde over 2017 opnieuw 40 miljoen euro dividend opzij voor de eigenaren, de familie Van Thillo. U…