• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

zondag 15 januari 2017

11 september 2001

M.C. Matthijsen

12:19 (4 uur geleden)
aan mij
Stan,
Ik zag dat de heer Paul Schaaps op de aankondiging van het artikel van E. Jones c.s. over de gecontroleerde demolities op 9/11 reageerde. Zeer terecht wijst hij erop dat de titel van het artikel niet klopt. Dat is inderdaad niet de mening van de redactie van het tijdschrift. Zij dekken zich verder in door te zeggen: dat dit artikel "is somewhat different from our usual purely scientific articles, in that it contains some speculation". Naar die speculaties ben ik verder niet op zoek gegaan. Zij specificeren dat verder ook niet. Het wordt daarmee suggestief. Ook voor Schaaps geldt dat opmerkingen a la 'bevat belangrijke onjuistheden' geen prettige manier is om zich in een discussie te melden. Laat hem op zijn mist zeggen waar hij of een ander die opmerking verder concreet toelicht.
Ik wijs daarom op de conclusie in het artikel van Jones c.s. die hun eigen positie (niet het laatste woord) duidelijk maakt:
"The NIST reports, which attempted to support that unlikely conclusion, fail to persuade a growing number of architects, engineers, and scientists. Instead, the evidence points overwhelmingly to the conclusion that all three buildings were destroyed by controlled demolition. Given the far-reaching implications, it is morally imperative that this hypothesis be the subject of a truly scientific and impartial investigation by responsible authorities."
Dat had er m.i. wel bij gemoeten. Het is prima als iemand zegt dat er onjuistheden zouden zijn, maar vermeldt dat ook dat de schrijvers hun onderzoek net als alle anderen nog als voorlopig zien zolang er geen onafhankelijk onderzoek heeft plaats gevonden waar de architecten en ingenieurs van 9/11 truth al jaren (nu met inmiddels 2760 handtekeningen) voor ijveren.  
In dit licht is het misschien belangrijk te wijzen op het eerste openbare optreden van Peter M. Ketcham. Deze oud medewerker van het NIST (hij werkte er 14 jaar) heeft zich unmissverständlich uitgesproken ten aanzien van beide rapporten van het NIST over de drie instortingen van hoogbouw flats op 9/11. Zijn toespraak van 13 minuten tijdens een conferentie van de architecten en ingenieurs onlangs in Boston is adembenemend! Met grote morele kracht en overtuiging doet hij zijn verhaal over het NIST. Hoewel hij zelf niet bij het schrijven van die rapporten betrokken was (hij is dus een 'halve klokkenluider') zegt zijn opmerking over de 'predetermination' van hun studies genoeg. De rapporten van het NIST zijn net als de oorlog tegen Irak en Afghanistan ontstaan als "facts fixed aroud the policy". Dat mogen we nu ook op gezag van Ketcham van de rapporten van NIST zeggen. 'Predetermind' wil zoveel zeggen als dat het verhaal, de conclusie, er al was en dat het NIST die gewoon kritiekloos accepteerde. De feiten moesten daar maar in passen. Wat er niet in paste (explosies en vrije val bijv.) kon rustig worden weggelaten. In moderner termen allemaal nep dus. Maar zie zelf hoe Ketcham de 9/11 truth-beweging als klokkenluider in een stroomversnelling brengt. 
dag Stan, met dank voor je werk,
Magchiel C. Matthijsen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten