Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april 3, 2016 weergeven

Vluchtelingenstroom 90

We leven in het tijdperk van het snelle nieuws en worden dagelijks geconfronteerd met vluchtige berichtgeving van nieuwsmedia die veelal hetzelfde doen. De Groene Amsterdammer daarentegen investeert al jaren in diepgravende journalistiek en eigen onderzoek,
aldus de redactie van De Groene Amsterdammer.
In de inleiding van Traditions, Tyranny, and Utopias. Essays in the Politics of Awareness (1987) zet de Indiase klinisch psycholoog Ashish Nandy uiteen dat
The post-Enlightenment modern world, innocent of the new forces of oppression and totalism released by modernity itself, has consistently promoted a set of secular theories of salvation which have the oppressed share the oppressors’ utopia — conservative, liberal or radical.
Hij voegt hieraan toe dat
modernity is neither the end-state of all cultures nor the final word in institutional creativity.  
Howsoever formidable and permanent the edifice of the modern world may appear today, that other self recognizes, one day there will have to…

Vluchtelingenstroom 89

Amerikaanse soldaten bij een Vietnamees massagraf. 

In De Groene Amsterdammer stelt Fouad Laroui:
De islam is in wezen niets anders dan een excuus. Er zijn rebellen die op zoek zijn naar een radicale zaak, welke dan ook, en er zijn fragiele onevenwichtigen of makkelijk beïnvloedbaren en psychopaten (je denkt dan aan degenen die niet lijken te worden gedeerd door het onthoofden van een mens).
Met andere woorden: het terrorisme kent alleen persoonlijke redenen, maar geen maatschappelijke oorzaken. Door te stigmatiseren depolitiseert ook Laroui het politieke. In dit verband is zijn opmerking over ‘psychopaten’ waarbij ‘je denkt aan degenen die niet lijken te worden gedeerd door het onthoofden van een mens’ typerend, want in werkelijkheid is een dergelijke onverschilligheid nu juist kenmerkend voor een ieder die deelneemt aan oorlogshandelingen, van de politicus die opdracht geeft te moorden tot de piloot die weet dat zijn bommen de burgers tien kilometer beneden hem zullen verpulveren. In