• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

donderdag 29 december 2016

Stephan Sanders' Wereld


Stephan Sanders in De Groene Amsterdammer:
In die nacht van 5 op 6 november 2008 werd duidelijk dat Barack Hussein Obama die 44ste president van de Verenigde Staten zou worden. De aanvankelijke hallelujastemming sloeg bij mij na een week of wat om in een kritisch zelfonderzoek. De belangrijkste reden daarvoor was ongetwijfeld Obama’s geboortedatum: 4 augustus 1961. De man was precies een week jonger dan ik, en werd nu de machtigste leider van de wereld. Het dragen van verantwoordelijkheid, zeker van publieke verantwoordelijkheid zoals politici en bestuurders dat doen, heeft altijd mijn bewondering gewekt. Ik was zelf niet de ideale klassenvertegenwoordiger, maar het kostte me geen moeite de jonge man of vrouw te prijzen die als het ware plaatsvervangend deze eervolle maar toch wat ondankbare taak van mijn schouders nam.
De Nederlandse 'intelligentsia': vol 'bewondering' voor de macht, de 'eervolle maar toch wat ondankbare taak' die van Stephan Sanders 'schouders' werd genomen. De opoffering die de elite doet, om Sanders' 'bewondering' op te wekken, is adembenemend. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten