Doorgaan naar hoofdcontent

Generaal Middendorp over Klimaatverandering

Middendorp spreekt zich uit voor aanpak klimaatverandering

Klimaatverandering is een ‘risk multiplier’ en kan leiden tot enorme economische schade, sociaal-maatschappelijke onrust en conflict. Daarom zijn nationale en gezamenlijke internationale strategische belangen niet meer te scheiden van het managen van klimaatrisico's en de overgang naar duurzame energie.
Generaal Middendorp sprak gisteren tijdens het International Security Forum in Halifax, Canada. 
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp zei dit gisteren tijdens het International Security Forum in Halifax, Canada. Hij sprak daar over klimaat- en energieveiligheid en het te voeren beleid inzake langzaam veranderende dreigingen. "We moeten voorkomen dat de aarde verder opwarmt en vechten tegen klimaatverandering. Het zou voor iedereen prioriteit moeten hebben."

Directe bedreiging

Middendorp sprak over directe en indirecte bedreigingen. Zo noemde hij als voorbeeld van een directe bedreiging de watersnoodramp van 1953, en hoe Nederlandse militairen – samen met burgers - mensen redden, dijken met zandzakken versterkten, en kadavers van 25.000 dode dieren opruimden. Het land was door het zeezout nog jaren onbruikbaar.
“Hierdoor is watermanagement voor Nederlanders nu vanzelfsprekend en prioriteit. Maar dat wil niet zeggen dat we nu voor altijd veilig zijn. Zo lijkt 2016 het warmste jaar ooit te worden, en bleek deze week dat de Noordpool op dit moment 20 graden warmer is dan normaal. Dat heeft ontegenzeggelijk gevolgen en kan ook onze veiligheid raken.”
Middendorp constateerde dat de klimaatverandering voor de Europese bevolking nu al enorme risico's met zich meebrengt. “Het Verenigd Koninkrijk leed bijvoorbeeld in 2014 20 miljard economische schade door overstromingen en stormen”.
Middendorp: “Klimaatverandering vraagt om meer dan alleen de eigen bescherming tegen de effecten ervan.” 

Indirecte bedreiging

“Klimaatverandering vraagt om meer dan alleen de eigen bescherming tegen de effecten ervan”, zei Middendorp, waarbij hij verwees naar de gevolgen van klimaatverandering buiten Europa.
“De dramatisch gestegen voedselprijzen vormden bijvoorbeeld de onderliggende problemen van de Arabische Lente, zo blijkt nu uit studies. Misoogsten door droogte lagen weer ten grondslag aan de hoge prijzen. En voor het uitbreken van de Syrische burgeroorlog zijn jaren van droogte vooraf gegaan, waardoor mensen van het platteland naar de steden trokken”.
“Klimaatverandering is daarmee een bedreiging voor veel plaatsen op aarde. Indirect zijn de bedreigingen ook voor iedereen groot. Een gebrek aan voedsel, energie en schoon drinkwater zijn immers de gevolgen. Dit leidt weer tot instabiliteit en kan ontaarden in chaos, conflict en migratie. Kortom, investeren in klimaat is investeren in veiligheid!

Actie ondernemen

“Dat betekent ook dat we naar ons eigen opereren moeten kijken”, concludeerde hij. “Duurzamer dus. Net zoals het betekent dat we de handen ineen moeten slaan met heel veel anderen om bijvoorbeeld het wereldwijde gebrek aan voedsel, energie en schoon drinkwater tegen te gaan.”

Middendorp: “Het is misschien niet altijd gemakkelijk om daar mensen van te overtuigen, maar als het water tot de enkels reikt, is het te laat".

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…