Doorgaan naar hoofdcontent

Geen Jorwert zonder Militair-Industrieel Complex

Europees Netwerk tegen financiering wapenindustrie met publiek geld

30 november 2016, Amsterdam, Brussel, Helsinki, Londen, Madrid, Milaan, Paris, Praag, Rome, Stockholm -  Leden van het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) zijn ernstig verontrust over de plannen om militair onderzoek te financieren met 25 miljoen EUR uit het EU budget 2017, oplopend tot 90 miljoen in 3 jaar. Morgen beslist het Europees parlement hierover. Daarnaast wil de EU ook geld uit andere Europese middelen vrijmaken, oplopend tot 5 miljard EUR, voor het stimuleren van de wapenindustrie via een Europees Defensie Fonds. Geld daarvoor moet komen van onder meer de Europese Investerings Bank (EIB) en uit Europese Structurele en Investeringsfondsen (ESIF). De plannen zijn tot stand gekomen na forse lobby vanuit de wapenindustrie, en veranderen via een achterdeur het Europese vredesproject in een militair project.

"Het is misschien efficient om binnen de EU militaire capaciteiten meer te delen, maar dit plan gaat vooral over meer geld, dat direct naar de wapenindustrie gaat" alsdus Wendela de Vries van Stop Wapenhandel. "Maar met een gezamlijk budget van 217.5 miljard EUR voor EU lidstaten in 2015 is de EU de tweede in grote in wereldwijde militaire uitgaven; de suggestie dat meer geld nodig is om de Europese veiligheid te garanderen snijdt geen hout. Ook het idee dat het stimuleren van wapenindustrie een goed investering is in banen en economische ontwikkeling is nergens op gebaseerd; investeren in zorg en onderwijs kan veel meer werkgelegenheid opleveren."

Het Europees Defensie Actie Plan is door de Europese Commissie ontwikkeld na advies van onder meer een Group of Personalities (GoP), waarvan 9 van de 16 leden afkomstig zijn uit de wapenindustrie. Toezicht op het plan moet plaatsvinden vanuit een Board bestaande uit de Europese Commissie, lidstaten, de Hoge Vertegenwoordiger, het Europese Defensie Agentschap en wederom de wapenindustrie. Behalve het vrijmaken van middelen behelst het plan ook een verdere versoepeling van de Europese interne wapenexportregels, waardoor controle van wapenexporten en het voorkomen van export naar mensenrechtenschenders en oorlogsgebieden verder wordt bemoeilijkt. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te de√ęscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

De Geldlust van de Mainstream Media

https://www.villamedia.nl/artikel/mede-mogelijk-gemaakt-door-de-overheid.-wanbetaling-freelancers-is-legaal-geworden?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Mede mogelijk gemaakt door de overheid: wanbetaling van freelancers Actueel Nederlandse mediabedrijven krijgen wel degelijk staatssteun. Het mag alleen niet zo heten. Een soepele opstelling van de toezichthouder en een voorkeursbehandeling door de Belastingdienst houden kranten en tijdschriften overeind die het anders niet zouden redden. De rekening gaat naar onderbetaalde nieuwsarbeiders. Tegenover de schrale beloning van freelance journalisten staan mooie winsten van mediabedrijven en bovenmodale salarissen voor journalisten in vaste dienst. Kranten mogen het volgens de oplagecijfers en advertentie-inkomsten zwaar hebben, hun uitgevers en hoofdredacties weten die pijn bekwaam af te wentelen op andere belanghebbenden.  De Persgroep legde over 2017 opnieuw 40 miljoen euro dividend opzij voor de eigenaren, de familie Van Thillo. U…