Doorgaan naar hoofdcontent

Vrouwen in het Zwart Amsterdam

Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 7 oktober 2016
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!

 Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
 
De Israëlische Minister van Justitie Ayelet Shaked probeert momenteel een oud plan van de net overleden Shimon Peres nieuw leven in te blazen. President Peres wilde alle Palestijnen van de West Bank naar Jordanië overhevelen, natuurlijk wel met Israëlisch behoud van het gezag over de West Oever. Ook PVV- Wilders lanceerde onlangs deze zogeheten 'Jordaan Optie' weer als beste alternatief voor "de Betwiste Gebieden" want van Bezette Gebieden hebben zijn partij en teveel andere parlementsleden nog nooit willen horen.

De hele week konden jullie in alle kranten lezen, hoe die wijze Nobelprijs voor de Vrede winner, minister van Oorlog, minister van Judaïsering van Galilee & de Negev, Minister President en tenslotte President van Israël, Shimon Peres, van een oorlogszuchtige havik tot een engelachtige vredesduif was geëvolueerd. De beste Israëlische politicus en zo anders dan bijv. die ' brutale, aggresieve Netanyahu en zijn ministers'.
 
“A light has gone out, but the hope he gave us will burn forever,”  “Shimon Peres was a soldier for Israel, for the Jewish people, for justice, for peace,and for the belief that we can be true to our best selves — to the very end of our time on Earth, and in the legacy that we leave to others. For the gift of his friendship and the example of his leadership, todah rabah (bedankt) Shimon.” aldus sprak President Obama
 
Lees hier http://goo.gl/AgSaqT de feiten, verteld door Miko Peled, de zoon van generaal Peled, die in de 50/60tiger jaren als wapen expert met Peres werkte, toen die directeur was van het ministerie van defensie. Hoe zionistische Shimon al op jonge leeftijd in het geheim VS wapens smokkelde naar Israël, die in 1948 gebruikt werden voor de ethnische zuivering van Palestina. Hoe hij in 1956 Engeland en Frankrijk van harte hielp hun koloniale invasie in Egypte te doen slagen. De beloning kwam snel: Franse technische hulp om Israël's nucleaire infrastructuur te ontwikkelen. Zo werd Peres de vader van de Israëlische atoombom en beheerde hij persoonlijk jarenlang het clandestine -altijd ontkende- atoom programma. Na de 1967-oorlog werd hij minister van de Bezette Gebieden.

Tien jaar vòòr de rechtse pro-nederzettingen Likoed-partij aan de macht kwam in 1977, hadden Peres en de zijnen al de uitgebreide grondslagen voor die politiek gelegd. Palestijns land op de West Bank werd geconfisceerd om exclusief joodse steden te bouwen, miltairen naar het platteland gestuurd om de boeren van hun land te verjagen, dorpen verwoest om zo alle inwoners naar de steden te jagen, waar ze tot de dag van vandaag tot de grotendeels werkeloze en armste bevolking behoren.

Toen al werd de 'Twee Staten oplossing' onmogelijk gemaakt. Aan de eindeloze Israëlische invallen en verwoestingen In Libanon droeg Peres ook zijn steen bij. In 1986 gaf hij opdracht het hele zuiden van Libanon te bombarderen, maar Hezbollah en andere strijders wisten uiteindelijk het Israëlische leger in 2000 te verslaan en het land uit te jagen.

Al zijn politieke besluiten droegen dus eigenlijk bij aan de vernietiging van het Palestijnse volk, inplaats van vrede en verzoening te bevorderen tussen Palestijnen en Israëli's. Maar dit alles deed nooit afbreuk aan zijn zorgvuldig opgepoetste internationale imago van 'peacemaker' en opleuker van het zionisme. Wat veel zegt over het cynisme van de zogeheten  'internationale gemeenschap'

Lees dit artikel http://goo.gl/Q65tWz
 van de Israëlische professor Ilan Pappe, die de (mis)daden van Peres vanuit het perspectief van zijn slachtoffers beschrijft.


Niets wordt daarentegen in de media vermeld -behalve als het misgaat- over de  Gaza vrijheids-flotilla; een actie van 13 moedige vrouwen, waaronder Mairead Maguire, Nobel vredesprijs winnares 1976 N-Ierland, parlementsleden uit Algerije, Nieuw Zeeland en Zweden,de gepensioneerde Amerikaanse leger kolonel Ann Wright, die in 2003 ontslag nam als protest tegen de oorlog in Irak;  een arts uit Maleisië, een Russische cameravrouw, een Spaanse fotografe, een Engelse journaliste en crewleden uit Australie, Noorwegen en Zweden. Zij varen uit solidariteit met het verzet van de bewoners van Gaza en de Palestijnse vrouwen in het bijzonder, tegen de blokkade en doorgaande verwoesting van Gaza. Ze zijn onderweg op hun boot Zaytouna-Oliva met o.a. medicijnen om de al bijna 10 jaar durende blokkade van Gaza te doorbreken.

Tijdens een eerdere poging In 2010 schoot het Israëlische leger in internationale wateren negen Turkse activisten dood en vielen er meer dan 30 gewonden op hun enorme schip Mavi Marmara, vol voedsel en medicijnen op weg naar Gaza. Dit keer is het een klein bootje, waardoor bijna alle vrouwen zeeziek zijn door de hoge golven in de Middelandse zee, maar niemand geeft het op. Ze kunnen ieder moment aankomen. Israël heeft al aangekondigd de boot, die ook ditmaal buiten de territoriale wateren vaart, weg te zullen slepen, de vrouwen te arresteren en op te sluiten, waarna ze uit Israël gedeporteerd worden en 10 jaar moeten wegblijven. UPDATE: Terwijl we dit schrijven is na een SOS bericht vanuit de boot, sinds vanmiddag 4 uur alle contact verbroken en moeten de vrouwen gekidnapt zijn, terwijl het Isr. leger ondertussen Gaza vanuit de lucht aanvalt en tanksalvo's afvuurt. Steun die geweldige vrouwen met jullie solidariteit op https://www.generosity.com/fundraising/womens-boat-to-gaza--2
 
Tenslotte voor een interessante Amerikaanse documentaire:
The Occupation of the American Mind (2016)  Israël's Public Relations War in the US
maandag 17 oktober  19.30-22 uur ga naar CREA Nieuwe Achtergracht 170 A'dam
commentaar: Roger Waters -Pink Floyd. Organisatie: Nederlands Palestina Komitee
Dank voor donaties in september. Tot nu toe zijn er sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014 slechts 3000 van de 18.000 verwoeste huizen herbouwd, omdat Israël o.a de invoer van cement verbiedt.  De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliers, de babysterfte is hoger dan vòòr 2014, wat samen met stroomstoringen, vervuild water en overstromingen het leven in Gaza steeds ondraaglijker maakt. We hebben al meer dan 3600 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheids werkers  die de door decennia lange Israëlische militaire bezetting verwaarloosde gezondheids infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOs van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps.
Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 


Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS 


        ISRAEL: 

  • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied

  • Weg met de annexatie muur - The wall must fall

  • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza

  • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen

  • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen

  • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

    EU en Nederland:

  • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training

  •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op

Uw gift is heel welkom o.a. voor het onderhouden van onze site. Maak uw donatie s.v.p. over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.                  


Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.

Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen: 
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Alle oneven zaterdagen
Tijd: 13-14u verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis. 
Organisatie Leeuwarden: 
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14u op De Nieuwstad bij De Waag 


Organisatie Maastricht: 
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19u op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:
Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14u op Stadhuis brug 

 
Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsnederland.nl, www.bdsmovement.net
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: www.coalitionofwomen4peace.org
Btselem Israëlisch mensenrechten comité
www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: www.pacbi.org
Vrouwen voor Vrede: www.vrouwenvoorvrede.nl
docP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: http://www.ej-ymca.org/site/
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org/

Reacties

Populaire posts van deze blog

Geert Mak Pleit Nu Voor Vriendschap met Rusland

Ik kwam zojuist mijn oude vriend, de bestseller-auteur en mainstream-opiniemaker Geert Mak in de regen op straat tegen. Na elkaar te hebben begroet, vertelde Geert mij dat hij van oordeel is dat Europa zo snel mogelijk met Rusland om de tafel moet gaan zitten, om de opgelopen spanningen te deëscaleren. De VS heeft heel andere belangen dan 'wij,' aldus Mak, die benadrukte dat de macht van 'onze' Atlantische bondgenoot ingrijpend aan het afnemen is. Kortom, ik hoorde wat ikzelf al enige jaren op mijn weblog schrijf. Opvallend hoe een Nederlandse opiniemaker binnen zo'n betrekkelijk korte tijd zo wezenlijk van oordeel kan veranderen.  Immers, Mak’s gevaarlijke anti-Rusland hetze was een treffend voorbeeld van zijn opportunisme. Mei 2014 beweerde op de Hilversumse televisie de zogeheten ‘chroniqueur van Amsterdam, Nederland, Europa en de VS,’ dat er sprake was van een 'Russische gevaar,’ aangezien ‘meneer Poetin’ aan ‘landjepik’ deed en dat de Russische president d…

America Has Been at War 93% of the Time Since 1776

America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776 By Washington's Blog Global Research, December 26, 2017 Washington's Blog 20 February 2015 Region:  Theme: 

Native American Rape Survivors

A sign marks the entrance to White Earth Indian Reservation in Mahnomen County, Minn. (J. Stephen Conn / CC 2.0) WHITE EARTH RESERVATION, Minn.—Candice (not her real name) awoke with a start. Someone was pulling down her sweatpants. It was a male friend. “Stop!” she shouted. He kept groping her. She kicked him and he fell off the bed. She dashed out of the bedroom, tripping and tumbling down the stairs. Gripped with fear, she heard his footsteps behind her in the dark and forced herself to stand upright as she staggered out to the porch. Candice was still intoxicated. She got into her car and drove into a ditch. A white police officer pulled up. She struggled to hold back tears as she told him about the attempted rape. All the officer saw was a drunk and disorderly Native American woman. He dismissed Candice’s report of sexual assault as a lie she had made up to avoid getting a DUI. He did not take her to the hospital for a forensic exam. The sexual assault was not recorded in his pol…