• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

 • I.F. Stone

vrijdag 7 oktober 2016

Meindert van der Kaaij. NAVO-Propagandist van Trouw


Voorpagina van Trouw van vandaag:

'Natascha Kampusch over de hel buiten de kelder. Oostenrijkse na tien jaar nog niet echt vrij.' Met grote foto van een mij onbekende somber ogende vrouw. Categorie groot persoonlijk leed zonder context, maar met sensatie, waardoor het gluren bij de buren blijft. Daaronder: 'Justin Bieber vernieuwd. Popidool treedt op in Nederland.' Categorie: amusement en sensatie. Rechts daarvan:

'Samen met de Duitsers tegen Rusland. Defensie. Het Duitse en het Nederlandse leger gaan nog nauwer samenwerken. Reden de toenemende Russische dreiging.'

Het staat er echt, Rusland bedreigt de NAVO, het militair bondgenootschap dat tenminste 11 keer meer uitgeeft aan wat officieel 'Defensie' heet dan de Russische Federatie. En dat terwijl sinds de opheffing van het Warschau Pact het ledenaantal van de NAVO is verdubbeld en Rusland nu geheel omsingeld is door Amerikaanse/NAVO bases. En toch beweert de criminele journalist Meindert van der Kaaij -- onthoudt die naam zodra er oorlog uitbreekt -- dat de reden van de NAVO-dreiging van Rusland de 'toenemende Russische dreiging' is. De werkelijkheid op haar kop. Dit is wat de Italiaanse filosoof en wetenschapper Franco Berardi in zijn boek De dodelijke omhelzing van het kapitalisme (2015) 'waanzin' noemt. Hij begint met de woorden: 'Waanzin is geen marginaal verschijnsel in de wereld van vandaag,' en wijst er vervolgens op dat 

Nu de oorlog geprivatiseerd is, er geen geopolitieke orde in de wereld [kan] worden uitgedacht, er geen regeling tussen de strijdende religieuze stammen [kan] worden nagestreefd. Geen begin en geen einde; een eindeloze oorlog, zoals de tweelingbroers George W. Bush en Osama bin Laden de wereld destijds hebben beloofd.

De neoliberale deregulering heeft de weg vrijgemaakt voor een regime van wereldwijde necro-economie: de alomvattende wet van de concurrentie heeft ethische voorschriften en rechtsregels buiten werking gesteld. Al vanaf het allereerste begin schreef de neoliberale filosofie van Thatcher de oorlog voor tussen individuen. Hobbes, Darwin en Hayek zijn er allemaal bijgehaald om het einde van de maatschappelijke beschaving, het einde van de vrede, in theorieën te gieten...

Het proces van externalisering en privatisering lokt een wereldwijde burgeroorlog uit die zichzelf in stand houdt...

De suïcidale massaschietpartij die zo in zwang is in de Verenigde Staten, en niet alleen daar, is in zekere zin een typisch kenmerk van de hedendaagse geprivatiseerde oorlog...  

Waanzin is geen marginaal verschijnsel in de wereld van vandaag. 

Een trilling van de waanzin is momenteel heel goed zichtbaar, niet alleen in de daden van een kleine minderheid drop-outs, maar ook in de cruciale trends van deze tijd, aan de tot volle bloei gekomen epidemie van agressieve waanzin die de vorm aanneemt van een IS (ISIS. svh)  een Donald Trump en de financiele dictatuur van het bezuinigingsbeleid die de onderlinge solidariteit in de Europese Unie kapot heeft gemaakt en de weg heeft geëffend voor het opnieuw de kop opsteken van het nationaal-socialisme op het hele continent. 

Tekenen van de hedendaagse psychotische epidemie zijn overal waarneembaar: in het zogenoemde economisch bestuur, in de steeds grotere verwoesting van de aarde en in de reactie van de meerderheid van het blanke ras in de hele wereld. Blanke ras? Is het gebruik van deze woorden niet een symptoom van dementie? Ja, maar een steeds groter deel van de westerse bevolking (dat door het roofzuchtige financiële gedrag wordt uitgeknepen en vernederd) neigt nu naar een soort racistische identificatie. 

De toenemende golf van racisme, fanatisme en het eruit voortvloeiend geweld is geen politiek besluit, de uitkomst van uitgewerkte ideologische en strategische ideeën, maar het gevolg van wanhoop, de reactie op een vernedering die al heel lang voortduurt en van de cynische uitbuiting van wanhoop, onwetendheid en vernedering door een nieuwe generatie (extreem) rechtse demagogen. 

De volmaakte rationaliteit van de abstracte rekenmachine, de onontkoombaarheid van het financiële geweld, heeft het denken en voelen van het maatschappelijk organisme in gevaar gebracht, en doordat mensen gefrustreerd zijn kunnen ze minder makkelijk mededogen voelen en empathisch handelen... 

Daarom is het legitiem om de huidige crisis in psychopathologische termen te interpreteren. 

De rede, die vroeger de maatstaf van de wereld(ratio) was, is niet langer geschikt om de hypercomplexiteit van het hedendaagse netwerk van menselijke relaties te besturen. 

Deze onevenwichtigheid kan waanzin worden genoemd, in de zin van wanorde, chaos of geestelijk in de war zijn... 

Waanzin moet niet worden gezien als een ongeluk dat weggestopt of gerepareerd moet worden. Waanzin vormt de achtergrond van de evolutie, de chaotische materie die we modelleren en transformeren in een provisorische orde. 

Orde betekent hier een gemeenschappelijke illusie van voorspelbaarheid, van regelmaat, een geprojecteerde illusie die korte of lange tijd van kracht kan zijn, enkele minuten of eeuwenlang. Een illusie die dat wat we beschaving noemen voortbrengt. 

In dit vacuüm opereert de 'journalist'/propagandist Meindert van der Kaaij -- onthoudt die naam als er een oorlog uitbreekt. Al deze collega's van mij zijn -- ieder op zijn eigen manier -- al jaren bezig de geesten rijp te maken voor een Derde Wereldoorlog, die een onvermijdelijk einde zal maken aan datgene wat 'wij' civilisatie noemen.  

3 opmerkingen:

 1. Zou die godgelover Van der Kaaij zelf wel weten wat blencoborsteltje is, en hoe
  hard een enkele kogel uit een geweer in het bordkarton, of het vlees, inslaat?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goed stuk.

  PS: Stan Van Houcke, waarom heb jij geen Twitter-account ? Op Twitter speelt de verandering zich af. Het heeft geen zin om goeie stukken te schrijven als ze niet verdeeld raken. Kleine moeite om het even te melden als je iets geschreven hebt :) Groeten, Filip Lagey (@Taalisman)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mijn mening?

  Twitter is voor mensen die menen dat de wereld in soundbites uitlegbaar en begrijpbaar is.
  Oftewel precies wat de zgn 'nieuws-uitzendingen' van de MSM nu al doen.
  Twitter, de naam zegt het al, is idle chit-chat.

  Twitter, Facebook, et al.: dan kun je maar beter je armen in de lucht steken en vragen
  naar het dichtsbijzijnde concentratiekamp.

  BeantwoordenVerwijderen