• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

zaterdag 8 oktober 2016

Magchiel Matthijsen over 11 september 2001

Hallo Stan,

Ik geloof niet dat ik je al eerder een eigen tekst stuurde. Ik ben zeer op 9/11 betrokken en schrijf daar over. 
Beste groet,

Magchiel

Een grote sprong voorwaarts in het onderzoek naar 9/11

De laatste tijd is op een schrikbarende manier duidelijk geworden wat voor een enorm verschil er bestaat tussen het minutieuze onderzoek naar MH17 in Nederland (los van de definitieve uitkomst) en het onderzoek naar de misdaad van 9/11 in Amerika. Bij dat laatste onderzoek werden foto- en filmmateriaal en de zwarte dozen van de viegtuigen (om maar iets te noemen) achter gehouden en is men geheel willekeurig te werk gegaan. Er zijn vele bronnen buiten het uiteindelijke rapport gehouden (alleen al 80.000 m.b.t. Saoedi-Arabië en de 12 pages), filmdocumenten van de martelingen bijv. zijn vernietigd, interviews door de commissie met bepaalde personen werden verboden etc. etc. Maar bij deze onacceptabele manier van werken werden door officiële instanties ook in Nederland geen vraagtekens geplaatst. Het rapport van de officiële commissie wordt voor zoete koek aangenomen. De poliek gebiedt dat kennelijk. Maar daarbij gaat men voorbij aan het feit dat 9/11 geen louter Amerikaanse aangelegenheid is. De hele wereld heeft ermee te maken en lijdt er tot vandaag de dag onder. 
Prof. Hulsy en het NIST
Het is daarom uiterst verheugend dat er door enkele onderzoekers een belangrijke doorbraak geforceerd lijkt te zijn in het onderzoek naar 9/11. Wat is het geval? In New York heeft op 9 en 19 september j.l. een conferentie plaats gevonden met de architecten en ingenieurs voor de waarheid achter 9/11 (www.ae911truth.org) en een aantal gerenommeerde Amerikaanse juristen. Daarbij was ook aanwezig prof. dr. Leroy Hulsey van de Universiteit van Alaska. Hij deed verslag voor een jury van advocaten en rechtsgeleerden van het onderzoek dat hij met zijn groep naar gebouw WTC 7 heeft gedaan. Dat onderzoek is weliswaar nog voorlopig, want de resultaten zullen pas over ca 6 maanden als het is afgerond en door een peer-review heen is gegaan worden gepubliceerd, maar het eerste resultaat is wel schokkend.
Zijn onderzoek (en dat van zijn twee medeonderzoekers) was erop gericht te controleren of het beroemde onderzoek van het NIST (het National Institute for Standards and Technology) op een betrouwbare manier was uitgevoerd en dus geloofwaardig was. (NIST valt als organisatie onder het Amerikaanse Ministerie van Handel en is dus een overheidsinstelling). De uitkomst van het NIST-onderzoek was ondubbelzinnig dat gebouw WTC 7 door brand en uitsluitend door brand op 9/11, laat in de middag was ingestort. Dit onderzoek werd dus door Hulsey nog eens dunnetjes overgedaan. Hij zei ter plaatse dat hij niet kon en wilde zeggen hoe het gebouw was ingestort, maar dat hij al wel kon zeggen wat het gebouw niet had neergehaald. En dat was brand. Volgens zijn bevindingen (waarbij hij zij het kort, maar toch duidelijk stilstond bij verschillende onderdelen van zijn rapport die door het NIST niet werden onderzocht) werd het gebouw niet door brand vernietigd. Er was geen sprake van een natuurlijke oorzaak. De objectieve luisteraar moest dus wel concluderen dat het op de een of andere manier bewust door mensen was neergehaald.
De twee verhaallijnen van 9/11
Nu weten we dat er m.b.t. 9/11 twee verhaallijnen bestaan. De eerste is de bekendste, die van de 19 Arabische terroristen etc. Dat is de verhaallijn zouden we kunnen zeggen die bij McDonalds opgediend wordt. Hij wordt meteen klaar gemaakt; fast food (net zo snel als de oorzaak van 9/11 op de dag van de aanslag werd opgediend), hij is licht verteerbaar (de oorzaak ging erin als koek) en hij vraagt geen speciale aandacht want hij is smakeloos (d.w.z. je hoeft er verder niet over na te denken). De andere verhaallijn treffen we aan in Restaurant ‘In de Hemel’ op de bovenste verdieping van een of andere hoogbouw. Hier treffen we de elite aan die er eens stevig van wil genieten. Echter over deze verhaallijn wordt daar nauwelijks gesproken, hij is geheim en het hele gebeuren er omheen is ook nogal geheim. Misschien weten ze er zelf ook niet precies het fijne van. Men dineert er onbekommerd, want zo gauw zal dat geheim niet openbaar worden. De media zijn gemuilkorfd en de academische wereld zal wel uitkijken risico’s te lopen ten aanzien van ontslag of promotie. Wel wordt er hiervandaan spottend gekeken naar het junk food dat beneden wordt opgediend.         Iedereen die ook maar een verwijzing maakt naar deze tweede (geheime) verhaallijn van 9/11 wordt direct uitgemaakt voor conspiracy theorist omdat die tweede lijn naar buiten toe niet bestaat, niet mag bestaan. Maar door het onderzoek van prof. Hulsey c.s. is hier verandering in opgetreden.
De consequenties van het onderzoek van Hulsey
Hoewel het onderzoek van Hulsey dus nog niet op papier staat is zijn mededeling als een bom ingeslagen. Brand is niet de oorzaak. Er is geen natuurlijke oorzaak. De oorzaak moet dus liggen bij de mens. D.w.z. dat het gebouw dus bewust neergehaald moet zijn. Nu is er een persoon die prominent figureerde in de tweede verhaallijn. Dat was de heer Larry Silverstein, de trotse eigenaar van Silverstein Properties en ook van gebouw WTC 7. We kenden hem als de ongelukkige die zich verbeten moet hebben toen hij zijn eigendom in rook zag opgaan en zelfs zag instorten. Het ongeluk van de brand (het gebouw was immers niet geraakt door een vliegtuig), had een andere oorzaak. Het was het puin van de instorting van het nabijgelegen WTC 1 dat de brand had veroorzaakt.   Maar nu dit dus niet meer klopt, wordt ook de positie van de heer Silverstein anders. Die komt in een geheel ander licht te staan. Hij is dus kennelijk niet meer de ongelukkige man die stond toe te kijken toen hij zijn mooie gebouw kwijt raakte, nee, hij moet hebben geweten dat hij die dag zijn gebouw kwijt zou raken! Kijk, als een gebouw gereed gemaakt wordt voor een vorm van gecontroleerde sloop dan zal de eigenaar daarvan op de hoogte gesteld moeten zijn. Silverstein heeft enige tijd geleden te horen gekregen dat zijn gebouw in aanmerking kwam om te worden opgeblazen. Daar en daarom. En hij heeft goed begrepen dat nodig was (wij moeten dat nog begrijpen, want voorals nog speculeren we wel, maar bedrijpen, weten doen we het nog niet.) Daarbij zal hij ongetwijfeld (mogelijk tijdens een diner in ‘In de Hemel’) zijn ingelicht over de ins en outs van de hele operatie. Kortom hij begreep het. Ook kreeg hij daarbij te horen dat daarbij waarschijnlijk geen doden zouden vallen en dat er hoogst waarschijnlijk alleen materiële schade zou zijn. Die laatste zou natuurlijk door een goede (en bevriende) verzekeraar gedekt worden. Enfin, een lang verhaal om duidelijk te maken dat Silverstein accoord ging. Hij moet toen zijn toestemming hebben gegeven voor de gecontroleerde sloop (of hoe het straks in de woorden van Huslsy zal heten).
Wat er met Silverstein gebeurde
Op dat moment bestaat de ‘ongelukkige’ Silverstein niet meer… Want wat er op 9/11 gebeurde is, dat de heer S. (want vanaf dat moment is hij een misdadiger geworden) uit de eerste verhaallijn gekatapulteerd werd en in de tweede verhaallijn belandde. Daar staat hij nu niet meer als het passieve (lijdende subject), maar als een actieve deelnemer binnen de tweede verhaallijn. Hij is vanaf dat moment onderdeel van een complot geworden dat de destructie van een van de gebouwen van het WTC ten doel had. S. wist wat er te gebeuren stond; uiteraard was hij behoorlijk zenuwachtig (hij versprak zich daarom ook in een gesprek met de brandweercommandant; het beroemde ‘let’s pull it’). Dat wil zeggen hij deed zijn best zijn rol geschokte eigenaar te spelen, terwijl hij in feite een van de samenzweerders was. Een van die samenzweerders zal al 5 uur voordat het gebouw zal instorten vertellen dat het instabiel is en in zal storten: ‘foreknowledge’. Daar kunnen we nu een beetje meesmuilend over lachen. Wat een ongelofelijk lef hadden die lieden. Dit leidt tot drie nieuwe gegevenheden:                     Ten eerste weten we nu dat er van een echt complot sprake is. Dat is geen fantasie meer. En wel van het enige echte complot. De mensen die vroeger als complot theoretici werden neergezet gaan vanaf nu vrijuit. Zij hebben gelijk gekregen: er is inderdaad een complot, maar wel een complot waar we nog ongelofelijk weinig van weten. En S. is de eerste persoon die we kennen die van dat (grote) complot (niet zozeer qua omvang, maar wel wat betekenis betreft) deel uitmaakt.                                                                Het tweede is dat we eigenlijk nu pas zeker weten dat er een tweede verhaallijn bestaat. Aanvankelijk bestond er alleen nog maar een sterk vermoeden van een samenzwering. Dat is nu zeker, maar daarmee is de verhaallijn er nog niet die is vanaf nu ‘in opbouw’. De tweede verhaallijn valt zoals de lezer inmiddels wel begrepen zal hebben geheel samen met het werkelijke complot. Dankzij de rol van samenzweerder S. weten we dat er nu echt iets vreselijks aan de hand is. Dat wil zeggen dat vanaf nu ook degenen die het nog niet wisten of niet wilden weten op de hoogte zijn.               Maar er is nog een derde punt, namelijk dat door de ontluistering van Silverstein de hele tweede verhaallijn is opgedoekt. Er bestaat geen andere verhallijn meer dan die van het Grote Complot waarvan helaas nog maar een samenzweerder bekend is. Er zal nog heel wat onderzoek gedaan moeten worden om die lijn enigszins zichtbaar te maken. Zonder processen zal dat waarschijnlijk niet gaan aangezien waterboarden in dit geval niet is toegestaan.
En verder?
Dat is de betekenis van het (voorlopige) resultaat van het onderzoek van Hulsey. En hoe zit het dan met al die andere zaken, de Twintowers, het Pentagon etc.? Die zijn nu allemaal secundair geworden. We weten dat die langs de lijnen van het grote complot ook een andere aandacht gaan krijgen. Verder weten we dat de aandacht daarvoor niet meer af zal laten. In iedere geval is er een wig geslagen in het vernederende ‘spel’ dat er gespeeld is met de mensen die beticht werden aanhangers van een of andere ‘conspiracy theory’ te zijn. ‘Nee zeg, hoe kwamen ze erbij!’ Maar, inderdaad, die bestaat nu officieel en al diegenen die beschuldigd werden pseudowetenschappelijkers te zijn (in EenVandaag bijv.), en die voor wat niet al werden uitgemaakt, kunnen we van nu afaan zien als de werkelijke patriotten die opkwamen en nog steeds opkomen voor het waarachtige Amerika dat groot gevaar loopt in handen van de verkeerde mensen te vallen, van mensen die het uitsluitend om macht en geld gaat. 
Er zal nog een lange weg te gaan zijn voor het tot de bevolking doordringt dat dit plan, het Grote Complot, door mensen rond de eigen regering is uitgebroed, dat dit plan en de werkelijke oneindige leugens die tot vandaag de dag de lucht van de hele wereld besmetten en bevuilen van dit addergebroed, van de eigen regering (of mensen uit kringen rond de regering) komen. Het ging er immers om de bevolking te overtuigen dat oorlogen (tegen het terrorisme) nodig waren en dat persoonlijke vrijheden ingedamd moesten worden. In de woorden van Robert Bowman had de oorlog tegen Irak niets van doen met ‘national security, or freedom, or democracy, or human rights, or protecting our allies, or weapens of mass destruction, or defeating terrorism, or disarming Iraq’. Het ging om geld, om olie en imperiale macht. Amerika ontwaak!
P.S.

Hierboven werd naar twee video’s verwezen:  naar de video waarin dr. Hulsey zijn conclusies aan een jury van juristen presenteert, https://www.youtube.com/watch?v=QxG4lYyitsI (17 min.). Die is belangrijk met name vanwege de aan het eind aan hem gestelde vragen! Het citaat van Robert Bowman, USAF Director of Advanced Space Programs komt uit de nieuwe documentaire ‘The Demolition of Truth: Psychologists examen 9/11’. (43.00 min.) https://www.youtube.com/watch?v=FXH-TaZEPq0 (de hele film duurt 157 min.) Een schitterend verslag van nadenkende mensen over de situatie waarin Amerika door 9/11 is geraakt en hoe mensen door het proces van ontkenning heen gehaald worden en gebracht tot inzicht in de werkelijke situatie. Hij werd uitgebracht door de radio en tv van Colorado, tot nu toe de enige tv-omroep in Amerika die een documentaire over dit thema maakte en dit thema ook aan de orde stelt! Bekijk hem in ieder geval vanaf 1.13.50 tot 1.37.30 min.! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten