• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

woensdag 14 september 2016

Hillary Clinton Freeze

Hillary Clinton - Ground Zero Analysis


Wat is freezing precies?

Tijdens het starten met lopen, bij het draaien of het passeren van een deuropening kan een Parkinsonpatiënt plotseling als aan de grond genageld blijven bestaan. Hij kan dan werkelijk geen voet meer voor de andere zetten. Het kan de grootste moeite kosten om uit deze ‘bevroren' positie los te komen. Wanneer een patiënt niet wordt geholpen kan hij zo minutenland blijven staan. Er zijn wel een paar trucs om zo'n vastgenagelde patiënt weer op gang te helpen. Pak de patiënt bij de schouder, schommel het heen en weer en tel daarna samen hardop: een..twee..drie. Soms is de patiënt ook in beweging te krijgen door een vel papier voor zijn voeten op de grond te leggen en hem erover heen te laten stappen. Verder bewegen Parkinsonpatiënten zich vaak gemakkelijker op de maat van muziek, bijvoorbeeld marsmuziek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten