• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

maandag 12 september 2016

Een Verwerpelijk Sujet


De NRC:

Hillary Clintons slechtste dagen als Democratische presidentskandidaat begonnen met een toespraak voor geldschieters in New York. Daar zei ze dat 'de helft van Trumps aanhangers hopeloos' is. 'Ze zijn racistisch, seksistisch, homofoob, xenofoob, islamofoob, noem maar op.'

Hillary Clinton expressed 'regret' Saturday for comments in which she said 'half' of Donald Trump's supporters are 'deplorables' 

'Deplorable' betekent:

1. Worthy of severe condemnation or reproach: a deplorable act of violence.
2. Lamentable; woeful: My finances were in a deplorable state of neglect.
3. Wretched; bad: deplorable housing conditions in the inner city.


Met andere woorden: in dit verband is de vertaling van NRC een misleidend eufemisme. Dichter bij de waarheid zou zijn: 'abject.' Men gebruikt het begrip 'deplorable' om de ander af te wijzen als een verwerpelijk sujet. Een presidentskandidaat kan natuurlijk nooit een deel van de bevolking waarover hij/zij gaat heersen, afschrijven als 'abject,' dus als tuig. Hij/zij is de president van alle Amerikanen. De Volkskrant-redactie heeft nog meer moeilijkheden met de Engelse taal. Zij schrijft:

Vrijdagavond deed ze een ongelukkige uitspraak over de achterban van Trump, die ze omschreef als 'een mandje sneue types.'

Tja, 'sneue types, mandje,' maar vreemd is dit niet gezien het feit dat Volkskrant-journalist Arie Elshout, volgens eigen zeggen, 'jarenlang ter inspiratie een foto van Hillary naast zijn bureau' in New York had 'hangen.'  Ter 'inspiratie' van van zijn eigen journalistiek niveau, en dit verklaart veel. Het niveau van de polderpers is ronduit adembenemend.
1 opmerking:

  1. Een ding is zeker.

    HRD is een mandgeval of de NRC en Volkskrant nu weten wat dat
    betekent of niet.

    Dat omaatje hoort in een tehuis, niet het Witte Huis.

    BeantwoordenVerwijderen